Personálna bibliografia

 • 1991

  Anketa

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 22, s. 5

 • 1991

  Hudba a strach. Sympózium v rámci festivalu Melos-Étos

  Bratislava

 • 1990

  Z diskusie mimoriadneho zjazdu

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 4, s. 8

 • 1957

  Čo prinášajú berlínske festivaly?

  Slovenská hudba, 1957, roč. 1, č. 7, s. 238 – 239

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí

  (s výlučným zreteľom na médium gitary)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 3, s. 261 – 273

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 6

 • 2020

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Pavol Šimai: Skladateľ odišiel, zostala po ňom hudba. Počúvam ju v čase, keď krajina stíchla kvôli nebezpečenstvu vírusovej nákazy. To počúvanie má zvláštnu príchuť večnosti.

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 8

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 3

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie

  Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 6

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 8

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 35

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Bratislavské hudobné slávnosti

  Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 13

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2009

  HREHORČÁKOVÁ, Jarmila: Dekréty na disonancie [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 24 – 25

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty : Mirbach

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 21

 • 2000

  ZELJENKA, Ilja: Blahoželanie Pavlovi Šimaiovi

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 2

 • 1992

  JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 7, s. 4

 • 1990

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Oneskorený portrét a všeličo

  Stretnutie s Pavlom Šimaiom

  Literárny týždenník, 1990, roč. 3, č. 7, s. 15

 • 1988

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Zážitky a reminiscencie

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 26

 • 1965

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Vittoria – compositione per grande orchestra

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 5, s. 220

 • 1964

  ČÍŽIK, Vlado: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 318

 • 1963

  (ek): Interview s Pavlom Šimaiom

  Slovenská hudba, 1963, roč. 7, č. 7, s. 206 – 207

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 1965

  AICHOVÁ, Alžbeta: Vittoria – composizione per grande orchestra

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 5, s. 220 – 221

x