Kontakty

Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava

Adrian Rajter:
arian.rajterhc.sk
0905 609 170

Ivana Macaríková:
ivana.macarikovahc.sk
0903 453 488

 

www.epoche.sk

x