Personálna bibliografia

 • 1991

  Anketa

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 22, p. 5

 • 1991

  Hudba a strach. Sympózium v rámci festivalu Melos-Étos

  Bratislava

 • 1990

  Z diskusie mimoriadneho zjazdu

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 4, p. 8

 • 1957

  Čo prinášajú berlínske festivaly?

  Slovenská hudba, 1957, year 1, no. 7, p. 238 – 239

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí

  (s výlučným zreteľom na médium gitary)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, year 43, no. 3, p. 261 – 273

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

Bibliografia – Reviews

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Music for Cello Quartet [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 36

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 10, p. 38

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

Bibliografia – Books

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Rádiohlavy – už druhýkrát pandemické

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 12 – 13

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

 • 2020

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Pavol Šimai: Skladateľ odišiel, zostala po ňom hudba. Počúvam ju v čase, keď krajina stíchla kvôli nebezpečenstvu vírusovej nákazy. To počúvanie má zvláštnu príchuť večnosti.

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 8

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 3

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

  Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 6

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 22

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 13

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 2

 • 2009

  HREHORČÁKOVÁ, Jarmila: Dekréty na disonancie [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 11 – 12, p. 24 – 25

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Mirbach

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 21

 • 2000

  ZELJENKA, Ilja: Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 2

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 7, p. 4

 • 1990

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Oneskorený portrét a všeličo

  Stretnutie s Pavlom Šimaiom

  Literárny týždenník, 1990, year 3, no. 7, p. 15

 • 1988

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Zážitky a reminiscencie

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 26

 • 1965

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vittoria – compositione per grande orchestra

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 5, p. 220

 • 1964

  ČÍŽIK, Vlado: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 10, p. 318

 • 1963

  (ek): Interview s Pavlom Šimaiom

  Slovenská hudba, 1963, year 7, no. 7, p. 206 – 207

Bibliografia – Analyses of Works

 • 1965

  AICHOVÁ, Alžbeta: Vittoria – composizione per grande orchestra

  Slovenská hudba, 1965, year 9, no. 5, p. 220 – 221

x