• 2021

  STO ROKOV SO SPEVÁCKYM ZBOROM SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  CD - Slovenský ochranný zväz autorský R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Čo sa stalo nové

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj – Počúvaj, počúvaj

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Dve regrútske

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: Z knihy žalmov

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2019

  CANTO AMOROSO : SLOVAK MUSIC FOR HARP

  CD - Diskant DK0180-2131

  1. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester

   Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (dir.)

  2. Milan Novák: Sonáta

   Katarína Turnerová (ar)

  3. Milan Novák: Básne sú unavené – Básne sú unavené

   Eva Hornyáková (s), Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc)

  4. Milan Novák: Básne sú unavené – My a slnko

   Eva Hornyáková (s), Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc)

  5. Milan Novák: Básne sú unavené – Plameň

   Eva Hornyáková (s), Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc)

  6. Milan Novák: Básne sú unavené – Nemám tajnosti

   Eva Hornyáková (s), Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc)

  7. Milan Novák: O detských láskach

   Katarína Turnerová (ar)

  8. Milan Novák: Suita v starom slohu

   Cyril Šikula (fl), Katarína Turnerová (ar)

  9. Milan Novák: Návraty

   Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  10. Milan Novák: Romantické miniatúry – Menuett

   Katarína Turnerová (ar)

  11. Milan Novák: Romantické miniatúry – Hra

   Katarína Turnerová (ar)

  12. Milan Novák: Romantické miniatúry – Gavotta

   Katarína Turnerová (ar)

  13. Milan Novák: Romantické miniatúry – Nocturno

   Katarína Turnerová (ar)

  14. Milan Novák: Romantické miniatúry – Pieseň bez slov

   Katarína Turnerová (ar)

  15. Milan Novák: Romantické miniatúry – Rozprávka

   Katarína Turnerová (ar)

  16. Milan Novák: Romantické miniatúry – Variácie na detskú pieseň

   Katarína Turnerová (ar)

  17. Milan Novák: Romantické miniatúry – Uspávanka

   Katarína Turnerová (ar)

  18. Milan Novák: Romantické miniatúry – Etuda

   Katarína Turnerová (ar)

  19. Milan Novák: Canto amoroso

   Katarína Turnerová (ar), Eugen Prochác (vc)

 • 2015

  MILAN NOVÁK : WORKS FOR HARP

  CD - Hudobný fond SF 00892131

  1. Milan Novák: Romantické miniatúry

   Kristína Obžerová (ar)

  2. Milan Novák: Básne sú unavené

   Alžbeta Ondrušová-Svobodová (s), Juraj Fazekaš (vc), Miloslav Vildner (ar)

  3. Milan Novák: Sonáta

   Kristína Obžerová (ar)

  4. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester

   Kristína Obžerová (ar), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET

  CD - Slovak Radio Records RB 0341-2631

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz

   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať

   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova

   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam

   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík

   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska

   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži

   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci

   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ

   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň

   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí

   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky

   Silvia Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený

   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

 • 2008

  ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI

  CD - Diskant DK 0114-2131

  1. Svetozár Stračina: Svet a deti

   Rajmund Kákoni (ac)

  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili

   Rajmund Kákoni (ac)

  3. Milan Novák: Dekamerón

   Rajmund Kákoni (ac)

  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil

   Rajmund Kákoni (ac)

  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49

   Rajmund Kákoni (ac)

  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ

   Rajmund Kákoni (ac)

 • 2007

  ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 10 : STAL SA ZÁZRAK

  CD - Hudobný fond SF 00522331

  1. Tomáš Seidmann: Keď sme v tráve sedeli

   Oľga Szabová-Velčovská (v), Orchester Gustáva Offermanna

  2. Jaroslav Laifer: Večer

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera

  3. Jaroslav Laifer: Kroky k tabuli

   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera

  4. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna

   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band

  5. Ján Siváček: Vlčí mak

   Zuzka Lonská (v), Orchester Karla Vlacha

  6. Gejza Dusík: Už pláva loď moja

   Jozef Kuchár (v), Orchester Karla Vlacha

  7. Ján Melkovič: Prší

   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Karla Vlacha

  8. Ľudovít Štassel: Sto chutí

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  9. Jaroslav Laifer: Stal sa zázrak

