Sprievodné podujatia

Prezentácia Edície 12 CD Slovenské historické organy

14.11.2016 o 14.00 hod. v Malej koncertnej sále na VŠMU

Historické organy predstavujú výraznú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska.  Organ je veľmi zložitý hudobný nástroj, ktorý spája v sebe technickú, zvukovú a výtvarnú stránku. Jeho plnú hodnotu môžeme vnímať len v tejto komplexnosti. Cieľom edície bolo tak zdokumentovať zvukovú charakteristiku  najcennejších historických organov,  ktoré boli zreštaurované, alebo opravené a spĺňali úroveň pre realizáciu hudobného záznamu ako aj  oboznámiť domácu a zahraničnú laickú i odbornú verejnosť s týmito nástrojmi.

Na 12 CD   je zaznamenaný zvuk 23 organov najvýznamnejších organárov pôsobiacich na území Slovenska. Od najstaršieho, z roku 1651, ktorý postavil B. Fromm v Bazilike minor v Kežmarku cez nástroje najvýraznejšej osobnosti 19. storočia M.Šašku až po „najmladší“ organ z roku 1894 od firmy Rieger v Novom evanjelickom kostole v Kežmarku.

V interpretácii Jána Vladimíra Michalku si možno vypočuť diela 46 skladateľov rôznej proveniencie tvoriacich v časovom horizonte od 17. storočia po súčasnosť (od J. K. Kerla zo 17. storočia cez  J.L.Krebsa, M. Bosiho až po A. Pärta a M. Bázlika).

Vstup je voľný.


x