Profil osobnosti

Foto: Igor Fábera Autor: Juraj Bartoš

Igor Fábera

3. 7. 1964 Bojnice

vážna hudba
hoboj

Pôsobenie v: Akademické dychové trio, Slovenské dychové kvinteto, Istropolis Quintet

Bio

Bio

1979 – 1985
Konzervatórium Žilina (hoboj – Milada Hrianková)
1985 – 2000
VŠMU (Rudolf Novák)
od 2000
VŠMU (doktorandské štúdium – Miloš Jurkovič)
1986
člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
od 2001
do súčasnosti prvý hobojista Slovenskej filharmónie
od 2000
pedagóg hry na hoboji na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2003 – 2005
pedagóg na VŠMU

Počas štúdií v Žiline a Bratislave sa zúčastnil viacerých súťaží a prehliadok koncertného umenia, bol členom Medzinárodnej filharmónie Praha pod vedením Jiřího Bělohlávka a pravidelne účinkoval na koncertoch družobných škôl.

Sólisticky vystupoval doma i v zahraničí s poprednými umeleckými telesami, veľkú časť jeho umeleckých aktivít tvorí pôsobenie v komorných súboroch (Slovenské dychové kvinteto – neskôr Istropolis Quintet, Dychové okteto SF, Akademické dychové trio, spolupráca s Eschendorf Quintet Wien, Moyzesovým kvartetom a ďalšími telesami).

„Recenzenti vo svojich reflexiách Fáberových vystúpení vyzdvihujú jeho starostlivo tvorený tón, široký záber pri výbere farieb a prirodzenú muzikalitu. Obsiahly repertoár zahŕňa hobojové koncerty, a tiež sonáty, koncertantné symfónie a ďalšie skladby so sólovým hobojom od baroka po hudbu 20. storočia.“

(kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 75-77.)

Bibliografia

 • Glocková, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 6
 • Stýblová, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Bubnáš, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii
  2013 Pravda / Kultúra 17.12. 2013
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život 2011, č. 11, s. 7
 • Polák, Pavol: Spravodajstvo, koncerty
  2008 Hudobný život roč. XL, 2008, č. 1-2, s. 5
 • Čavojský, František: Trnava vzdala poctu hoboju.
  2006 Hudobný život 2006, č. 11-12, s. 8
 • Dúbravský, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu...
  2004 Hudobný život 2004, č. 5, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Traja s atraktívnym programom
  1998 Hudobný život 1998, č. 16, s. 10
 • Javorský, Igor: SF v marci
  1995 Hudobný život 1995, č. 8, s. 4
 • Kovářová, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987
  1987 Hudobný život 1987, č. 10, s. 1
 • Berger, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici
  1986 Hudobný život 1986, č. 24, s. 1
 • Šuba, Andrej: Hory dokážu byť zradné, i v hudbe...
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1 - 2, s. 2

