2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Vice versa D. Zsapková [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38 – 39
(VŠMU 2017)

2013

ZSAPKOVÁ, Dagmar: Frázovanie v dielach flautovej literatúry s ohľadom na individuálnu fyzickú dispozíciu interpreta

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 54 – 58

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2011, č. 9, s. 4

2009

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2009, č. 7 – 8, s. 3

2007

BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 19

2005

-: Thailand Guitar festival

The Nation , 18. 10. 2005, Bangkok

2005

PETRÁŠEK, V.: Dny klasické kytary

Svět klasické kytary, 2005, č. 9

2002

JIMENEZ, J.: Concierto de Dagmar y Jozef Zsapka

Diario de Burgos , 8. 8. 2002

2002

COOPER, Colin: Brno 2002

Classical Guitar, 2002

2001

POPLAWSKY, Piotr: recenzia CD

Gitara, 2001, Poľsko, č. 1 – 2

1999

KRYSTA, Jan: Forum Gitarre 99

Gitara, 1999, Poľsko, č. 4

1997

-mk-: Komorný orchester filharmonických sólistov

Hudobný život, 1997, č. 5, s. 5
(17. 2. 1997 vystúpila ako sólistka Mozartovho Koncertu)

1997

PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

Hudobný život , 2. 4. 1997, č. 6, s. 5

1997

ZSAPKA, Jozef: Ad: Komorný orchester filharmonických sólistov

Hudobný život, 1997, č. 7, s. 2
(Reakcia na nepriaznivú kritiku v HŽ 1997/5.)

1995

FÖLDESOVÁ, Marta – ZSAPKOVÁ, Dagmar – ZSAPKA, Jozef: Ťažko je byť doma prorokom [rozhovor]

interview

Hudobný život, 1995, č. 14 – 15, s. 1, 7

1995

(): Hight class musicians

The Standard, 14. 2. 1995, London

1995

RIBOUILLAULT, D.: Kritika na koncert

Les Cahiers de la Guitare, 1995, č. 56

1995

PÄFFGEN, P.: 3. Liechtensteine Gitarrentage

Gitarre & Laute, 1995, č. 5

1995

FÖLDESOVÁ, Marta: Gitary jubilejne

Hudobný život, 1995, č. 16 – 17, s. 4

1994

KRAMÁROVÁ, Nina: Hrali spolu tango

Hudobný život, 1994, č. 6, s. 7

1993

Aoe: Ein Duo der Superlative aus der Slowakei

Liechtensteiner Vaterland , 19. 7. 1993

1993

ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

Hudobný život, 1993, č. 5, s. 5
(10. 1. 1993 SHÚ usporiadala koncert z diel členov pre obsadenie flautu a gitaru od P. Martinčeka, V. Kubičku, D. Martinčeka, I. Dibáka)

1993

BUZOGA, Michal: Nesmú sklamať ani raz

Život, 1993, č. 11

1992

Ein hochstehender Musikabend

Liechtensteiner Volksblatt , 17. 3. 1992

1992

Niž: Duo v Japonsku

Večerník, 1992

1992

BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK

Hudobný život, 1992, č. 7, s. 4
(27. 2. 1992 so ŠFKk, dir. Jaromír Nojehl, uviedli Zsapkovci sóla vo Vivaldiho Koncerte pre flautu, gitaru a orchester G dur.)

1992

(sb): Dagmar a Jozef Zsapkovci

Národná obroda , 6. 2. 1992

1992

BERGER, Igor: BHS. Komorné koncerty. Duo Zsapková – Zsapka

Hudobný život, 1992, č. 20, s. 6 – 7
(Uviedli skladby im venované, o. i. od Dušana Martinčeka)

1992

Harmonie mit Gitarre und Flöte

Bündner Woche , 18. 3. 1992

1992

Eine seltene, aber eindrückliche Kombination

Zuger Nachrichten , 28. 3. 1992

1992

Leckerbissen für Gitarre und Flöte

Zuger Zeitung , 28. 3. 1992

1992

M. B.: Spitzenkönnen auf Gitarre und Flöte

Buchser Zeitung , 31. 3. 1992

1992

PODRACKÝ, Igor: Skladateľ počúva uchom duše

Hudobný život , 1. 4. 1992

1992

E. B.: Konzert in der Kirche

Liechtensteiner Volksblatt , 23. 3. 1992

1991

BERGER, Igor: Turné plné zážitkov

Hudobný život , 6. 2. 1991, č. 3, s. 9
(Dojmy z Japonska)

