Bibliografia

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Miniprofil : Mária Henselová : mezzosoprán

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 7

 • 2007

  ŠEBESTA, Róbert: Novodobá premiéra Wagenseilovho oratória

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 4

 • -1

  ČERVENKA, Jozef: Tichý hlas vetra

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 29

x