Profil osobnosti

Foto: Ladislav Stanček Autor: Archív

Ladislav Stanček

7. 2. 1898 Prievidza – 15. 4. 1979 Prievidza

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1916
maturita na učiteľskej preparandii v Štubnianskych Tepliciach (neskoršie pôsobenie na tomto ústave ako hudobný pedagóg)
1925 – 1928
Konzervatórium v Brne (organ – Tregler, dirigovanie – F. Neumann, kompozícia a duchovná hudba – V. Petrželka, O. Chlubna), neskôr učilište kláštora na Slovanoch
1928 – 1935
regenschori v blumentálskom kostole v Bratislave a pedagóg teoretických predmetov na Hudobnej a dramatickej akadémii
1935 – 1946
pedagóg na učiteľskej akadémii v Spišskej Kapitule
1946 – 1956
učiteľská akadémia v Spišskej Novej Vsi
1947 – 1949
zbormajster Spišského učiteľského spevokolu

Ladislav Stanček študoval na Gymnáziu v Prievidzi.

Diela

 • melodráma
 • Smrť záhradníkova

 • Žltá ľalia op. 1b

  1923 1923, rev. 1940
 • Príchod sv. Cyrila a Metoda na Devín, op. 36

  pre klavír a zborovú recitáciu
  1936
 • Milan R. Štefánik, op. 42

  1940
 • orchester
 • Na Znievskom hrade, op. 14

  Pochod pre orchester
  1925–1932 OBSADENIE: orch
 • Kytka slovenských piesní

  pre orchester
  1936 OBSADENIE: orch
 • Zhuri od Braniska, op. 41

  pre orchester
  1940 OBSADENIE: orch
 • Andante maestoso

  pre orchester
  1944 OBSADENIE: orch
 • Pod oblôčkom Selanka, op. 69a

  pre orchester
  1950 OBSADENIE: orch
 • Veselý budíček, op. 67

  Pochodové piesne pre dychový orchester
  1950 OBSADENIE: fiati
 • Malá suita, op. 88

  pre dychový orchester
  1962 OBSADENIE: fiati
 • symfonický orchester
 • Lesk na vodách

  OBSADENIE: orch
 • Pod oblôčkom

  OBSADENIE: orch
 • Slovenské piesne, op. 18

  pre orchester
  1932 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Slovenské ľudové piesne

  pre sláčikový orchester
  1940 OBSADENIE: archi
 • Hornonitrianska predohra, op. 85

  pre dychový orchester
  1959 OBSADENIE: fiati
 • Pamiatke hrdinov, op. 82a

  pre dychový súbor
  1959 OBSADENIE: fiati
 • Slávnostný pochod, op. 82c

  pre dychový orchester
  1959 OBSADENIE: fiati
 • Smútočný pochod, op. 82b

  pre dychový orchester
  1959 OBSADENIE: fiati
 • Zahučali hory

  pre dychový orchester
  1968 OBSADENIE: fiati
 • Slávnostná znelka, op. 94c

  pre dychový súbor
  1973 OBSADENIE: fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Modlime sa dieťa zlaté, op. 15c

  1932 TEXT: Vladimír Roy
  OBSADENIE: v, orch
 • Jak búrkou rvané lístky kvetov, op. 15b

  1932–1939 TEXT: Vladimír Roy
  OBSADENIE: v, orch
 • Žeravo horí oblak na obzore, op. 15a

  1932–1939 TEXT: Vladimír Roy
  OBSADENIE: v, orch
 • Orie Janík, orie

  pre barytón a orchester
  1943 OBSADENIE: br, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Nad mojou zemou holubica lieta, op. 73

  Kantáta pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester
  1952 TEXT: J. Slza
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • Žalm 148, op. 90

  pre hlas, miešaný zbor a orchester
  1966 OBSADENIE: v, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Riavy Slovenského raja

  pre mužský zbor a orchester
  1943 OBSADENIE: CMa, orch
 • Slávnosť na horách, op. 76

  Kantáta pre miešaný zbor a veľký orchester
  1954 1954, rev. 1973–1977
  TEXT: Milan Lajčiak
  OBSADENIE: CM, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Ave Maria

