• 2018

  FOLK VARIANTS

  CD - v. n. 2946-001-2

  1. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  2. Eugen Suchoň: Echoes ESD 102 – So Seemed To Me

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  3. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Love Songs

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  5. Eugen Suchoň: Six Slovak Folk Songs ESD 70 – I Will Not Get Married Yet

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  6. Peter Breiner: Wedding Songs

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  7. Jan Rozehnal: Shall get married

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  8. Peter Cón: The Dear Went to Plough

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  9. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Love Songs

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  10. Ján Cikker: Three Slovak Folk Songs – Beyond the Mountains and Lowlands

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  11. Ján Cikker: Three Slovak Folk Songs – Once More Should I Look Back

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  12. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Songs from the Gemer Region

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  13. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Songs from the Gemer Region

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  15. Ján Cikker: Three Slovak Folk Songs – On the Stone She Sat

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  16. Miroslav Šmíd: The good, strong spirit; The old granny ate

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  17. Matúš Uhliarik: Folk Medley

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  18. ľudová: Od Hriňovej

   The University Choir Technik, Petra Torkošová (zbm)

  19. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   The University Choir Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Choirplay

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fugue

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Meadow Games

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: To My Dear One

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Mixed Choir's a Cappella – Recruitment Song

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a

   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games

   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet

   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Wedding Songs

   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)

 • 1985

  ČO ROBÍŠ, HANKA, HANIČKA, HANKA

  LP - Opus 9117 1606

  1. Ondrej Demo: Parta moja, parta

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  2. Vladimír Slujka: Hora moja, hora

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  3. Ivan Dubecký: Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  4. Ivan Dubecký: Hej, mladosť moja, mladosť

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  5. Štefan Molota: Dievčatko sliačanskuo

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Jaromír Dadák (dir.)

  6. Ivan Dubecký: Zaspal Janík na výhone

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  7. Ivan Dubecký: Išli hudci horou

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  8. Ivan Dubecký: Sliačanskie prekáračky

   Anna Hulejová (v), Angela Vargicová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  9. Igor Bázlik: Na zelenom grúni

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  10. Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1980

  MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ

  LP - Opus 9117 0928

  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha

  2. trad.: Keď ja umriem

   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša

  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)

  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Štefan Molota (umv.)

  5. Štefan Molota: Three Songs from Liptovské Sliače

   Anna Hulejová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Štefan Molota (umv.)

  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme

   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Július Karaba (dir.)

  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni

   Anna Hulejová (v), Folk orchestra, Pavol Bagin (dir.)

  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja

   Anna Hulejová (v), Folk orchestra, Pavol Bagin (dir.)

  9. Svetozár Stračina: Marmuriena

   Anna Hulejová (v), Girls vocal group of the Lúčnica Ensemble, Studio Orchestra, Miroslav Šmíd (dir.)

  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky

   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Vocal group of Lúčnica Ensemble, Július Karaba (dir.)

  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu

   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Members of the Lúčnica Ensemble

 • 1979

  BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOVÁ PIESEŇ

  LP - Opus 9117 0780

  1. Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko

   Darina Laščiaková (vf), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  2. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry

   František Livora (vm), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  3. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry

   František Livora (vm), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  4. Bartolomej Urbanec: Chodníček bjelavý

   Štúdiový orchester, Eva Blahová (vf)

  5. Bartolomej Urbanec: Svadobné melódie

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Viliam Farkaš (vn), Jozef Katona (vn)

  6. Bartolomej Urbanec: Medzi dvoma brehy

   Helena Petráková (vf), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  7. Bartolomej Urbanec: Pieseň o slávičkovi

   Milka Bunčeková (vf), Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku

   Margita Dalmayová-Skyvová (vf), The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava

  9. Bartolomej Urbanec: Parobská a karička zo Zemplína

   Spevácky zbor SĽUK-u

  10. Bartolomej Urbanec: Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)

   Spevácky zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

 • 1979

  JOZEF PEŠKO : FUJARÔČKA MOJA

  LP - Opus 9117 0635

  1. Svetozár Stračina: Meditation

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Svetozár Stračina: A Tune from Detva

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Miloš Berka: Under the Hillside

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Tibor Andrašovan (dir.)

  4. Ondrej Demo: Goral Tunes from Northern Orava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Štefan Molota (umv.)

  5. Július Letňan: Flute from Kokava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  6. Július Móži: Hej, fujara trombita – Boli by ma zabili – Píšťalôčka moja

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  7. Miloš Berka: Either Dance or Play

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  8. Igor Bázlik: Across the Mountain, Boys

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  9. Miloš Berka: In the Wide Field

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

  10. Tibor Andrašovan: Valaská postava

   The Orchestra of Folk Instruments of the Czechoslovak Radio in Bratislava, Miroslav Dudík (umv.)

 • 1976

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975

  LP - Opus 9117 0463

  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Bohdan Warchal (vn), Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra

  2. Svetozár Stračina: Marmuriena

   Anna Hulejová (v), Girls' singers group of the Lúčnica Ensemble, Studio Orchestra, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Christo Todorov: It Is Noon, Bratko

   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)

  4. Kosta Kolev: Pazardjik Suite

   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)

  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: The Weeping of Růžena Danielová from Hrubá Vrbka over Her Husband in Auschwitz for viola and orchestra of folk instruments

   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)

  6. Jan Málek: Song and dance from South Bohemia

   Jan Sedláček (vn), Folk ensemble from Plzeň, Jan Málek (dir.)

  7. Autor neuvedený: In Search of Work

   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje

  8. Autor neuvedený: Balkan Melodies

   Kostadin Varimezov (crm)

  9. Autor neuvedený: Ring a Ring o' Roses

   Vlastimil Dřímal (crm)

 • 1975

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1974

  LP - Opus 9117 0360

  1. Tadeáš Salva: Lowlands, Lowlands

   Helena Záhradníková (v), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Experimental Studio Bratislava

  2. Nečas Jaromír: Poďme, zaspievajme

   Lubomír Málek (v), Brno Radio Orchestra, Petr Řezníček (dir.)

  3. Svetozár Stračina: Romano taboris

   Angela Vargicová (v), Studio Orchestra, Miroslav Šmíd (dir.)

  4. Svetozár Stračina: Musica pastorum

   Folk instruments group of the Lúčnica ensemble, Miroslav Šmíd (dir.), Experimental Studio Bratislava

  5. Málek Jan: Dudácka

   Zdeněk Blaha (crm), Plzeň Radio Studio

  6. Krček Jaroslav: Tri nápevy zo 16. storočia

   Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)

  7. Autor neuvedený: Sygyt

   Moscow Radio Studio

  8. Autor neuvedený: Yodling

   Ina Kölling (v), Berlin Radio Studio

  9. Autor neuvedený: Hill Melodies from Powla Wielka

   Anna Dunai (v)

 • ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD

  CD AD 0001-2-931

  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus

   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Július Kowalski: Little Suite for Children

   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Milan Novák: Two Holiday Stories

   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

  4. Igor Dibák: A Little Suite

   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

x