26.07.

2019

Milan Novák: Slovenské variácie

pre akordeón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Rytierska sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Iveta Sabová (pf)

05.06.

2018

Milan Novák: O detských láskach

Rondo pre harfu sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar)

05.11.

2016

Milan Novák: Monológ

pre gitaru

Prvé uvedenie v zahraničí

Die Kirche Herz Jesu, Zürich, CH

INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)

05.11.

2013

Milan Novák: Sen

Štyri piesne pre soprán a klavír na slová poézie M. Budzákovej

Prvé uvedenie na Slovensku

Kasárne/Kulturpark, Košice, SK

INTERPRETI: Bukovinská Michaela (s), Mária Budzáková (pf)

12.09.

2013

Milan Novák: Five o'clock

pre flautu a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia Fatra, Žilina, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

13.04.

2010

Milan Novák: A od Prešova

Malé variácie pre flautu a sláčiky

Prvé uvedenie na Slovensku

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK

INTERPRETI: Jana Berčíková (fl), Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)

13.04.

2010

Milan Novák: Malá passacaglia

pre dvoje huslí a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK

INTERPRETI: Jana Krajčiová (vn), Michal Brandys (vn), Veronika Dzurová (pf)

21.06.

2009

Milan Novák: Noveletta a variácie

pre štyri violončelá

Prvé uvedenie na Slovensku

Divergencie, Skalica, SK

INTERPRETI: Cellomania

27.11.

2007

Milan Novák: Jesenné rondino

pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

20.09.

2007

Milan Novák: Improvizácia

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Novák (pf)

18.02.

2007

Milan Novák: Canto amoroso

pre harfu a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Adriana Antalová (ar), Eugen Prochác (vc)

16.03.

2005

Milan Novák: Invencie pre tri gitary

(pôvodný názov Tri triá pre 18 strún)

Prvé uvedenie na Slovensku

Dvorana Historickej budovy Evanjelického a. v. kolégia, Prešov, SK

INTERPRETI: Eva Kmecová (gui), Denisa Mochňacká (gui), Ján Juščák (gui)

17.11.

2004

Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

pre violončelo a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

31.07.

2004

Milan Novák: Miniatúry

pre flautu a gitaru

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Kaplnka, Barokový kaštieľ vo Sv. Antone, Svätý Anton, SK

INTERPRETI: Barbara Gisler-Haase (fl), Walter Würdinger (gui)

12.10.

2003

Milan Novák: Tri dialógy

pre akordeón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Ivan Gajan (pf)

15.05.

2002

Milan Novák: Chceme žiť v láske

Minikantáta pre ženský zbor, flautu a sláčiky/4-ručný klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

PKO – Čierny orol, Prešov, SK

INTERPRETI: Iuventus Pedagogica, Juliána Majerníčeková (fl), Camerata Academica, Tatiana Švajková (dir.)

21.04.

2002

Milan Novák: Dekamerón

Desať variácií na dórskú tému pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)

21.04.

2002

Milan Novák: P. F. 2002

pre dva akordeóny

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Vladimír Čuchran (ac)

29.11.

2001

Milan Novák: Concertino

pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Do Ki Kim (dir.)

04.06.

2000

Milan Novák: Tri epizódky

pre tri klarinety a basklarinet

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bratislavské klarinetové kvarteto

10.04.

2000

Milan Novák: Gaudeamus

Malá suita v starom slohu pre komorný orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Veľká aula Karolína, Praha, CZ

INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)

1999

Milan Novák: Scherzino

pre basklarinet a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Drlička (clb)

01.11.

1996

Milan Novák: Retrospektívy

pre flautu, štvorručný klavír a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

XVI. celoštátny festival komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale, Markušovce, SK

INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)

24.11.

1994

Milan Novák: Suita pre tri hoboje a anglický roh

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Juraj Klatt (ob), Veronika Poláková (ob), Ladislav Roth (ci)

11.09.

1994

Milan Novák: Miniexhibícia

pre kvarteto trombónov

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

22.11.

1992

Milan Novák: Pastorale a Capriccio

pre organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK

INTERPRETI: Eva Kamrlová (org)

14.02.

1989

Milan Novák: Hovorí zem

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

14.02.

1989

Milan Novák: Chlieb

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

1989

Milan Novák: Brassparódie

pre 2 trúbky, lesný roh, trombón a tubu

Prvé uvedenie na Slovensku

Žilina, SK

INTERPRETI: Ladislav Strešnák (tr)

1988

Milan Novák: Variácie

pre sláčikové trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)

14.02.

