• 1987 – 1993

  Konzervatórium v Bratislave (sprv – Zlatica Livorová)

 • 1993 – 1994

  Cirkevné konzervatórium v Bratislave (Zlatica Livorová)

 • 1998 – 2003

  VŠMU (Zlatica Livorová)

 • 2004 – 2007

  VŠMU, doktorandské štúdium (Peter Mikuláš); súčasne absolvovala medzinárodné interpretačné kurzy: Brno (James Griffith), Piešťany (Peter Mikuláš, Jelena Obrazcovová), Bern (Brigitte Fassbaender) a tiež ročný kurz zameraný na interpretáciu piesňovej a cirkevnej literatúry

 • od 2005

  odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Oblasťou Henselovej záujmu je sólistická koncertná literatúra a opera. Ako sólistka spolupracovala s poprednými domácimi orchestrami a komornými telesami (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester, Capella Istropolitana, Moyzesovo kvarteto) ako aj so zahraničnými orchestrami (Orchester opery ND Praha, Musica Bohemica). Predstavila sa na festivaloch v mnohých slovenských mestách (Melos-Étos, Orfeus, Musica Nobilis v Levoči, Medzinárodný festival umenia v Modre a i.) i v zahraničí (Československé medzinárodné slávnosti starej hudby v Prahe, Festa della musica v Ríme, Concierto extraordinario di Primavera v Barcelone, Lange Nacht der Music zu Ehren der zukünftigen EU-Staten vo Viedni). Sólisticky vystúpila v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Poľsku a absolvovala koncertné turné v Španielsku (2001). Spolupracovala so Združením pre súčasnú operu a s alternatívnym divadlom Stoka. Realizovala priame prenosy zo sólových koncertov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a televíziu ORF.

V roku 2010 si založila súkromnú spevácku školu Mariael. Organizuje a vedie interpretačné majstrovské kurzy a od roku 2012 úzko spolupracuje aj ako „vocal couch“ pre hudobné produkcie umeleckej agentúry UnLimit.Me v Londýne.

x