• 1979 – 1985

  Konzervatórium Žilina (hoboj – Milada Hrianková)

 • 1985 – 2000

  VŠMU (hoboj – Rudolf Novák)

 • od 2000

  VŠMU (doktorandské štúdium – Miloš Jurkovič)

 • 1986

  člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 • od 2001

   prvý hobojista Slovenskej filharmónie

 • od 2000

  pedagóg hry na hoboji na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • 2003 – 2005

  pedagóg na VŠMU

Počas štúdií v Žiline a Bratislave sa zúčastnil viacerých súťaží a prehliadok koncertného umenia, bol členom Medzinárodnej filharmónie Praha pod vedením Jiřího Bělohlávka a pravidelne účinkoval na koncertoch družobných škôl.

Sólisticky vystupoval doma i v zahraničí s poprednými umeleckými telesami, veľkú časť jeho umeleckých aktivít tvorí pôsobenie v komorných súboroch (Slovenské dychové kvinteto – neskôr Istropolis Quintet, Dychové okteto SF, Akademické dychové trio, spolupráca s Eschendorf Quintet Wien, Moyzesovým kvartetom a ďalšími telesami).

„Recenzenti vo svojich reflexiách Fáberových vystúpení vyzdvihujú jeho starostlivo tvorený tón, široký záber pri výbere farieb a prirodzenú muzikalitu. Obsiahly repertoár zahŕňa hobojové koncerty, a tiež sonáty, koncertantné symfónie a ďalšie skladby so sólovým hobojom od baroka po hudbu 20. storočia.“

(kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 75-77.)

x