• 2022

    DEKÁNKOVÁ, Jana: Hráme čoraz lepšie ... už 30 rokov

    Hudobný život, 2022, year 54, no. 4, p. 33 – 36(rozhovor s Jurajom Bartošom)

x