Zbor má dlhoročnú tradíciu, jej korene siahajú až do roku 1867, kedy vznikol v Pezinku spevácky spolok.

V súčasnosti sa zbor venuje predovšetkým interpretácii klasickej i modernej chrámovej hudby. Pri vystúpeniach zbor často spolupracoval aj s rôznymi orchestrálnymi telesami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala a i.). 

Dirigentom zboru je od roku 1987 Marián Šipoš.

V apríli 2022 zbor účinkoval spolu so Štátnym komorným orchestrom Žilina s dirigentom Oliverom Dohnányim pri uvedení oratória Ludwiga van Beethovena Kristus na Olivovej hore.


x