• 1944 – 1949

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, dirigovanie – Kornel Schimpl, kompozícia – Alexander Moyzes)

 • 1949 – 1950

  dirigent SĽUKu

 • 1950 – 1951

  dirigent Symfonického orchestra Bratislavského rozhlasu

 • 1952 – 1988

  dirigent a umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave

 • od 1995

  spolupráca s prešovským Univerzitným komorným orchestrom Camerata academica a pridruženými komornými telesami

"Ťažiskom Novákovho tvorivého príspevku je kompozičná tvorba siahajúca od drobných inštruktívnych skladieb a folklórnych úprav cez scénickú, zborovú, piesňovú tvorbu, hudobno-tanečné scény až po väčšie scénicko-dramatické útvary. Novákove diela v tejto oblasti charakterizuje optimistický prejav, temperamentný rytmus, zmysel pre klenuto vedenú vokálnu líniu.
Novákova tvorivosť bola i je vedená spontánnou muzikalitou. V jeho skladbách sa zračí nielen technická a technologická zdatnosť, ale aj dávka zdravej intuície zakotvenej v prirodzenej muzikalite."

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Milan Novák. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 213.)

x