• 2006

  ČURILLA, Štefan: Koncerty : Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 17

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 20

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 19

 • 2001

  red: V skratke : Brnenské dni mladých interpretov ...

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 2, p. 18

 • 2001

  HORKAY, Tomáš: Safri Duo with Slovak Piano Duo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 1, p. 43

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 7

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: SOSR - tentoraz naozaj rozhlasovo

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 13 – 14, p. 11

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 4

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba pre dva klavíry

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 8, p. 7

 • 1993

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: MTMI ´93

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 20, p. 5

 • 1992

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Interpódium 1992

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 20, p. 5

 • 1992

  HANZELOVÁ, Martina: Aj doma prorokom? [rozhovor]

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 1, p. 7

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: 23. Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 18, p. 4

 • 1989

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií ´89

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 15, p. 2

 • 2006

  ČURILLA, Štefan: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 17

x