1991

FUJIMURA, Takahito: Duo Gagmar & Jozef Zsapka

Gendai Guitar, 1991

1990

BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Košiciach

Hudobný život, 1990, č. 11, s. 4
(Ako sólistka Mozartovho Koncertu pre flautu a orchester G dur)

1990

JAVORSKÝ, Igor: Gramorecenzie

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 25, s. 5
(Titul: Bonjour, monsieur. OPUS 9311 2063)

1990

MLEJNEK, Karel: Gramofónové desky Opusu

Gramorevue, 1990, č. 5

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien, alebo keď chýba partner

Hudobný život, 1990, č. 9, s. 3
(Na margo žilinskej Prehliadky)

1989

-Pf-: Recenzia CD – Bonjour monsieur

Večerník , 8. 11. 1989

1989

DUARTE, John: Notes from Europe

GFA Sounboard, 1989, č. Winter 89 – 90

1989

FULKA, Vladimír: Festival gitarovej hudby v Nitre

Hudobný život, 1989, č. 24, s. 4
(vystúpenie s manželom)

1989

DOHNALOVÁ, Lýdia: KL'89. Dni gitarovej hudby

Hudobný život, 1989, č. 18, s. 5
(3. 7. vystúpili s manželom)

1988

LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

Hudobný život, 1988, č. 1, s. 3
(15. 11. 1987 s manželom uviedli Jarné kvety od Igora Rechina)

1988

ČÍŽIK, Vladimír: PMKU v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1988, č. 18, s. 4
(celovečerný recitál s J. Zsapkom)

1988

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO v Bratislave

Hudobný život , 6. 1. 1988, č. 1, s. 3
(15. 12. 1987 predviedli s J. Zsapkom Vivaldiho Koncert pre flautu, gitaru a sláčiky s Moyzesovým kvartetom)

1988

-Ch-: Platňa ako dar

Večerník, 22. 12. 1988

1987

BACHLEDA, Stanislav: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1987, č. 5, s. 7
(Recenzia koncertu)

1986

FÖLDESOVÁ, Marta: Dni kultúry MĽR v ČSSR

Hudobný život, 1986, č. 3, s. 5
(s klaviristom Otakarom Šebestom uviedli Tre pezzi per flauto a pianoforte A. Szökösa)

1985

KOVÁŘOVÁ, Anna: Koncert zo sovietskej tvorby

Hudobný život, 1985, č. 24, s. 3
(s klaviristom Otakarom Šebestom predviedli Sonátu pre flautu a klavír od V. Lobanova)

1984

CÓN, Peter: Komorný koncert na vysokej úrovni

Smena , 15. 8. 1984

1984

BACHLEDA, Stanislav: Z gréckeho pódia

Večerník , 2. 8. 1984

1984

MAVRUDIUS, Notis: Koncert Zsapkovcov vo Volose

Kithara , 30. 7. 1984, Grécko

1983

SKŘEPEK, Roman: Z Košických koncertov

Hudobný život , 25. 4. 1983, č. 8, s. 4

1983

RÁCZ, Tibor: Nie každodenný zážitok

Új Szó , 19. 7. 1983

1982

BACHLEDA, Stanislav: Po turné v ZSSR

Smena , 8. 4. 1982
(rozhovor)

1982

DONG, Trung: Kritika koncertu

Nhan Dan, 1982, Vietnam

1982

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudba pre Flautu a Gitaru

Hudobný život, 1982

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera: Nad XV. Prehliadkou mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 17, s. 4

1981

MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR '80

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 1
(uviedla 1. sonátu pre flautu a klavír od Bohuslava Martinů a získala Diplom za vynikajúci výkon)

1981

BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

Hudobný život , 12. 1. 1981, č. 19, s. 8

1980

PODRACKÝ, Igor: BHS. Z tvorby kanadských skladateľov

Hudobný život, 1980, č. 21, s. 2
(spoluúčinkovala pri predvedení skladby Mýty II. od S. Gellmana)

-1

HLOŽAN, B.: Koncert dua Zsapkovcov

Muzički život, Kiev

-1

POLTOVAN, I.: Kamernij duet

Čerkaska Pravda

Personálna bibliografia

 • 2013

  ZSAPKOVÁ, Dagmar: Frázovanie v dielach flautovej literatúry s ohľadom na individuálnu fyzickú dispozíciu interpreta

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 54 – 58

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vice versa D. Zsapková [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 38 – 39
  (VŠMU 2017)

