Personálna bibliografia

 • 2005

  Autoreflexia o svojej tvorbe pre hudobný dorast

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 187 – 190

 • 1998

  Niekoľko spomienok na Máriu Rafajovú

  Marie Rafajová – Sborník ze semináře k 100. výročí narození Marie Rafajové v Brně 30. 11. 1996, 1998, Local Department of the Kostnica Union, Brno, p. 53

 • 1997

  Slovenská duchovná pieseň a spevníky kresťanských nekatolíckych konfesií v 1. pol. 20. stor

  Muzikologický seminár „60 rokov Jednotného katolíckeho spevníka“, 1997, Trnava, no. 12 – 13. 11.

 • 1996

  Vývoj slovenskej evanjelickej zborovej tvorby

  Cantus choralis slovaca 1996, 1996, Banská Bystrica, p. 38

 • 1995

  Symbol kríža v Matúšových pašiách J. S. Bacha

  Slovenská hudba, 1995, no. 1, p. 13 – 16

 • 1995

  Duchovná pieseň prebudeneckých hnutí 19. storočia a jej uplatnenie na území Slovenska

  Bibliotheca musicae neosoliensis, zv. 2 – Duchovná hudba v 19. storočí, 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 107

 • 1994

  Špecifiká spevného verša a ich uplatnenie v Hruškovicovej tvorbe

  Slovenská literatúra, 1994, no. 4

 • 1986

  Teoretické základy tvorby a úprav duchovnej piesne


  (Vlastný náklad)

x