Personálna bibliografia

 • 2013

  Frázovanie v dielach flautovej literatúry s ohľadom na individuálnu fyzickú dispozíciu interpreta

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, year 10, no. 1 – 2, p. 54 – 58

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vice versa D. Zsapková [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 9, p. 38 – 39
  (VŠMU 2017)

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2011, no. 9, p. 4

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, no. 7 – 8, p. 3

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 19

 • 2005

  -: Thailand Guitar festival

  The Nation , 18. 10. 2005, Bangkok

 • 2005

  PETRÁŠEK, V.: Dny klasické kytary

  Svět klasické kytary, 2005, no. 9

 • 2002

  JIMENEZ, J.: Concierto de Dagmar y Jozef Zsapka

  Diario de Burgos , 8. 8. 2002

 • 2002

  COOPER, Colin: Brno 2002

  Classical Guitar, 2002

 • 2001

  POPLAWSKY, Piotr: recenzia CD

  Gitara, 2001, Poľsko, no. 1 – 2

 • 1999

  KRYSTA, Jan: Forum Gitarre 99

  Gitara, 1999, Poľsko, no. 4

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život , 2. 4. 1997, no. 6, p. 5

 • 1997

  ZSAPKA, Jozef: Ad: Komorný orchester filharmonických sólistov

  Hudobný život, 1997, no. 7, p. 2
  (Reakcia na nepriaznivú kritiku v HŽ 1997/5.)

 • 1997

  -mk-: Komorný orchester filharmonických sólistov

  Hudobný život, 1997, no. 5, p. 5
  (17. 2. 1997 vystúpila ako sólistka Mozartovho Koncertu)

 • 1995

  FÖLDESOVÁ, Marta – ZSAPKOVÁ, Dagmar – ZSAPKA, Jozef: Ťažko je byť doma prorokom [rozhovor]

  interview

  Hudobný život, 1995, no. 14 – 15, p. 1, 7

 • 1995

  (): Hight class musicians

  The Standard , 14. 2.1995, London

 • 1995

  RIBOUILLAULT, D.: Kritika na koncert

  Les Cahiers de la Guitare, 1995, no. 56

 • 1995

  PÄFFGEN, P.: 3. Liechtensteine Gitarrentage

  Gitarre & Laute, 1995, no. 5

 • 1995

  FÖLDESOVÁ, Marta: Gitary jubilejne

  Hudobný život, 1995, no. 16 – 17, p. 4

 • 1994

  KRAMÁROVÁ, Nina: Hrali spolu tango

  Hudobný život, 1994, no. 6, p. 7

 • 1993

  Aoe: Ein Duo der Superlative aus der Slowakei

  Liechtensteiner Vaterland , 19. 7. 1993

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

  Hudobný život, 1993, no. 5, p. 5
  (10. 1. 1993 SHÚ usporiadala koncert z diel členov pre obsadenie flautu a gitaru od P. Martinčeka, V. Kubičku, D. Martinčeka, I. Dibáka)

 • 1993

  BUZOGA, Michal: Nesmú sklamať ani raz

  Život, 1993, no. 11

 • 1992

  PODRACKÝ, Igor: Skladateľ počúva uchom duše

  Hudobný život , 1. 4. 1992

 • 1992

  M. B.: Spitzenkönnen auf Gitarre und Flöte

  Buchser Zeitung , 31. 3. 1992

 • 1992

  Leckerbissen für Gitarre und Flöte

  Zuger Zeitung , 28. 3. 1992

 • 1992

  Eine seltene, aber eindrückliche Kombination

  Zuger Nachrichten , 28. 3. 1992

 • 1992

  E. B.: Konzert in der Kirche

  Liechtensteiner Volksblatt , 23. 3. 1992

 • 1992

  Harmonie mit Gitarre und Flöte

  Bündner Woche , 18. 3. 1992

 • 1992

  Ein hochstehender Musikabend

  Liechtensteiner Volksblatt , 17. 3. 1992

 • 1992

  (sb): Dagmar a Jozef Zsapkovci

  Národná obroda , 6. 2. 1992

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK

  Hudobný život, 1992, no. 7, p. 4
  (27. 2. 1992 so ŠFKk, dir. Jaromír Nojehl, uviedli Zsapkovci sóla vo Vivaldiho Koncerte pre flautu, gitaru a orchester G dur.)

