• 2022

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Veľkonočný koncert

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 2

 • 2018

  MEŠČANOVÁ, Andrea: Festival sakrálneho umenia Košice

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 14

 • 29. 5. 2017

  HEVIER, jun., Daniel: Umírající Kristus v Bratislavě. Zapomenuté oratorium Františka Antonína Rösslera

  Opera Plus, 29. 5. 2017

 • 2006

  ŠUŠKA, Pavol: Ad Una Corda

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 16

 • 2004

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Dvakrát na jednej strune : medzinárodný festival chrámových zborov Ad Una Corda

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 10

 • 2002

  MATIAŠOVSKÁ, Eva: Malta International Choir Festival

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 4

 • 2002

  MATIAŠOVSKÁ, Eva: Ad Una Corda 2002

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 9, s. 21

 • 2006

  ŠUŠKA, Pavol: Na jednej strune- : ... s dirigentom Mariánom Šipošom o zbore a festivale Ad Una Corda

  Domino fórum, 2006, č. 18, s. 20

x