O festivale

Pri príležitosti Roka slovenskej hudby sa po desiatich rokoch vracia rozsiahla festivalová prehliadka s názvom Epoché, ktorej organizátorom je Hudobné centrum.

Hlavným  cieľom Epoché  je predstaviť slovenské hudobné umenie v čo najširšom historickom aj interpretačnom rozmere a uviesť diela skomponované na našom území od čias renesancie po 20. storočie. Podobne ako aj pri 1. ročníku Epoché v roku 2006, sa i tentoraz jeho súčasťou stane 28. ročník festivalu  Nová slovenská hudba, ktorý sa dramaturgicky sústreďuje predovšetkýmna prezentáciu slovenskej súčasnej hudobnej tvorby. Hlavným organizátorom Novej slovenskej hudby je Spolok slovenských skladateľov.

Festival Epoché sa bude konať od 3. – 15. novembra 2016 v rôznych koncertných sálach v Bratislave. Podujatia sa uskutočnia v Malom, Veľkom a Komornom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, v  koncertných sieňach Slovenskej filharmónie, Katedrále sv. Martina, Slovenskej národnej galérii, Mirbachovom paláci či v Slovenskom národnom divadle.

Počas trinástich novembrových dní organizátori pripravili až 30 podujatí, na ktorých bude zastúpená  tvorba viac než 100 slovenských skladateľov v podobe vyše 250 diel v podaní vyše 100 účinkujúcich. Na festivale sa predstavia telesá ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecké súbory Opery a Baletu SND i Štátnej opery Banská Bystrica, Solamente naturali, Quasars Ensemble, Mucha Quartet, Moyzesovo kvarteto, Cellomania, Musica eeterna, Ensemble Spectrum a ď., a tiež mnoho popredných slovenských sólistov (Milan Paľa, Eva Šušková, Marián Lejava, Miki Skuta, Tomáš Šelc, Marek Vrábel, Ivan a Diana Buffa a i.).

Popri orchestrálnej a komornej inštrumentálnej tvorbe bude v programe významne zastúpená aj zborová a vokálna tvorba – na troch koncertoch sa predstaví 8 speváckych zborov a ďalšie tri budú venované výlučne sólovej vokálnej tvorbe.

V bohatom programe bude zastúpená orchestrálna i komorná tvorba. Do festivalu budú zahrnuté i predstavenia v Slovenskom národnom divadle –  hosťovanie Štátnej opery Banská Bystrica s operou Juro Jánošík od Jána Cikkera, Krútňava od Eugena Suchoňa a balet Slovenské tance od Petra Breinera. 

Program festivalu Epoché.

 

Organizátori festivalu Epoché – Nová slovenská hudba 2016

Hudobné centrum, Spolok slovenských skladateľov

 

Spoluorganizátor

Rozhlas a televízia Slovenska

 

Festival podporili

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Fond na podporu umenia

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

 

Partneri

Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Štátna opera Banská Bystrica

inMusic, o.z., Teatrica, o.z.

 

x