• 1986

  Interpretačná súťaž Slovkoncertu

  1. cena (ako člen Dychového tria VŠMU)

 • 1984

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  2. cena

 • 1983

  Duškova súťaž v Prahe

  1. cena

 • 1981

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  2. cena

x