Profil osobnosti

Foto: Michal Palovčík Zdroj: Archív Hudobného centra

Michal Palovčík

10. 8. 1921 Veľké Zálužice – 5. 12. 2002 Bratislava

muzikológia, publicistika, hudobná dramaturgia

Bio

Bio

1947 – 1951
Konzervatórium v Bratislave (hudobná pedagogika a spev), súčasne štúdium hudobnej vedy a filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1949 – 1956
pracovník v Čs. rozhlase v Bratislave
1956 – 1958
pracovník na Zväze slovenských skladateľov
1958 – 1971
pracovník Umeleckej agentúry Slovkoncert
1971 – 1987
redaktor denníka Pravda
1979
hodnosť CSc.
1988 – 2002
na dôchodku

V oblasti výskumu sa zameriaval na reflexiu slovenských skladateľských osobností ako aj slovenské hudobné divadlo. Venoval sa publicistickej činnosti, uverejňoval pravidelné príspevky o hudbe a hudobnej kultúre v dennej tlači.

Je autorom kníh Andrej Očenáš (2002), Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Blaho (2001), Umenie v tónoch a farbách. Život a tvorba hudobného skladateľa Júliusa Kowalského (2001), Ján Cikker v spomienkach a tvorbe (1995), Frico Kafenda – život a dielo (1957).

Vypracoval heslá o slovenských skladateľoch do slovníka 100 slovenských skladateľov (1998), ako napr. Ján Cikker, Frico Kafenda, Ladislav Holoubek, Šimon Jurovský, Július Kowalski, Štefan Németh-Šamorínsky, Andrej Očenáš.