  1941 OBSADENIE: v, vn, org
 • sólový nástroj
 • Idyla, op. 103b

  pre akordeón
  1973 OBSADENIE: ac
 • Variácie na pieseň "Banujem za tebou"..., op. 103a

  pre akordeón
  1973 OBSADENIE: ac
 • Pri vatre, op. 104b

  pre klarinet
  1975 OBSADENIE: cl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Detská suita

  OBSADENIE: pf
 • Klavírne variácie

  OBSADENIE: pf
 • Slovenské deti pri klavíri, op. 55

  OBSADENIE: pf
 • Zo života

  OBSADENIE: pf
 • Uspávanka, op. 86b

  pre klavír
  1967 OBSADENIE: pf
 • Intráda, op. 97b

  pre klavír
  1968–1972 OBSADENIE: pf
 • Meditácia, op. 97a

  pre klavír
  1968–1972 OBSADENIE: pf
 • Melódia, op. 97d

  pre klavír
  1972 OBSADENIE: pf
 • Valčík, op. 97c

  pre klavír
  1972 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Andante

  OBSADENIE: org
 • Hojže, Bože

  (meditácia)
  OBSADENIE: org
 • Kto za pravdu horí

  OBSADENIE: org
 • Largo

  OBSADENIE: org
 • Praeludia jubilate Deo

  OBSADENIE: org
 • Slávnostná predohra

  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Balada

  OBSADENIE: vc, pf
 • Melanchólia

  OBSADENIE: vc, pf
 • Prelúdium a meditácia

  OBSADENIE: vl, pf
 • Sonatína

  OBSADENIE: fl, pf
 • Do pamätníka, op. 35

  1924–1954 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta g mol, op. 4

  pre husle a klavír
  1929 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonáta e mol, op. 10

  pre violončelo a klavír
  1930–1931 OBSADENIE: vc, pf
 • Parafráza na slovenské piesne, op. 22

  1933 OBSADENIE: vn, pf
 • Zo slovenských dolín, op. 38a, b

  pre husle a klavír
  1938 1938, rev. 1957
  OBSADENIE: vn, pf
 • Zmes slovenských piesní, op. 38c

  pre dvojo huslí
  1938–1952 OBSADENIE: 2vn
 • Spomienka, op. 59b

  pre husle a klavír
  1948 OBSADENIE: vn, pf
 • Zmes ruských ľudových piesní

  pre husle a violu
  1952 OBSADENIE: vn, vl
 • Uspávanka, op. 80b

  pre husle a klavír
  1956 OBSADENIE: vn, pf
 • Zo slovenských lúk, op. 104a

  pre dva klarinety
  1973 OBSADENIE: 2cl
 • Mládež sa baví, op. 69b

  pre flautu a klavír
  1978 OBSADENIE: fl, pf
 • tri nástroje
 • Mladým muzikantom

  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Komorná suita, op. 29

  pre husle, violu a gitaru
  1934 OBSADENIE: vn, vl, gui
 • Slovenské muškáty, op. 54

  na motívy slovenských národných piesní
  1946 OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Slovenské ľudové piesne, op. 74b

  1952 OBSADENIE: 3vn/2vn, pf
 • štyri nástroje
 • Klavírne kvarteto

  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Dórické kvarteto

  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 g mol

  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 D dur

  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Intermezzo, Lento, op. 59a

  1947 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto Es dur, op. 78

  1956 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • Variácie na pieseň "Nocovali, nocovali dva maliari u nás", op. 108

  1976 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Starosloviensky Otčenáš, op. 26

