Personálna bibliografia

 • 1998

  Orchester mladých : mladí muzikanti obľubujú pestrosť repertoáru, časté striedanie štýlových období a majú radi súčasnú hudbu

  Národná osveta [príloha Etuda], 1998, no. 1, p. 7

 • 1996

  Slovo k výkonným umelcom - interpretom

  Hudobný život , 1996, no. 1, p. 3

 • 1973

  Lúčnica - 25 rokov

  Rytmus, 1973, no. 4, p. 18 – 20

 • 1973

  Hudba je láska i sila

  Nové slovo, 1973, no. 17, p. 18

Bibliografia

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 • 2006

  Odišiel Miroslav Šmíd

  Hudobný život , 2006, no. 7 – 8, p. 5

 • 2002

  ŠUŠKA, Pavol: Jubilejný koncert

  Hudobný život , 2002, no. 7 – 8, p. 26

 • 2002

  MÓŽI, Alexander – ŠMÍD, Miroslav: Hudobný folklór má perspektívy : rozhovor s Miroslavom Šmídom, priekopníkom nového hudobného a scénického folklórneho žánru

  Národná osveta, 2002, no. 4, p. 4 – 6

 • 2002

  MÓŽI, Alexander – ŠMÍD, Miroslav: Slovo má ... Miroslav Šmíd : na začiatku bola Lúčnica

  Hudobný život , 2002, no. 4, p. 6

 • 2002

  PALOVČÍK, Michal: Jubilant s taktovkou

  Literárny týždenník, 2002, no. 21, p. 2

 • 1993

  CULINKA, Emil – ŠMÍD, Miroslav: Problematika súčasnej ochrany práv interpretov / Emil Culinka

  Hudobný život , 1993, no. 21, p. 7

 • 1992

  V.Č.: Miroslav Šmíd

  , year 24, no. 8, p. 2

 • 1992

  ŠVEHLÁK, Svetozár – ŠMÍD, Miroslav: Vyznanie vzťahu : Diriguje Miroslav Šmíd

  Národná osveta, 1992, no. 8, p. 27 – 28

 • 1988

  MICHALOVÁ, Eva: Kam s operou Edgar?

  Smer 1.6., 1988, no. 127, p. 6

 • 1987

  MICHALOVÁ, Eva: Z galérie nových zaslúžilých umelcov : Miroslav Šmíd

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 12, p. 4

 • 1987

  MICHALOVÁ, Eva: Úcta k Verdimu

  Smer, 1987, no. 84, p. 7

 • 1987

  LITSCHAUEROVÁ, Nina – ŠMÍD, Miroslav: Premiéry a reprízy za dirigentským pultom

  Život, 1987, no. 37, p. 24 – 25

 • 1987

  MICHALOVÁ, Eva – ŠMÍD, Miroslav: s láskou šíriť umenie : Rozhovor s Miroslavom Šmídom

  Nové slovo, 1987, no. 30

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

  Hudobný život , 1987, no. 14, p. 5

 • 1987

  MICHALOVÁ, Eva: Miroslav Šmíd : Z galérie nových zaslúžilých umelcov

  Hudobný život , 1987, no. 12, p. 4

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: "Va pensiero..." : Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici /

  Hudobný život , 1987, no. 10, p. 5

 • 1986

  MICHALOVÁ, Eva: Moliére opäť na scéne

  Smer 8.1., 1986, no. 6, p. 6

 • 1986

  VAJDA, Igor: Objavná dramaturgia

  Hudobný život , 1986, no. 2, p. 5, 7

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

  Hudobný život , 1986, no. 18, p. 5

 • 1986

  MAČUGOVÁ, Gizela: Nemúzické núdzové priestory : Mála pôvabná My Fair Lady v Banskej Bystrici

  Ľud 27.6., 1986, no. 149, p. 6

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Návrat Jura Jánošíka

  Hudobný život , 1985, no. 1, p. 5

 • 1983

  HORNOVESKÁ, Ľuba – ŠMÍD, Miroslav: Veľa rokov a veľa úspechov : 35 rokov Lúčnice

  Rytmus, 1983, no. 7, p. 9

 • 1983

  MICHALOVÁ, Eva: Úsmevný pohľad do zákulisia : Gaetano Donizetti na banskobystrickom divadelnom javisku

  Pravda 6.12., 1983, no. 288, p. 5

 • 1983

  VAJDA, Igor: Slovenská premiéra Donizettiho Viva la mamma!

  Smena 1.12., 1983, no. 284, p. 6

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Päťdesiatka dirigenta

  Hudobný život , 1982, no. 9, p. 7

 • 1982

  -EM- – ŠMÍD, Miroslav: Oddaný hudbe : Umelecký vedúci a dirigent orchestra v Lúčnici Miroslav Šmíd dnes jubiluje

  Večerník 19.4., 1982, no. 75, p. 5

 • 1982

  HORNOVESKÁ, Ľuba – ŠMÍD, Miroslav: Miroslav Šmíd dirigent a skladateľ zaslúžilý pracovník kultúry

  Rytmus, 1982, no. 6, p. 32 – 33

 • 1982

  (Am): Do ďalšej práce

  Smer 30.4., 1982, no. 101, p. 3

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, T. – ŠMÍD, Miroslav: Problémy malej opernej scény : S umeleckým šéfom opery DJGT v Banskej Bystrici - Miroslavom Šmídom

  Hudobný život , 1978, no. 3, p. 5

 • 1978

  ČILÍK, Koloman: Rozhovor na tému Dreváky : Československá premiéra v opere Divadla J.G. Tajovského

  Smer 19.5., 1978, no. 116, p. 9

 • 1965

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Predstavujú sa... : Konečne i dirigenti

  Slovenská hudba, 1965, no. 2, p. 79 – 81

x