2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

2015

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 3

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2009

VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni 2008

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 9

2000

RUSÓ, Vladimír: Purcell v Trnave

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 23 – 25

1995

BAGIN, Pavol: Matiné plné pohody a krásy...

Hudobný život , 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 3

1995

UNGER, Pavel: Aktuálna reč Skameneného

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Pro Musica nostra Thursoviensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 16

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 3

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 17

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2009

  VYMAZAL, Peter: Trnavské organové dni 2008

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 9

 • 2000

  RUSÓ, Vladimír: Purcell v Trnave

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 5, s. 23 – 25

 • 1995

  BAGIN, Pavol: Matiné plné pohody a krásy...

  Hudobný život , 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 3

 • 1995

  UNGER, Pavel: Aktuálna reč Skameneného

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

x