2016

ŠUBA, Andrej: Hory dokážu byť zradné, i v hudbe...

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 2

2014

GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

Pravda / Kultúra, 17. 12. 2013

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 5

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

2008

POLÁK, Pavol: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 5

2006

ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 8

2004

DÚBRAVSKÝ, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu...

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 18

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 14

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

1998

HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - IV.

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 8, s. 7

1997

BERGER, Igor: V bohatej farebnosti

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 9

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

1995

JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 8, s. 4

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 1

1986

BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 24, s. 1

1983

LENGOVÁ, Jana: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Hory dokážu byť zradné, i v hudbe...

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 2

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

  Pravda / Kultúra, 17. 12. 2013

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

 • 2008

  POLÁK, Pavol: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 1 – 2, s. 5

 • 2006

  ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 11 – 12, s. 8

 • 2004

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu...

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 18

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 14

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 16, s. 10

 • 1998

  HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - IV.

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 8, s. 7

 • 1997

  BERGER, Igor: V bohatej farebnosti

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 9

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

 • 1995

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 8, s. 4

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 1

 • 1986

  BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 24, s. 1

 • 1983

  LENGOVÁ, Jana: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 3

x