   Zdeněk Sychra (v), Orchester Karla Vlacha

  10. Pavol Zelenay: Domček pre dvoch

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka

  11. Pavol Zelenay: List a twist

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka

  12. Teodor Šebo-Martinský: Bláznivá melódia

   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha

  13. Jaroslav Laifer: Týždeň bez teba

   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  14. Braňo Hronec: Telegrafný kľúč

   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha

  15. Wiliam Bukový: Povedz mi otec

   Jana Beláková (v), Michal Belák (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera

  16. Alois Bouda: Svadobný svedok

   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  17. Jaroslav Laifer: Veronika

   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Jozef Krištof (v), L-kvarteto Jaroslava Laifera

  18. Miloš Lánik: Nad Sevillou

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera

  19. Róbert Hrebenár: Plesová rumba

   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

  20. Milan Novák: Keby som mal dvadsaťdva

   Ivan Krajíček (v), Rytmická skupina Ľubomíra Stacha

  21. Wiliam Bukový: Pýtam sa, pýtam

   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha

  22. Braňo Hronec: Oslia serenáda

   Zuzka Lonská (v), Vokálne kvarteto, Orchester Juraja Velčovského

  23. Ferdinand Brehovský: Nesebar spí

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera

  24. Braňo Hronec: In vino veritas

   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Zbor, Combo Gustáva Offermanna

  25. Ľudovít Štassel: Mám rada rytmus

   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)

 • 2007

  ARCHI DI SLOVAKIA

  CD - Pavlík Records PA 0059-2-031

  1. Ladislav Kupkovič: Suita

   Archi di Slovakia

  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur

   Archi di Slovakia

  3. Milan Novák: Suita v starom slohu

   Archi di Slovakia

  4. Vladimír Godár: Emmeleia

   Archi di Slovakia

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Archi di Slovakia

  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Archi di Slovakia

 • 2006

  VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION

  CD - Diskant DK 0094-2 131

  1. Marek Piaček: El efecto föhn

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  3. Ilja Zeljenka: Štefánka

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  5. Juraj Hatrík: Vízia

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  6. Ľubica Čekovská: In Conversation

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  7. Daniel Matej: Nice

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

 • 1986

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK

  LP - Opus 9111 1771

  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne

   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)

  2. Milan Novák: Divertimento

   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg)

  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto

   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto

 • 1984

  ŽELÁM RUŽIAM DÁŽĎ

  LP - Opus 9114 1506

  1. Milan Novák: Želám ružiam dážď

   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  2. Milan Novák: Budem s ním

   E. Červená (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  3. Milan Novák: Tam je ten dom

   Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  4. Igor Bázlik: Rukovačka

   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  5. Peter Breiner: Vojenský kalendár

   Eva Biháryová (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  6. Igor Bázlik: Mier na dlani

   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  7. Igor Bázlik: U nás každý deň

   Eva Biháryová (v), E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  8. Milan Novák: Belasé ráno chráň

   Eva Biháryová (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  9. Peter Breiner: Mosty

   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  10. Jozef Valouch: Pravda na dlani

   Eva Biháryová (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  11. Igor Bázlik: Tvoje nežné slová

   Pavol Kmeť (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

  12. Igor Bázlik: Zem patrí nám

   E. Červená (v), Miroslav Švába (v), Vokálna skupina VUS JN, VUS JN, Jozef Valouch (dir.)

 • 1983

  DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE

  LP - Opus 9112 1029

  1. Milan Novák: Náš deň

   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Tararam

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  3. Miloslav Kořínek: Kantatína

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1981

  PIESEŇ VĎAKY

  LP - Opus 9114 0951

  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  3. Jaroslav Meier: Pionierom

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  4. Milan Novák: Biele rána

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  6. Jan F. Fischer: Nás je viac

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň

   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  12. Adam Hudec: Všade tam

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b

   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9110 0756

  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester

   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Pavol Bagin: Tri spevy

   Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

 • 1978

  PREČO SA MÁME ROZÍSŤ

  LP - Opus 9113 0634

  • Pavol Zelenay: Stretnutie

   František Krištof Veselý (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Milan Novák (dir.)

