2015

Hommage à Jan Hus

Obsadenie: t, CM, ens

2015

Mária Royová: Štyri čiastky roka

oratory, reconstruction and finalization of a composed work according manuscript fragments from the 19th century

2014

The Songs of Faith

Obsadenie: v, pf

2013

Podjavorinské haiku

Obsadenie: s/t, pf

2013

In the Temple of Kraľovany

Obsadenie: br, org

2012–2013

Small Choral Preludes

Obsadenie: org

2010

Duet

Obsadenie: VV

2009

To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), III. part

Obsadenie: pf

2009

To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), IV. part (No. 297-360)

Obsadenie: pf

2009

To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), II. part

Obsadenie: pf

2009

To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), I. part (No. 1-97)

Obsadenie: pf

2009

Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

Obsadenie: s, bbr, CM, vn, archi

2009

Cantata da chiesa

Obsadenie: CM, orch

2008

Suite for Igor

Obsadenie: pf4m

2008

Suite for Igor

Obsadenie: ac/2ac

2008

Sunday Music

Obsadenie: org

2008

Suite for Igor

Obsadenie: vn/fl/ob/cl, pf

2008

Sunday Music

Obsadenie: vn, vc, pf

2008

Hommage à Igor

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

2008

Sunday Music

Obsadenie: pf4m

2008

Sunday Music

Obsadenie: archi, cmb

2006

Violenie I., II.

Obsadenie: vl

1999

Choral Prelude "Morning Shine"

Obsadenie: keyb

1997

J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

Obsadenie: CM

1997

H. Kudzin: Golgota

Obsadenie: CM, org

1997

Pieseň o Božej pravde

Obsadenie: CM

1997

Piesne kvapôčiek

Obsadenie: s, pf

1996

Pekná je táto zem

Obsadenie: t/s, CM

1995

Vianoce sa priblížili

Obsadenie: s, pf (CB/CM/CF, pf; CB/CF/CM, org)

1995

Oj, Betlehem ty maličký

Obsadenie: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)

1995

Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

Obsadenie: pf

1993

J. Cikker: Koledy

Obsadenie: CM, org/CM, 2vn, vl, vc

1993

M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

Obsadenie: CM

1990, rev. 1995

Gitarové kadencie

Obsadenie: ac

1988

Akordeónové miniatúry

Obsadenie: ac

1988

?. Hayford: Chvála, česť!

Obsadenie: CM

1987

Mesiačiky

Obsadenie: CB, pf/3fl

1986

Variations after the Song of Mária Royová

Obsadenie: fl

1985

Abraham

Obsadenie: CF

1985

Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

Obsadenie: br, CM/CMa, org, bat

1985

Hľadanie pravdy

Obsadenie: CM, archi

1985

Sarabanda s variáciami

Obsadenie: pf

1974

Kratochvíle pre klavír

Obsadenie: pf

1974

Bratské melódie

Obsadenie: ac

1969

M. Vulpius: Pašie

Obsadenie: ?

1965

Prstové cvičenie pre akordeonistov

Obsadenie: ac

1962

E. Suchoň: Danca slovaca

Obsadenie: ac

1959

Variations after an Old Song

Obsadenie: ac

1959

Prelude And Fugue "SOS"

Obsadenie: ac/org/pf

1955

Áronovské požehnanie

Obsadenie: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc

?

Ľahké duchovné piesne

Obsadenie: CB/CF

?

Nové duchovné piesne

Obsadenie: CM

1940

orchestral works

chamber orchestra

vocal-instrumental orchestral works

 • 2009

  Miro Bázlik: Canticum Jeremiae

  Obsadenie: s, bbr, CM, vn, archi

solo voice(s), choir, and orchestra

 • 2015

  Hommage à Jan Hus

  Obsadenie: t, CM, ens

choir and orchestra

 • 2009

  Cantata da chiesa

  Obsadenie: CM, orch

 • 1985

  Hľadanie pravdy

  Obsadenie: CM, archi

one solo instrument with orchestra

 • 2008

  Sunday Music

  Obsadenie: archi, cmb

solo instrument

 • 2009

  "Celenie"

  Obsadenie: vc

 • 2008

  Suite for Igor

  Obsadenie: ac/2ac

 • 2006

  Violenie I., II.