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2011, č. 9, s. 4

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, č. 7 – 8, s. 3

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 19

 • 2005

  -: Thailand Guitar festival

  The Nation , 18. 10. 2005, Bangkok

 • 2005

  PETRÁŠEK, V.: Dny klasické kytary

  Svět klasické kytary, 2005, č. 9

 • 2002

  JIMENEZ, J.: Concierto de Dagmar y Jozef Zsapka

  Diario de Burgos , 8. 8. 2002

 • 2002

  COOPER, Colin: Brno 2002

  Classical Guitar, 2002

 • 2001

  POPLAWSKY, Piotr: recenzia CD

  Gitara, 2001, Poľsko, č. 1 – 2

 • 1999

  KRYSTA, Jan: Forum Gitarre 99

  Gitara, 1999, Poľsko, č. 4

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu

  Hudobný život , 2. 4. 1997, č. 6, s. 5

 • 1997

  ZSAPKA, Jozef: Ad: Komorný orchester filharmonických sólistov

  Hudobný život, 1997, č. 7, s. 2
  (Reakcia na nepriaznivú kritiku v HŽ 1997/5.)

 • 1997

  -mk-: Komorný orchester filharmonických sólistov

  Hudobný život, 1997, č. 5, s. 5
  (17. 2. 1997 vystúpila ako sólistka Mozartovho Koncertu)

 • 1995

  FÖLDESOVÁ, Marta – ZSAPKOVÁ, Dagmar – ZSAPKA, Jozef: Ťažko je byť doma prorokom [rozhovor]

  interview

  Hudobný život, 1995, č. 14 – 15, s. 1, 7

 • 1995

  (): Hight class musicians

  The Standard, 14. 2. 1995, London

 • 1995

  RIBOUILLAULT, D.: Kritika na koncert

  Les Cahiers de la Guitare, 1995, č. 56

 • 1995

  PÄFFGEN, P.: 3. Liechtensteine Gitarrentage

  Gitarre & Laute, 1995, č. 5

 • 1995

  FÖLDESOVÁ, Marta: Gitary jubilejne

  Hudobný život, 1995, č. 16 – 17, s. 4

 • 1994

  KRAMÁROVÁ, Nina: Hrali spolu tango

  Hudobný život, 1994, č. 6, s. 7

 • 1993

  Aoe: Ein Duo der Superlative aus der Slowakei

  Liechtensteiner Vaterland , 19. 7. 1993

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Rozmanitá prezentácia

  Hudobný život, 1993, č. 5, s. 5
  (10. 1. 1993 SHÚ usporiadala koncert z diel členov pre obsadenie flautu a gitaru od P. Martinčeka, V. Kubičku, D. Martinčeka, I. Dibáka)

 • 1993

  BUZOGA, Michal: Nesmú sklamať ani raz

  Život, 1993, č. 11

 • 1992

  PODRACKÝ, Igor: Skladateľ počúva uchom duše

  Hudobný život , 1. 4. 1992

 • 1992

  M. B.: Spitzenkönnen auf Gitarre und Flöte

  Buchser Zeitung , 31. 3. 1992

 • 1992

  Leckerbissen für Gitarre und Flöte

  Zuger Zeitung , 28. 3. 1992

 • 1992

  Eine seltene, aber eindrückliche Kombination

  Zuger Nachrichten , 28. 3. 1992

 • 1992

  E. B.: Konzert in der Kirche

  Liechtensteiner Volksblatt , 23. 3. 1992

 • 1992

  Harmonie mit Gitarre und Flöte

  Bündner Woche , 18. 3. 1992

 • 1992

  Ein hochstehender Musikabend

  Liechtensteiner Volksblatt , 17. 3. 1992

 • 1992

  (sb): Dagmar a Jozef Zsapkovci

  Národná obroda , 6. 2. 1992

 • 1992

  BUKOVINSKÁ, Júlia: ŠFK

  Hudobný život, 1992, č. 7, s. 4
  (27. 2. 1992 so ŠFKk, dir. Jaromír Nojehl, uviedli Zsapkovci sóla vo Vivaldiho Koncerte pre flautu, gitaru a orchester G dur.)

