Duo začalo spolupracovať pod vedením Dariny Švárnej na Konzervatóriu v Žiline. Toto partnerstvo pokračovalo aj počas štúdia na VŠMU pod dohľadom prof. Mariána Lapšanského. Od roku 1995 vystupuje pod názvom Slovenské klavírne duo.

Klavírna dvojica sa zúčastnila na medzinárodných interpretačných kurzoch v Piešťanoch pod vedením Mariána Lapšanského a Petra Toperczera (1990, 1991). V roku 1996 konzultovala v rámci Letných kurzov komornej hudby v Žiline s Ivanom Gajanom.

Klavírne duo Pažický-Solárik vystúpilo na PMKU v Trenčianskych Tepliciach (1989), v roku 1992 na Festivale mladých umelcov Hexagonály (dnešný festival Allegretto) v Žiline , na Mladom pódiu v Karlových Varoch a na Interpódiu v rámci BHS. V roku 1993 účinkovalo na BHS v rámci MTMI a v roku 1994 na festivale Melos-Étos. V dánskom rozhlase v Kodani (1995) sa duo predstavilo recitállom s náročným programom (Helweg, Lutoslawski a v spolupráci s perkusionistickým Safri Duom i Sonátu pre dva klavíry a bicie nástroje od Bélu Bartóka). Výsledkom tejto spolupráce bola aj "live" nahrávka CD platne pre britskú spoločnosť Chandos. Pod taktovkou Róberta Stankovského so SOSRo predniesli Karneval zvierat od Camilla Saint-Saënsa (1997). V rámci Týždňa slovenskej kultúry účinkovali na samostatných recitáloch v Moskve a vo Vladimire (1997). Na BHS 1998 v spolupráci s Pražskou komornou filharmóniou a dirigentom Jiřím Bělohlávkom účinkovali v Koncerte pre dva klavíry a orchester Bohuslava Martinů. V roku 1998 realizovali nahrávku pre dánsku spoločnosť Olufsen-Records so skladbou pre klavír štvorručne od českého autora Franza Nerudu. Úspešne koncertovali v Oberschűtzene (Rakúsko 1990), v Drážďanoch (1991), vo Viedni (1992), na Hochschule fűr Musik v Grazi (1993) v rámci prehliadky Woche der Begegnung. V roku 2001 vystúpili s Karlovarským symfonickým orchestrom na čele s Mariom Košikom. V roku 2004 premiérovali Koncert pre dva klavíry a komorný orchester so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala. V roku 2007 až 2009 viackrát spolupracovali so Štátnou filharmóniou Košice.

Slovenské klavírne duo púta poslucháčov vynikajúcou súhrou, jednotným prístupom k interpretovaným dielam, zdravým temperamentom a zohľadňovaním štýlových požiadaviek uvádzaných diel. Výsledkom ich klavírneho partnerstva je rozsiahly repertoár diel pre klavír štvorručne i pre dva klavíry zasahujúci do všetkých štýlových období, vrátane diel slovenských autorov. Viaceré z nich uviedli v premiére. Niektoré skladby z rozsiahleho repertoáru Slovenského klavírneho dua sú zaznamenané v nahrávkach pre Slovenský rozhlas (Mozart, Schubert, Šostakovič, Debussy, Lejsek).


x