Matej Sloboda - dirigent

MATEJ SLOBODA – slovenský skladateľ a dirigent. Študoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (Ivan Buffa), na Kunstuniversität v Grazi (Beat Furrer) a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Detlev Müller-Siemens). Jeho tvorba zahŕňa skladby v obsadení pre orchester, komorný súbor, sólový nástroj, zbor, komorné zoskupenie s výrazným sólistickým nástrojom ako aj elektronické a multiinštrumentálne improvizované diela. Od založenia komorného súboru EnsembleSpectrum (2012) je jeho umeleckým vedúcim a dramaturgom. Jeho skladby sú medzinárodne uvádzané na festivaloch ISCM World Music Days 2018 – Peking – Sonic Cells on a structured surface pre basklarinet a orchester (Čína), ISCM World Music Days 2016 – Tongyeong  - Bagately pre sláčikové kvarteto (Južná Kórea), Melos-Étos, Nová slovenská hudba – Epoché (Absurde Märchen – Kapitel I) Orfeus, Asynchronie, Biela noc a iné. Ako dirigent komorného telesa EnsembleSpectrum uviedol vyše štyridsať svetových alebo slovenských premiér diel zahraničných (G. Grisey, Ph. Hurel, H. Abrahamsen, S. Sciarrino, F. Romitelli ...) a slovenských (V. Bokes, J. Iršaj, Ľ. Bernáth, M. Tóth, P. Javorka, L. Novosedlíková ...) autorov. Spolupracoval s poprednými umelcami ako Y. Liu (CHN), M. Paľa, M. Šimko, B. Dugovič, I. Šiller, E. Ginzery, s dirigentmi M. Jacquot (FRA), I. Buffom, M. Lejavom, Š. Sedlickým, K. Ilievskym a telesami Tianjin Symphony Orchestra (CHN), Gaia Quartet (KOR), Quasars Ensemble, EnsembleSpectrum, Mucha Quartet, DIY Instruments Ensemble a so študentskými súbormi studEND.doc, Ansámbel Asynchrónie, i Dychovým orchestrom Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Matej Sloboda sa zúčastnil na medzinárodných skladateľských kurzoch v Trsteniciach (P. Adriaansz, U. Krieger, I. Medek), vo Varšave v rámci festival Varšavská jeseň (M. Długosz, Z Krauze) a skladateľmi ako T. Murail, K. Saariaho, G. F. Haas a ďalší.Jeho skladba Rhythm.Diagonale pre basovú flautu, video a komorný súbor vyšla na debutovom CD EnsembleSpectrum – New Dawn. V rokoch 2017 – 2018 sa stal držiteľom štipendia Fondu na podporu umenia, ktorý podporil vznik skladieb Rhythm.Diagonal, Absurde Märchen – Kapitel II a MicroGruppen. V septembri 2019 sa stal laureátom Ceny Jána Levoslava Bellu za kompozíciu, ktorú udeľuje Hudobný fond.

x