• 2006

  ČURILLA, Štefan: Koncerty : Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 17

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 4, s. 20

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 19

 • 2001

  red: V skratke : Brnenské dni mladých interpretov ...

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 2, s. 18

 • 2001

  HORKAY, Tomáš: Safri Duo with Slovak Piano Duo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 1, s. 43

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 3, s. 7

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: SOSR - tentoraz naozaj rozhlasovo

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 13 – 14, s. 11

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4

 • 1995

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba pre dva klavíry

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 8, s. 7

 • 1993

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: MTMI ´93

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 20, s. 5

 • 1992

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Interpódium 1992

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 20, s. 5

 • 1992

  HANZELOVÁ, Martina: Aj doma prorokom? [rozhovor]

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 1, s. 7

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: 23. Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 18, s. 4

 • 1989

  LENGYEL, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií ´89

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 15, s. 2

 • 2006

  ČURILLA, Štefan: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 17

x