2016

ŠUBA, Andrej: Hory dokážu byť zradné, i v hudbe...

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 2

2014

GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

Pravda / Kultúra, 17. 12. 2013

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 5

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 7

2008

POLÁK, Pavol: Spravodajstvo, koncerty

Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 5

2006

ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 8

2004

DÚBRAVSKÝ, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu...

Hudobný život, 2004, year 36, no. 5, p. 18

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 14

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

Hudobný život, 1998, year 30, no. 16, p. 10

1998

HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - IV.

Hudobný život, 1998, year 30, no. 8, p. 7

1997

BERGER, Igor: V bohatej farebnosti

Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 9

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

1995

JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

Hudobný život, 1995, year 27, no. 8, p. 4

1987

KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 1

1986

BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1986, year 18, no. 24, p. 1

1983

LENGOVÁ, Jana: Mladí v tvorivom zápolení

Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Hory dokážu byť zradné, i v hudbe...

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 2

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 4, p. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Podmaňujúci Beethoven, Mozart a Brahms v Slovenskej filharmónii

  Pravda / Kultúra, 17. 12. 2013

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 7

 • 2008

  POLÁK, Pavol: Spravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 5

 • 2006

  ČAVOJSKÝ, František: Trnava vzdala poctu hoboju

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 11 – 12, p. 8

 • 2004

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Na ďalšom matiné v Mirbachu...

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 5, p. 18

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, year 31, no. 9, p. 14

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Traja s atraktívnym programom

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 16, p. 10

 • 1998

  HORKAY, Tomáš: Mozartovský cyklus - IV.

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 8, p. 7

 • 1997

  BERGER, Igor: V bohatej farebnosti

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 9

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

 • 1995

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 8, p. 4

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Prehliadka slovenského koncertného umenia – Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, year 19, no. 10, p. 1

 • 1986

  BERGER, Igor: X. interpretačná súťaž SSR v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 24, p. 1

 • 1983

  LENGOVÁ, Jana: Mladí v tvorivom zápolení

  Po Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 3

x