1987

Milan Novák: Nežnosti

Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

15.02.

1986

Milan Novák: Návraty

Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

27.11.

1985

Milan Novák: Parafrázy

pre flautu a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK

INTERPRETI: Michaela Nováková (fl), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)

14.02.

1985

Milan Novák: Hudba pre trombón a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

13.02.

1984

Milan Novák: Slávnostná predohra

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

14.02.

1983

Milan Novák: Rapsódia

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

01.10.

1982

Milan Novák: Scherzo

pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

17.02.

1981

Milan Novák: Divertimento

pre hoboj, klarinet a fagot

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

21.02.

1980

Milan Novák: Štyri prelúdiá

pre symfonický orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

07.10.

1979

Milan Novák: Tridsať šťastných letokruhov

Kantáta pre detský zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sála Konzervatória, Bratislava, SK

INTERPRETI: Komorný zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.)

21.02.

1979

Milan Novák: Sonatína č. 1

pre flautu a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

23.02.

1978

Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)

07.09.

1974

Milan Novák: Balada o strome

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.), Ján Guoth (réžia, choreografia)

29.09.

1973

Milan Novák: Bratislava, otvor svoje brány

pre miešaný zbor a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

25.05.

1973

Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)

16.01.

1973

Milan Novák: Prekroč náš čas

pieseň pre barytón a orchester (klavír)

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.), Juraj Oniščenko (br), Igor Gavryš (vc)

19.11.

1965

Milan Novák: Tri skladby

pre hoboj a orchester (klavír)

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)

19.10.

1963

Milan Novák: Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov

Prvé uvedenie na Slovensku

Krajové divadlo Trnava, Trnava, SK

07.04.

1961

Milan Novák: Ľúbostná sonatína

Štyri ženské zbory a cappella

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a)

?

Milan Novák: Malá romanca

pre basklarinet a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

1927

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 26.07.

  2019

  Milan Novák: Slovenské variácie

  pre akordeón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby, Rytierska sála Starého zámku, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Iveta Sabová (pf)

 • 05.06.

  2018

  Milan Novák: O detských láskach

  Rondo pre harfu sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Dom umenia, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Katarína Turnerová (ar)

 • 05.11.

  2013

  Milan Novák: Sen

  Štyri piesne pre soprán a klavír na slová poézie M. Budzákovej

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kasárne/Kulturpark, Košice, SK

  INTERPRETI: Bukovinská Michaela (s), Mária Budzáková (pf)

 • 12.09.

  2013

  Milan Novák: Five o'clock

  pre flautu a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia Fatra, Žilina, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 13.04.

  2010

  Milan Novák: A od Prešova

  Malé variácie pre flautu a sláčiky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK

  INTERPRETI: Jana Berčíková (fl), Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)

 • 13.04.

  2010

  Milan Novák: Malá passacaglia

  pre dvoje huslí a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK

  INTERPRETI: Jana Krajčiová (vn), Michal Brandys (vn), Veronika Dzurová (pf)

 • 21.06.

  2009

  Milan Novák: Noveletta a variácie

  pre štyri violončelá

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divergencie, Skalica, SK

  INTERPRETI: Cellomania

 • 27.11.

  2007

  Milan Novák: Jesenné rondino

  pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

 • 20.09.

  2007

  Milan Novák: Improvizácia

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Novák (pf)

 • 18.02.

  2007

  Milan Novák: Canto amoroso

  pre harfu a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Adriana Antalová (ar), Eugen Prochác (vc)

 • 16.03.

  2005

  Milan Novák: Invencie pre tri gitary

  (pôvodný názov Tri triá pre 18 strún)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dvorana Historickej budovy Evanjelického a. v. kolégia, Prešov, SK

  INTERPRETI: Eva Kmecová (gui), Denisa Mochňacká (gui), Ján Juščák (gui)

 • 17.11.

  2004

  Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

  pre violončelo a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Boris Lenko (ac)

 • 31.07.

  2004

  Milan Novák: Miniatúry

  pre flautu a gitaru

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby, Kaplnka, Barokový kaštieľ vo Sv. Antone, Svätý Anton, SK

  INTERPRETI: Barbara Gisler-Haase (fl), Walter Würdinger (gui)

 • 12.10.

  2003

  Milan Novák: Tri dialógy

  pre akordeón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Ivan Gajan (pf)

 • 15.05.

  2002

  Milan Novák: Chceme žiť v láske

  Minikantáta pre ženský zbor, flautu a sláčiky/4-ručný klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  PKO – Čierny orol, Prešov, SK

  INTERPRETI: Iuventus Pedagogica, Juliána Majerníčeková (fl), Camerata Academica, Tatiana Švajková (dir.)

