• 2022

    DEKÁNKOVÁ, Jana: Hráme čoraz lepšie ... už 30 rokov

    Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 33 – 36(rozhovor s Jurajom Bartošom)

x