 • 1977

  BRATISLAVA – MESTO HUDBY

  LP - Opus 9110 0560

  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo

   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia

  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester

   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Grand sonáta As dur op. 92

   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)

  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento

   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)

  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie

   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)

  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)

  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto

   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto

 • 1977

  FEBRUÁROVÁ

  LP - Opus 9110 0586

  1. Oto Ferenczy: Prológ

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Milan Novák: Prekroč náš čas

   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1977

  MILAN NOVÁK

  LP - Opus 9111 0510

  1. Milan Novák: Reminiscencie

   Igor Gavryš (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Milan Novák: Koncert pre harfu a komorný orchester

   Kristína Obžerová (ar), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)

 • 1977

  OD KOLÍSKY

  LP - Opus 9119 0601-03

  1. Igor Bázlik: Uspávanka

   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Igor Bázlik: Je vaše

   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Igor Bázlik: Zázrak

   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Milan Novák: Láska

   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)

  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné

   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)

  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)

  10. Milan Novák: Človek žil

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)

  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  12. Igor Bázlik: Rozlúčka

   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)

  13. Jozef Malovec: Postlúdium

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1977

  VÍŤAZNÝ DEŇ : SKLADBY PRE SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI

  LP - Opus 9114 0579

  1. Miroslav Brož: Víťazný deň

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  2. Izidor Glorik: Tanec družby

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  3. Michal Galovec: Brigádam socialistickej práce

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  4. Ján Siváček: Slávnostný valčík

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  5. Michal Galovec: Zemplínske reminiscencie

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  6. Michal Galovec: Tatrasvit

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  7. Karol Elbert: Nám sa s úsmevom kráča

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec

  8. Zdeněk Cón: Pesnička a mier

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  9. Milan Novák: Komu zem zdobí dlaň

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  10. Igor Bázlik: Tým, ktorí nespia

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  11. Milan Novák: Pieseň o červenej zástave

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  12. Vieroslav Matušík: Vánok vieme strážiť

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

  13. Igor Bázlik: Maľovaný svet

   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)

 • 1975

  TRIDSAŤ RUŽÍ

  LP - Opus 9116 0427

  1. Ivan Horváth: Tridsať ruží

   Zdeněk Sychra (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  2. Tomáš Seidmann: Nikdy ešte nebol taký máj

   Gabriela Šusteková-Húščavová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  3. Ali Brezovský: Tam pri Dukle

   Miroslav Ličko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  4. Peter Smékal: Mladá pieseň

   Milan Rusnák (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  5. Štefan Chrobák: Obraz rodnej zeme

   Marika Škultétyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  6. Ivan Horváth: Tridsiata jar

   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  7. Igor Bázlik: Človek sa rodí

   Helena Blehárová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  8. Ivan Horváth: Dubový stôl

   Eva Sepešiová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  9. Milan Novák: Zavčas rána, za tmy

   Eva Biháryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  10. Ali Brezovský: Drotársky chlieb

   Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  11. Vieroslav Matušík: Skús

   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

  12. Igor Bázlik: Mosty pre ľudí

   Marcela Laiferová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.), Vieroslav Matušík (dir.)

 • 1968

  SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  LP - Supraphon 0 17 0499 F

  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  2. Milan Novák: Vyhorela lipka

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň

   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)

 • ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD

  CD - ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931

  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus

   Orchester mladých ZUŠ Ľ. Rajtera, Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Július Kowalski: Malá detská suita

   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých ZUŠ Ľ. Rajtera, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda

   Orchester mladých ZUŠ Ľ. Rajtera, Miroslav Šmíd (dir.)

  4. Igor Dibák: Malá suita

   Orchester mladých ZUŠ Ľ. Rajtera, Miroslav Šmíd (dir.)

 • REMINISCENCIE : DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRIEBOJ

  CD - BM Recording

  1. Ilja Hurník: Voda voděnka

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  2. Otmar Mácha: Ej, hoja, hoja

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  3. César Franck: Panis angelicus

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  4. spiritual: Dry Bones

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  5. Marc Shaiman: I Will Follow Him

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  6. Frederic Loewe: My Fair Lady

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  7. Jean Absil: Le cirque de volant – Puma, Amazonka

   Eva Balagová (pf), Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  8. Belo Felix: Na cintoríne vecí

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  9. Milan Novák: Vyhorela lipka

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  10. Igor Bázlik: Štyri slovenské ľudové piesne

   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)

  11. Juraj Hatrík: Ak sa nám fúga vydarí

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  12. Zdenko Mikula: Dvanásť – Za Gbelama na kopci (Gbely)

   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)

  13. Zdenko Mikula: Na tanci

   Detský spevácky zbor Prieboj, Iveta Beneová (fl), Lukáš Žofčín (ob), Peter Kazán (cl), Vladimír Sedlák (fg), Ján Goliáš (cr), Alfonz Poliak (dir.)

x