 • 1992

  BERGER, Igor: BHS. Komorné koncerty. Duo Zsapková – Zsapka

  Hudobný život, 1992, č. 20, s. 6 – 7
  (Uviedli skladby im venované, o. i. od Dušana Martinčeka)

 • 1992

  Niž: Duo v Japonsku

  Večerník, 1992

 • 1991

  BERGER, Igor: Turné plné zážitkov

  Hudobný život , 6. 2. 1991, č. 3, s. 9
  (Dojmy z Japonska)

 • 1991

  FUJIMURA, Takahito: Duo Gagmar & Jozef Zsapka

  Gendai Guitar, 1991

 • 1990

  JAVORSKÝ, Igor: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 25, s. 5
  (Titul: Bonjour, monsieur. OPUS 9311 2063)

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival zmien, alebo keď chýba partner

  Hudobný život, 1990, č. 9, s. 3
  (Na margo žilinskej Prehliadky)

 • 1990

  MLEJNEK, Karel: Gramofónové desky Opusu

  Gramorevue, 1990, č. 5

 • 1990

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Marcové koncerty v Košiciach

  Hudobný život, 1990, č. 11, s. 4
  (Ako sólistka Mozartovho Koncertu pre flautu a orchester G dur)

 • 1989

  -Pf-: Recenzia CD – Bonjour monsieur

  Večerník , 8. 11. 1989

 • 1989

  DUARTE, John: Notes from Europe

  GFA Sounboard, 1989, č. Winter 89 – 90

 • 1989

  FULKA, Vladimír: Festival gitarovej hudby v Nitre

  Hudobný život, 1989, č. 24, s. 4
  (vystúpenie s manželom)

 • 1989

  DOHNALOVÁ, Lýdia: KL'89. Dni gitarovej hudby

  Hudobný život, 1989, č. 18, s. 5
  (3. 7. vystúpili s manželom)

 • 1988

  -Ch-: Platňa ako dar

  Večerník, 22. 12. 1988

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život , 6. 1. 1988, č. 1, s. 3
  (15. 12. 1987 predviedli s J. Zsapkom Vivaldiho Koncert pre flautu, gitaru a sláčiky s Moyzesovým kvartetom)

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: PMKU v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1988, č. 18, s. 4
  (celovečerný recitál s J. Zsapkom)

 • 1988

  LAKOTOVÁ, Katarína: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1988, č. 1, s. 3
  (15. 11. 1987 s manželom uviedli Jarné kvety od Igora Rechina)

 • 1987

  BACHLEDA, Stanislav: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1987, č. 5, s. 7
  (Recenzia koncertu)

 • 1986

  FÖLDESOVÁ, Marta: Dni kultúry MĽR v ČSSR

  Hudobný život, 1986, č. 3, s. 5
  (s klaviristom Otakarom Šebestom uviedli Tre pezzi per flauto a pianoforte A. Szökösa)

 • 1985

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Koncert zo sovietskej tvorby

  Hudobný život, 1985, č. 24, s. 3
  (s klaviristom Otakarom Šebestom predviedli Sonátu pre flautu a klavír od V. Lobanova)

 • 1984

  CÓN, Peter: Komorný koncert na vysokej úrovni

  Smena , 15. 8. 1984

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Z gréckeho pódia

  Večerník , 2. 8. 1984

 • 1984

  MAVRUDIUS, Notis: Koncert Zsapkovcov vo Volose

  Kithara , 30. 7. 1984, Grécko

 • 1983

  RÁCZ, Tibor: Nie každodenný zážitok

  Új Szó , 19. 7. 1983

 • 1983

  SKŘEPEK, Roman: Z Košických koncertov

  Hudobný život , 25. 4. 1983, č. 8, s. 4

 • 1982

  BACHLEDA, Stanislav: Po turné v ZSSR

  Smena , 8. 4. 1982
  (rozhovor)

 • 1982

  DONG, Trung: Kritika koncertu

  Nhan Dan, 1982, Vietnam

 • 1982

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Hudba pre Flautu a Gitaru

  Hudobný život, 1982

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Nad XV. Prehliadkou mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 17, s. 4

 • 1981

  MICHALOVÁ, Eva: Interpretačná súťaž SSR '80

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 1
  (uviedla 1. sonátu pre flautu a klavír od Bohuslava Martinů a získala Diplom za vynikajúci výkon)

 • 1981

  BERGER, Igor: Koncerty v Klariskách

  Hudobný život , 12. 1. 1981, č. 19, s. 8

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS. Z tvorby kanadských skladateľov

  Hudobný život, 1980, č. 21, s. 2
  (spoluúčinkovala pri predvedení skladby Mýty II. od S. Gellmana)

 • -1

  HLOŽAN, B.: Koncert dua Zsapkovcov

  Muzički život, Kiev

 • -1

  POLTOVAN, I.: Kamernij duet

  Čerkaska Pravda

x