 • 21.04.

  2002

  Milan Novák: Dekamerón

  Desať variácií na dórskú tému pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac)

 • 21.04.

  2002

  Milan Novák: P. F. 2002

  pre dva akordeóny

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Rajmund Kákoni (ac), Vladimír Čuchran (ac)

 • 29.11.

  2001

  Milan Novák: Concertino

  pre akordeón, sláčiky, harfu a bicie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Vladimír Čuchran (ac), Štátna filharmónia Košice, Do Ki Kim (dir.)

 • 04.06.

  2000

  Milan Novák: Tri epizódky

  pre tri klarinety a basklarinet

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bratislavské klarinetové kvarteto

 • 1999

  Milan Novák: Scherzino

  pre basklarinet a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Drlička (clb)

 • 01.11.

  1996

  Milan Novák: Retrospektívy

  pre flautu, štvorručný klavír a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  XVI. celoštátny festival komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale, Markušovce, SK

  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)

 • 24.11.

  1994

  Milan Novák: Suita pre tri hoboje a anglický roh

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Juraj Klatt (ob), Veronika Poláková (ob), Ladislav Roth (ci)

 • 11.09.

  1994

  Milan Novák: Miniexhibícia

  pre kvarteto trombónov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

 • 22.11.

  1992

  Milan Novák: Pastorale a Capriccio

  pre organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Eva Kamrlová (org)

 • 14.02.

  1989

  Milan Novák: Hovorí zem

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Milan Novák: Chlieb

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)

 • 1989

  Milan Novák: Brassparódie

  pre 2 trúbky, lesný roh, trombón a tubu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Žilina, SK

  INTERPRETI: Ladislav Strešnák (tr)

 • 1988

  Milan Novák: Variácie

  pre sláčikové trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn)

 • 14.02.

  1987

  Milan Novák: Nežnosti

  Kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Kundlák (tenor), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 15.02.

  1986

  Milan Novák: Návraty

  Tri hudobné fresky pre harfu, violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Marek Novák (vc), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 27.11.

  1985

  Milan Novák: Parafrázy

  pre flautu a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Michaela Nováková (fl), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)

 • 14.02.

  1985

  Milan Novák: Hudba pre trombón a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Tibor Winkler (tn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 13.02.

  1984

  Milan Novák: Slávnostná predohra

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 14.02.

  1983

  Milan Novák: Rapsódia

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 01.10.

  1982

  Milan Novák: Scherzo

  pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 17.02.

  1981

  Milan Novák: Divertimento

  pre hoboj, klarinet a fagot

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

 • 21.02.

  1980

  Milan Novák: Štyri prelúdiá

  pre symfonický orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 07.10.

  1979

  Milan Novák: Tridsať šťastných letokruhov

  Kantáta pre detský zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sála Konzervatória, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Komorný zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.)

 • 21.02.

  1979

  Milan Novák: Sonatína č. 1

  pre flautu a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

 • 23.02.

  1978

  Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)

 • 07.09.

  1974

  Milan Novák: Balada o strome

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.), Ján Guoth (réžia, choreografia)

 • 29.09.

  1973

  Milan Novák: Bratislava, otvor svoje brány

  pre miešaný zbor a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 25.05.

  1973

  Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Kristína Obžerová (ar), Orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir.)

 • 16.01.

  1973

  Milan Novák: Prekroč náš čas

  pieseň pre barytón a orchester (klavír)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.), Juraj Oniščenko (br), Igor Gavryš (vc)

 • 19.11.

  1965

  Milan Novák: Tri skladby

  pre hoboj a orchester (klavír)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob), Vojenský umelecký súbor, Pavol Bagin (dir.)

 • 19.10.

  1963

  Milan Novák: Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Krajové divadlo Trnava, Trnava, SK

 • 07.04.

  1961

  Milan Novák: Ľúbostná sonatína

  Štyri ženské zbory a cappella

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.), Cecília Lévaiová (s), Hana Porgesová (ms), Viera Palátová (a)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 05.11.

  2016

  Milan Novák: Monológ

  pre gitaru

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Die Kirche Herz Jesu, Zürich, CH

  INTERPRETI: Ondrej Veselý (gui)

 • 10.04.

  2000

  Milan Novák: Gaudeamus

  Malá suita v starom slohu pre komorný orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Veľká aula Karolína, Praha, CZ

  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)

 • Milan Novák: Malá romanca

  pre basklarinet a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  INTERPRETI: Peter Drlička (cl)

Zahraničné

x