  1934 OBSADENIE: t, harm
 • Dve piesne na česť sv. Jána de la Salle-a

  pre hlas a organ
  1942 OBSADENIE: v, org
 • Omša o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, op. 77a

  pre hlas a organ
  1954 OBSADENIE: v, org
 • Za úrodu, op. 77b

  pre hlas a organ
  1954 OBSADENIE: v, org
 • Litánie loretánske, op. 89a

  1965 OBSADENIE: v, org
 • Litánie o Najsvätejšom Srdci Ježišovom, op. 89b

  pre hlas a organ
  1965 OBSADENIE: v, org
 • Nešpory (Vesperae), op. 89c

  pre hlas a organ
  1966–1967 OBSADENIE: v, org
 • Hymny k nešporám, op. 93

  pre hlas a organ
  1967 OBSADENIE: v, org
 • Tri duchovné piesne, op. 107

  na slová J. C. Pastorella
  1975 OBSADENIE: v, org
 • Spevy omšového ordinária, op. 109

  1978 OBSADENIE: v, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Ak žitia môjho, op. 11

  pre hlas a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Dve piesne, op. 3a, b

  1927–1928 TEXT: Peter Bella Horal, Svetozár Hurban Vajanský
  OBSADENIE: a, pf
 • Štyri piesne, op. 7

  pre tenor (soprán) a klavír
  1929–1930 TEXT: Vladimír Roy, František Hečko
  OBSADENIE: t/s, pf
 • Smútočný odkaz do Paríža (pamiatke Štefánika), op. 16

  pre tenor a klavír
  1932 TEXT: Martin Rázus
  OBSADENIE: t, pf
 • 10 slovenských ľudových piesní, op. 21

  pre tenor a klavír
  1933 OBSADENIE: t, pf
 • 12 slovenských ľudových piesní, op. 24

  1934 OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne na slová Maše Haľamovej, op. 25

  pre soprán a klavír
  1934 TEXT: Máša Haľamová
  OBSADENIE: s, pf
 • 12 národných piesní slovenských, op. 39

  pre vyšší hlas a klavír
  1939 OBSADENIE: t, pf
 • Či to tota, op. 45

  spišské piesne pre tenor a klavír
  1941 OBSADENIE: t, pf
 • Mŕtvy, op. 46

  Cyklus piesní na slová Andreja Žarnova
  1942 OBSADENIE: v, pf
 • Z Trhanovej som ja cymbalista

  pre hlas a klavír
  1954 OBSADENIE: v, pf
 • Piesne umelé, op. 98a, b, c

  pre hlas a klavír
  1969–1974 OBSADENIE: v, pf
 • Tam pod "Skalou" nad Hornádom, op. 106

  pre hlas a klavír
  1974 OBSADENIE: v, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Ima Missa brevis ad duas voces aequales, op. 12

  1931
 • Pašie podľa Lukáša, op. 101

  1971 OBSADENIE: vv, CM
 • Dve piesne na slová Jozefa Cehula-Pastorella

  pre sólový hlas
  1978 OBSADENIE: v
 • úpravy
 • F. Mendelssohn-Bartholdy: Svadobný pochod

  pre dychový orchester
  1975 OBSADENIE: fiati
 • R. Wagner: Svadobný pochod z opery Lohengrin

  pre dychový orchester
  1975 OBSADENIE: fiati
 • zborové
 • Pomiluj Bože!, op. 5

  1928
 • Venček ľudových piesní č. 2

  1940
 • Päť slovenských piesní, op. 44

  pre mužský (ženský) zbor
  1941 OBSADENIE: CMa/CF
 • Responsoria Missae

  1943
 • Dnes radosť dušu našu plní, op. 53a

  Slávnostný zbor
  1946
 • Šesť slovenských ľudových piesní

  1950
 • 30 slovenských ľudových piesní, op. 79a

  pre ženský (detský) zbor
  1956 OBSADENIE: CF/CB
 • Spievame deťom, op. 86a

  Šesť zborov
  1961 OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Hlaholská omša

