Bibliografia

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Miniprofil : Mária Henselová : mezzosoprán

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 7

 • 2007

  ŠEBESTA, Róbert: Novodobá premiéra Wagenseilovho oratória

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 11, p. 4

 • -1

  ČERVENKA, Jozef: Tichý hlas vetra

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 29

x