• 2022

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Veľkonočný koncert

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 2

 • 2018

  MEŠČANOVÁ, Andrea: Festival sakrálneho umenia Košice

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 14

 • 29. 5. 2017

  HEVIER, jun., Daniel: Umírající Kristus v Bratislavě. Zapomenuté oratorium Františka Antonína Rösslera

  Opera Plus, 29. 5. 2017

 • 2006

  ŠUŠKA, Pavol: Ad Una Corda

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 7 – 8, p. 16

 • 2004

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Dvakrát na jednej strune : medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 10

 • 2002

  MATIAŠOVSKÁ, Eva: Ad Una Corda 2002

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 9, p. 21

 • 2006

  ŠUŠKA, Pavol: Na jednej strune- : ... s dirigentom Mariánom Šipošom o zbore a festivale Ad Una Corda

  Domino fórum, 2006, no. 18, p. 20

x