• 2007

    Medzinárodný festival speváckych zborov Musica Sacra, Bratislava (SK)

    - zlaté pásmo

  • 1988

    Medzinárodná spevácka súťaž duchovnej a koncertnej hudby, Olomouc (CZ)

    - 1. miesto

x