 • 1992

  BERGER, Igor: BHS. Komorné koncerty. Duo Zsapková – Zsapka

  Hudobný život, 1992, no. 20, p. 6 – 7
  (Uviedli skladby im venované, o. i. od Dušana Martinčeka)

 • 1992

  Niž: Duo v Japonsku

  Večerník, 1992

 • 1991

  BERGER, Igor: Turné plné zážitkov

  Hudobný život , 6. 2. 1991, no. 3, p. 9
  (Dojmy z Japonska)

 • 1991

  FUJIMURA, Takahito: Duo Gagmar & Jozef Zsapka

  Gendai Guitar, 1991

 • 1990

  JAVORSKÝ, Igor: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 25, p. 5
  (Titul: Bonjour, monsieur. OPUS 9311 2063)

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien, alebo keď chýba partner

  Hudobný život, 1990, no. 9, p. 3
  (Na margo žilinskej Prehliadky)

 • 1990

  MLEJNEK, Karel: Gramofónové desky Opusu

  Gramorevue, 1990, no. 5

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, no. 11, p. 4
  (Ako sólistka Mozartovho Koncertu pre flautu a orchester G dur)

 • 1989

  -Pf-: Recenzia CD – Bonjour monsieur

  Večerník , 8. 11. 1989

 • 1989

  DUARTE, John: Notes from Europe

  GFA Sounboard, 1989, no. Winter 89 – 90

 • 1989

  FULKA, Vladimír: Festival gitarovej hudby v Nitre

  Hudobný život, 1989, no. 24, p. 4
  (vystúpenie s manželom)

 • 1989

  DOHNALOVÁ, Lýdia: KL'89. Dni gitarovej hudby

  Hudobný život, 1989, no. 18, p. 5
  (3. 7. vystúpili s manželom)

 • 1988

  -Ch-: Platňa ako dar

  Večerník, 22. 12. 1988

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život , 6. 1. 1988, no. 1, p. 3
  (15. 12. 1987 predviedli s J. Zsapkom Vivaldiho Koncert pre flautu, gitaru a sláčiky s Moyzesovým kvartetom)

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: PMKU v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1988, no. 18, p. 4
  (celovečerný recitál s J. Zsapkom)

 • 1988

  LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1988, no. 1, p. 3
  (15. 11. 1987 s manželom uviedli Jarné kvety od Igora Rechina)

 • 1987

  BACHLEDA, Stanislav: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1987, no. 5, p. 7
  (Recenzia koncertu)

 • 1986

  FÖLDESOVÁ, Marta: Dni kultúry MĽR v ČSSR

  Hudobný život, 1986, no. 3, p. 5
  (s klaviristom Otakarom Šebestom uviedli Tre pezzi per flauto a pianoforte A. Szökösa)

 • 1985

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Koncert zo sovietskej tvorby

  Hudobný život, 1985, no. 24, p. 3
  (s klaviristom Otakarom Šebestom predviedli Sonátu pre flautu a klavír od V. Lobanova)

 • 1984

  CÓN, Peter: Komorný koncert na vysokej úrovni

  Smena , 15. 8. 1984

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Z gréckeho pódia

  Večerník , 2. 8. 1984

 • 1984

  MAVRUDIUS, Notis: Koncert Zsapkovcov vo Volose

  Kithara , 30. 7. 1984, Grécko

 • 1983

  RÁCZ, Tibor: Nie každodenný zážitok

  Új Szó , 19. 7. 1983

 • 1983

  SKŘEPEK, Roman: Z Košických koncertov

  Hudobný život , 25. 4. 1983, no. 8, p. 4

 • 1982

  BACHLEDA, Stanislav: Po turné v ZSSR

  Smena , 8. 4. 1982
  (rozhovor)

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudba pre Flautu a Gitaru

  Hudobný život, 1982

 • 1982

  DONG, Trung: Kritika koncertu

  Nhan Dan, 1982, Vietnam

 • 1981

  MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR '80

  Hudobný život, 1981, no. 3, p. 1
  (uviedla 1. sonátu pre flautu a klavír od Bohuslava Martinů a získala diplom za vynikajúci výkon)

 • 1981

  BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

  Hudobný život , 12. 1. 1981, no. 19, p. 8

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Nad XV. Prehliadkou mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1981, no. 17, p. 4

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS. Z tvorby kanadských skladateľov

  Hudobný život, 1980, no. 21, p. 2
  (spoluúčinkovala pri predvedení skladby Mýty II. od S. Gellmana)

 • -1

  POLTOVAN, I.: Kamernij duet

  Čerkaska Pravda

 • -1

  HLOŽAN, B.: Koncert dua Zsapkovcov

  Muzički život, Kiev

x