• 1985 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Jana Billová)

 • 1991 – 1996

  VŠMU (spev – Viktória Stracenská)

 • 1997/1998

  Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone (interpretácia starej hudby – Marie-Claude Vallin)

 • 1998 – 2003

  HTF VŠMU, doktorandské štúdium

 • 2000 – 2004

  pedagóg hlasovej výchovy na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

 • 2001 – 2003

  asistentka na HTF VŠMU

 • od 2003

  odborná asistentka na HTF VŠMU

 • 2005 – 2011

  učiteľka na ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislave

 • 2006 – 2008

  externá vysokoškolská učiteľka na UKF v Nitre

 • od 2008

  odborná asistentka na PF UKF v Nitre

Jana Pastorková sa zúčastnila viacerých interpretačných kurzov v Prahe, Brne, Siene, Périgueux, Brémach a na Bachakademie v Stuttgarte, zameraných prevažne na starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka a zároveň spolupracovala s Komornou operou Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje predovšetkým koncertnej činnosti. Spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými ensemblami ako napr. Musica aeterna, Musica Florea, Solamente naturali, La Gambetta, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Cappella Istropolitana, Slovenský komorný orchester, ŠKO Žilina, VENI ensemble, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, a iné. Bola členkou súborov Musik for a While a Ars Posoniensis. Realizovala nahrávky pre hudobné vydavateľstvá Musica, LUX media, Slovart records, Ecolio, AP Projekt, Hudobný fond, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu. Premiérovo uviedla viacero skladieb slovenských autorov. Okrem umeleckej činnosti pôsobí ako pedagóg na HTF VŠMU v Bratislave a na PF UKF v Nitre.

x