Diskografia

 • Foto: Marián Varga + Noneto MARIÁN VARGA + NONETO
  2011 CD – Pavian Records PM0059-2
  1. Marián Varga: Domáca úloha
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  2. Marián Varga: Náhle
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  3. Marián Varga: Čierna ruža
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  4. Marián Varga: Srdce zo zrkadla
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  5. Marián Varga: Možno, že ma rada máš
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  6. Marián Varga: Keď odchádza kapela
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  7. Marián Varga: Pieseň o láske na prvý pohľad
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  8. Marián Varga: Pieseň o smútku. Dnes náhle umreli sme dvaja
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  9. Marián Varga: Mimochodom
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  10. Marián Varga: Pieseň o novej láske na prvý pohľad
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  11. Marián Varga: Labutie piesne
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  12. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 1. Allegro
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  13. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 2. Adagio
   Martin Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
  14. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 3. Andantino
   Tomáš Janošík (fl), Marián Varga (keyb), Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (cvg), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Moyzesovo kvarteto, Slovenské dychové kvinteto, Viliam Vojčík (cr)
  15. Marián Varga: Quattro Movimenti per 4 archi: 4. Commodo
   Marián Varga (keyb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Slovenské dychové kvinteto, Tomáš Janošík (fl), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg), Viliam Vojčík (cr)
 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: Orchester Pavla Zajačka: Vianoce s Octet Singers ORCHESTER PAVLA ZAJAČKA: VIANOCE S OCTET SINGERS
  1997 CD – RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu (RB 0140-2231)
  1. Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)
 • Foto: Elvis Goes Baroque ELVIS GOES BAROQUE
  1995 CD – Naxos 8.990054
  1. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 2
   Vladislav Brunner (fl), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  2. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 3
   Igor Fábera (ob), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 1
   Juraj Bartoš (tr), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
  4. Peter Breiner: Elvis Concerto Grosso č. 4
   Milan Tedla (vn), Peter Šaray (vn), Juraj Alexander (vc), Peter Breiner Orchestra, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Classical Music vol. 4 CLASSICAL MUSIC VOL. 4
  1994 CD – Opus OP 0008 2 131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Introdukcia, Téma a Variácie op. 102
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  2. Robert Schumann: Tri romance pre hoboj a klavír op. 94
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Klavírna sonáta č. 3 h mol op. 58
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Nokturno Fis dur op. 15 č. 2
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  5. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Introdukcia, téma a variácie op. 102, Robert Schumann: Tr JOHANN NEPOMUK HUMMEL: INTRODUKCIA, TÉMA A VARIÁCIE OP. 102, ROBERT SCHUMANN: TR
  CD – Opus
  1. Igor Fábera (ob), (pf)

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1986 - 1. cena (ako člen Dychového tria VŠMU)
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1984 - 2. cena
 • Duškova súťaž v Prahe
  1983 - 1. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1981 - 2. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Koncert d mol
  pre hoboj a sláčikový orchester
  25. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Bohdan Warchal, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Marek Piaček: ENEM
  pre hoboj, klavír a recitátora
  16. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Koncertná sieň františkánskeho kláštora, Skalica, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniel Buranovský (pf), Štefan Bučko (spk)
 • Egon Krák: Hlas Parthenopé
  Trio pre hoboj, violončelo a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ľudovít Rajter: Improvisazione, Romanza e Finale
  pre hoboj a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Epigrafy
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc)
 • Peter Machajdík: Dýchanie dychu
  pre hoboj, dvoje huslí a violončelo
  15. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Anežka Kara - Drmolová (vn), Katarína Kleinová (vc)
 • Marek Piaček: Tri čarovné okamihy pre dychové trio
  10. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg)
 • Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
  12. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ladislav Roth (ob), Jozef Luptáčik (cl), Alexander Jaško (cl), Roman Mešina (fg), Peter Šagát (fg), Roman Bielik (cr), Miloš Števove (cr)
 • Miroslav Pejhovský: Dychetto, op. 9
  pre hoboj, klarinet, lesný roh a fagot
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Roman Mešina (fg)
 • Milan Novák: Suita pre tri hoboje a anglický roh
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Juraj Klatt (ob), Veronika Poláková (ob), Ladislav Roth (ci)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto C dur "Reincarnation"
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Peter Sivanič (cr), Roman Mešina (fg), Daniela Varínska (pf)
 • Juraj Pospíšil: Dychové sexteto, op. 69
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Harvan (fl), Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Pavel Bubeníček (tr)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-05-12 Matiné v Mirbachovom paláci
  Igor Fábera, Simona Pingitzer a Tomáš Nemec

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Koncert venovaný pamiatke Bohdana Warchala
  Igor Fábera

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Dychové trio VŠMU Dychové trio VŠMU
  zľava: Igor Fábera (ob), Stanislav Bicák (fg), Peter Csiba (cl)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová
 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto
  Zľava: Marián Turner (fl), Roman Mešina (fg), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Igor Fábera (ob)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 02. 2017