• 2002

    Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

    2. cena v 2. kategórii, Cena Hudobného centra pre najlepšieho slovenského interpreta a Cena Guy Montavona, generálneho intendanta opery v Erfurte

x