  OBSADENIE: CM
 • Spišské piesne

  OBSADENIE: CM
 • Tri piesne z Harichoviec na Spiši, op. 63d

  pre miešaný zbor
  OBSADENIE: CM
 • Zaleť sokol, op. 63a

  pre miešaný zbor
  OBSADENIE: CM
 • Zhuri od Braniska, op. 63b

  pre miešaný zbor
  OBSADENIE: CM
 • Hor sa, Slovák!, op. 43a

  pre miešaný zbor
  1940–1956 OBSADENIE: CM
 • Roztvorili stromy náruč, op. 43b

  pre miešaný zbor
  1940–1956 OBSADENIE: CM
 • Pieseň, op. 58

  Slávnostný zbor
  1947 OBSADENIE: CM
 • Ej, kto mi budze, op. 63c

  pre miešaný zbor
  1948 OBSADENIE: CM
 • Heslo SUS, op. 66b

  pre miešaný zbor
  1948 OBSADENIE: CM
 • Štefánikovi, op. 66a

  pre miešaný zbor
  1949 OBSADENIE: CM
 • 28 východoslovenských piesní, op. 75b

  pre miešaný zbor
  1954 OBSADENIE: CM
 • Piesne z Prievidze, op. 81a

  pre miešaný zbor
  1957 OBSADENIE: CM
 • Piesne z Prievidze, op. 81c

  pre miešaný zbor
  1958 OBSADENIE: CM
 • Ach, ty zem, op. 84a

  pre miešaný zbor
  1959 OBSADENIE: CM
 • Prosba za novokňaza, op. 96a

  pre miešaný zbor
  1968 OBSADENIE: CM
 • Zatíchol dom, op. 84b

  pre miešaný zbor
  1973 1973, rev. 1978
  OBSADENIE: CM
 • Piesne z Prievidze, op. 81d

  pre miešaný zbor
  1977 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Dunaju náš, op. 20

  Kantáta pre veľký mužský zbor
  1933 OBSADENIE: CMa
 • Pomiluj nás, Hospodine, op. 34

  pre mužský zbor
  1936 OBSADENIE: CMa
 • 25 národných piesní slovenských, op. 40

  pre mužský zbor
  1939 OBSADENIE: CMa
 • Keď cesty naše, op. 48b

  pre mužský zbor
  1943 OBSADENIE: CMa
 • Prepusť, ó Pane, op. 48a

  pre mužský zbor
  1943 OBSADENIE: CMa
 • Pieseň sŕdc, op. 53b

  pre mužský zbor
  1946 OBSADENIE: CMa
 • Ešte je toľko krajov, op. 65a

  pre mužský zbor
  1949 OBSADENIE: CMa
 • Jak odporúčaš, op. 65b

  pre mužský zbor
  1949 OBSADENIE: CMa
 • Slovo, op. 79c

  pre mužský zbor
  1956 OBSADENIE: CMa
 • Driemaj sladko, op. 6

  Smútočný mužský zbor
  1974 OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Slovenské ľudové piesne, op. 66c

  pre ženský zbor
 • Koledy, op. 30

  pre ženský zbor
  1934–1943 OBSADENIE: CF
 • Sloboda, op. 62a

  pre trojhlasný ženský zbor
  1948 OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Chceme žiť v pokoji, op. 62b

  pre detský zbor
  OBSADENIE: CB
 • Piesne a skladby pre detské zbory, op. 102

  OBSADENIE: CB
 • Tri detské zbory, op. 51

  1943 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Missa "Deus sempiterne", op. 23

  OBSADENIE: CM, orch, org
 • Ave Maria, op. 17a

  pre ženský zbor a organ
  1932 OBSADENIE: CF, org
 • O salutaris hostia, op. 17c

  pre ženský zbor a organ
  1932 OBSADENIE: CF, org
 • Sub tuum praesidium, op. 17b

  pre ženský zbor a organ
  1932 OBSADENIE: CF, org

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • GODÁR, Vladimír: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)
  2016 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, Bratislava 2016, s. 236-247
  (PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016))
 • Umelecká kritika a publicistika
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 17
 • TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 20
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 3
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 2
 • -as-: Ladislav Stanček sa dožíva šesťdesiatky
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 2, s. 84–85
 • HLAVATÝ, J.: Skladby Ladislava Stančeka v českej kritike
  1935 Kultúra 1935, č. 7, s. 69–70
 • Personálna bibliografia
 • Kapitoly o hudobnom umení
  1944 Ružomberok 1944
 • Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním
  1941 Spišské Podhradie 1941

Diskografia

 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 07. 2017