  Obsadenie: vl

 • 1999

  Choral Prelude "Morning Shine"

  Obsadenie: keyb

piano or piano four hands

organ

 • 2012–2013

  Small Choral Preludes

  Obsadenie: org

 • 2008

  Sunday Music

  Obsadenie: org

two instruments

 • 2008

  Suite for Igor

  Obsadenie: vn/fl/ob/cl, pf

piano trio

string quartet

wind quintet

 • 2008

  Hommage à Igor

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

eight instruments

 • 1955

  Áronovské požehnanie

  Obsadenie: b, fl, cr, ar, org, vn, vl, vc

vocal-instrumental chamber works

 • 2013

  In the Temple of Kraľovany

  Obsadenie: br, org

solo voice(s) with piano accompaniment

solo voice(s)

 • 2010

  Duet

  Obsadenie: VV

suitable for schools

 • 1990, rev. 1995

  Gitarové kadencie

  Obsadenie: ac

 • 1988

  Akordeónové miniatúry

  Obsadenie: ac

 • 1986

  Variations after the Song of Mária Royová

  Obsadenie: fl

 • 1985

  Sarabanda s variáciami

  Obsadenie: pf

 • 1974

  Kratochvíle pre klavír

  Obsadenie: pf

 • 1974

  Bratské melódie

  Obsadenie: ac

 • 1965

  Prstové cvičenie pre akordeonistov

  Obsadenie: ac

 • 1959

  Variations after an Old Song

  Obsadenie: ac

 • 1959

  Prelude And Fugue "SOS"

  Obsadenie: ac/org/pf

suitable for schools – instruments with voices

 • 1987

  Mesiačiky

  Obsadenie: CB, pf/3fl

arrangements

 • 2009

  To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), III. part

  Obsadenie: pf

 • 2009

  To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), IV. part (No. 297-360)

  Obsadenie: pf

 • 2009

  To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), II. part

  Obsadenie: pf

 • 2009

  To the Throne of Glory (Evangelic Psalter for children and youth), I. part (No. 1-97)

  Obsadenie: pf

 • 1997

  J. Cikker: Sadaj, slnko, sadaj

  Obsadenie: CM

 • 1997

  H. Kudzin: Golgota

  Obsadenie: CM, org

 • 1995

  Zrunek-Matejovič: Benedictus a Allegro

  Obsadenie: pf

 • 1993

  J. Cikker: Koledy

  Obsadenie: CM, org/CM, 2vn, vl, vc

 • 1993

  M. Haydn: Missa Sti Cyrilli et Methodii

  Obsadenie: CM

 • 1988

  ?. Hayford: Chvála, česť!

  Obsadenie: CM

 • 1969

  M. Vulpius: Pašie

  Obsadenie: ?

 • 1962

  E. Suchoň: Danca slovaca

  Obsadenie: ac

choral

 • 1996

  Pekná je táto zem

  Obsadenie: t/s, CM

 • Ľahké duchovné piesne

  Obsadenie: CB/CF

choir with instruments

 • 1995

  Oj, Betlehem ty maličký

  Obsadenie: CB/CF/CM, pf (CB/CF/CM, org; CB/CF/CM, archi)

soloists, choir and instruments

 • 1985

  Apoštol Jan [Sv. Ján, M. Slavka)

  Obsadenie: br, CM/CMa, org, bat

reconstructions

mixed choir

 • 1997

  Pieseň o Božej pravde

  Obsadenie: CM

 • Nové duchovné piesne

  Obsadenie: CM

female choir

 • 1985

  Abraham

  Obsadenie: CF

x