2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 16

2015

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 3

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2009

VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni 2008

Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 9

2000

RUSÓ, Vladimír: Purcell v Trnave

Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 23 – 25

1995

BAGIN, Pavol: Matiné plné pohody a krásy...

Hudobný život , 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 3

1995

UNGER, Pavel: Aktuálna reč Skameneného

Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 6

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 16

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 10, p. 3

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2009

  VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni 2008

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 9

 • 2000

  RUSÓ, Vladimír: Purcell v Trnave

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 5, p. 23 – 25

 • 1995

  BAGIN, Pavol: Matiné plné pohody a krásy...

  Hudobný život , 1995, year 27, no. 23 – 24, p. 3

 • 1995

  UNGER, Pavel: Aktuálna reč Skameneného

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 6

x