2020

MATEJOVÁ, Miriam: Instructive creation of Pavol Krška and its use in artistic education in primary art schools

Medzinárodná konferencia ARS ET EDUCATIO VII., 2020
(8 s., 24. – 25. 11. 2020, Katolícka univerzita v Ružomberku)

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

2019

ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 3, p. 2

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 4, p. 9

2019

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 5

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Voce magna

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18 – 19

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

V znamení mladých

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 12

2016

MATEJOVÁ, Miriam: Pavol Krška – tvorba pre klavír

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 84 – 94

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 13

2015

BÁZLIK, Michal: Portrét Pavla Kršku

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1, p. 12 – 13

2015

DUTKOVÁ, Ľubomíra: Pavol Krška – osobnosť a dielo

Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 366 – 375

2015

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Jubilujúci Peter Michalica

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

2013

GRAJCÁROVÁ, Zuzana: Sv. Konštantín a Metod očami mladých umelcov

Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 8

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

2013

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 6

2012

PUCHELOVÁ, Ľubomíra: Osobnosť Pavla Kršku a jeho zborová tvorba

Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10
(rod. Kurtulíková)

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 6

2009

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 6

2009

BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (2)

Adoramus Te, 2009, year 12, no. 3, p. 25 – 34

2009

BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (1)

Adoramus Te, 2009, year 12, no. 2, p. 25 – 31

1999

SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Krška

K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, 1999, Banská Bystrica, p. 21 – 22

1984

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Pavol Krška

Hudobný život, 1984, year 16, no. 17, p. 5

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  MATEJOVÁ, Miriam: Instructive creation of Pavol Krška and its use in artistic education in primary art schools

  Medzinárodná konferencia ARS ET EDUCATIO VII., 2020
  (8 s., 24. – 25. 11. 2020, Katolícka univerzita v Ružomberku)

 • 2016

  MATEJOVÁ, Miriam: Pavol Krška – tvorba pre klavír

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 84 – 94

 • 2015

  DUTKOVÁ, Ľubomíra: Pavol Krška – osobnosť a dielo

  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2015, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava, p. 366 – 375

 • 2012

  PUCHELOVÁ, Ľubomíra: Osobnosť Pavla Kršku a jeho zborová tvorba

  Cantus Choralis Slovaca, 2012, Banská Bystrica, year 10
  (rod. Kurtulíková)

 • 2009

  BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (2)

  Adoramus Te, 2009, year 12, no. 3, p. 25 – 34

 • 2009

  BALLOVÁ, Andrea: Pavol Krška – život a dielo (1)

  Adoramus Te, 2009, year 12, no. 2, p. 25 – 31

 • 1999

  SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Krška

  K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 : O jubilujúcich skladateľoch, dirigentoch, speváckych zboroch, 1999, Banská Bystrica, p. 21 – 22

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Optimistický štart ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 6

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 3, p. 38

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Pocta Pavlovi Krškovi

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 5

 • 2019

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Voce magna s ŠKO

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 4, p. 9

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 3, p. 2

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Voce magna

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18 – 19

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  V znamení mladých

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 12

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 6, p. 13

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Jubilujúci Peter Michalica

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

 • 2015

  BÁZLIK, Michal: Portrét Pavla Kršku

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 1, p. 12 – 13

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 8

 • 2013

  GRAJCÁROVÁ, Zuzana: Sv. Konštantín a Metod očami mladých umelcov

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 5, p. 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 6

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 12, p. 6

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 6, p. 6

 • 1984

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých : Skladateľ Pavol Krška

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 17, p. 5

x