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Priekopníci slovenskej opery
  2004 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2
 • Ursínyová, Terézia: Odišiel Michal Palovčík
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Za svedkom čias (10. 8. 1921 – 5. 12. 2002)
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 47 – 48, s. 2
 • Kovářová, Anna: O Helene Bartošovej a Jankovi Blahovi
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 41, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: Svedectvo neúnavnej práce
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 29 – 30, s. 14
 • Laborecký, Jozef: Nielen skladateľ
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 26, s. 11
  (recenzia monografie Umenie v tónoch a farbách)
 • Kovářová, Anna: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 10
 • Bachleda, Stanislav: O umelcovi a človekovi Jánovi Cikkerovi v knihe Michala Palovčíka
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 204 (4. 9.), s. 8
 • Ursínyová, Terézia: Významný muzikologický príspevok
  Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1995 Slovenská republika roč. 2, 1995, č. 200 (28. 8.), s. 5
 • Karšay, Alexander: Muzikológ a publicista
  K šesťdesiatke dr. Michala Palovčíka CSc.
  1981 Ľud roč. 34, 1981, č. 186 (8. 8.), s. 4
 • Nováček, Zdenko: Kritik každodennej praxe
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 15, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Andrej Očenáš
  2002 ARM 333, Bratislava 2002
  (215 s., 1. vyd.)
 • Umenie v tónoch a farbách
  Život a tvorba hudobného skladateľa Júliusa Kowalského
  2001 ARM 333, Bratislava 2001
  (240 s., 1. vyd.)
 • Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Blaho
  2001 ARM 333, Bratislava 2001
  (208 s., 1. vyd.)
 • Slovenský filharmonický zbor
  1996 Slovenská filharmónia, Bratislava 1996
  (245 s., 1. vyd.)
 • Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1995 Matúš Music, Prešov 1995
  (367 s., 1. vyd.)
 • Štúdie k vývinu slovenskej hudobnej kultúry
  Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky
  1974 Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1974
  (zv. 2, s. n.)
 • Štefan Németh-Šamorínsky
  1974 Tatran, Bratislava 1974
  (235 s., 1. vyd.)
 • spoluautor Imrich Godin: Hlasová výchova pre deti a mládež
  1958 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1958
  (158 s., 1. vyd.)
 • Frico Kafenda
  Život a dielo
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
  (165 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry. Zv. 10)
 • Hlasová výchova v speváckych súboroch ĽUT
  1956 Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava 1956
  (82 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Slovenský filharmonický zbor
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 546 – 551
 • Heslá o slovenských skladateľoch
  Ján Cikker, Frico Kafenda, Ladislav Holoubek, Šimon Jurovský, Július Kowalski, Štefan Németh-Šamorínsky, Andrej Očenáš
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (302 s., 1. vyd.)
 • Idea vojny a mieru v diele národného umelca Andreja Očenáša
  1990 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1990, č. 11
 • Heslá o Jánovi Cikkerovi a Júliusovi Kowalskom
  Slovenský biografický slovník, Matica slovenská, Martin (1986 – 1994)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Portréty svetových hudobných skladateľov
  (Stručný prehľad vývinu hudobných epoch)
  1971 Banská Bystrica 1971
  (64 s., 1. vyd., Edícia: Učebné pomôcky)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Koncerty spomienok a osláv
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 6, s. 11
 • Za Mikulášom Kresákom
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 6, s. 2
 • Jubileum klaviristky
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 40, s. 11
 • Bratislavské hudobné slávnosti 2002
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 38, 39, s. 11
 • Z letných koncertov
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 34, s. 11
 • Z pódií Kultúrneho leta
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 31, s. 11
 • Volajú ju Mimi
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 3, s. 11
 • Z pódií Slovenskej filharmónie
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 26, s. 11
 • Z koncertných pódií
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 24, s. 11
 • Koncerty popredných telies
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 21, s. 11
 • Jubilant s taktovkou
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 21, s. 2
 • Z koncertného života
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 19, s. 11
 • Mozartov týždeň
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 14, s. 11
 • Myslí v tónoch a farbách
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 13, s. 11
 • Živý kontakt
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 12, s. 11
 • Chcel byť dobrým dirigentom
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 11, s. 3
 • Piano Bratislava
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 47 – 48, s. 14
 • Z koncertných pódií
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 46, s. 11
 • K storočnici priekopníka
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 42, s. 11
 • Koncerty v galérii
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 41, s. 11
 • Na prahu koncertnej sezóny
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 40, s. 11
 • Jubilujúci spevácky zbor
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 37, s. 11
 • BHS 2001
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 36, 38, s. 11
 • Oslavy storočnice Janka Blahu
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 33, s. 2
 • Jubileum Františka Zvaríka
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 32, s. 11
 • Nad odkazom skladateľa
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 3, s. 11
 • Za Bohdanom Warchalom
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 3, s. 2
 • Za Tiborom Andrašovanom
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 27 – 28, s. 15
 • O kráľovskom nástroji
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 13, s. 11
 • Trvalé hodnoty Mozartovej hudby
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 11, s. 11
 • Z koncertných pódií
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 47 – 48, s. 15
 • Po festivale slovenskej hudby
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 44, s. 11
 • Koncerty rozhlasového orchestra
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 43, s. 11
 • Dôstojné a spontánne
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 42, s. 11
 • Za Albínom Vrteľom
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 41, s. 2
 • BHS 2000
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 37, 38, 40, s. 11
 • Za Ladislavom Mokrým
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 35, s. 2
 • Za Eugenom Šimunkom
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 33, s. 2
 • Dozneli tóny Kultúrneho leta
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 33, s. 11
 • Príhovory z koncertných tribún
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 32, s. 11
 • Kultúrne leto
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 31, s. 11
 • Po sezóne telies Slovenskej filharmónie
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 29 – 30, s. 15
 • Zo série komorných koncertov
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 26, s. 11
 • Záver sezóny
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 25, s. 11
 • Z koncertných pódií
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 24, s. 11
 • Jubileum Moyzesovho kvarteta
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 23, s. 11
 • Koncerty v galérii
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 22, s. 11
 • Za Otom Ferenczym
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 21, s. 2
 • Európa – spoločné dedičstvo
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 20, s. 11
 • Zážitky z koncertných siení
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 19, s. 11
 • Skončil sa festival Melos-Étos
  1999 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 8, 1999, č. 48, s. 12
 • BHS – slovenský sviatok svetovej hudby
  1999 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 8, 1999, č. 40, s. 8
 • Melos-Étos ’99
  Podnetný úspech festivalu
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 46, s. 11
 • Bratislavské konzervatórium jubiluje
  Prameň hudobnej vzdelanosti
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 45, s. 11
 • Slovenská filharmónia jubiluje
  S fakľou hudobnej vzdelanosti
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 43, s. 11
 • Z Medzinárodnej tribúny mladých umelcov
  Prehliadka nových kvalít
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 40, s. 11
 • Za Elenou Lembovičovou
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 40, s. 2
 • Polstoročné jubileum SĽUK-u
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 37, s. 11
 • Kultúrne leto '99
  Zneli velebné tóny organu
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 35, s. 11
 • Hudba z Nagoje a Jokohamy
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 10
 • Spevácka nádej
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 10
 • Bratia Malachovskí
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 10
 • Po stopách Franza Schuberta
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 2
 • Umelecké úspechy konzervatória
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 3
  (Konzervatórium, Bratislava)
 • Poslovia zvestí majstrov. Musica aeterna
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 12
 • Pozoruhodný výkon huslistky
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 10
 • Znamenitý recitál
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 22, s. 10
  (Zuzana Paštéková)
 • Večer piesní a árií
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 6
  (Klaudia Dernerová, Gustáv Beláček)
 • Organové dni na východe a západe
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 21, s. 7
 • Ušľachtilý vydavateľský čin
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 10
 • Vzácny dar Bratislave
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 7
  (Jevgenij Nesterenko)
 • Excelentný recitál
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 7
  (Peter Michalica, Dana Šašinová-Saturyová)
 • Kremničania nadšení festivalom
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 7
 • Slovenská hudba v Mirbachovom paláci
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 6
  (Ľudovít Rajter)
 • V duchu rodinnej tradície
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 7
  (Alexander Cattarino, Carmela Cattarino)
 • Príkladný umelecký čin
  Pocta F. Schubertovi a J. Brahmsovi
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 7
 • Zrkadlo práce pedagógov
  Konzervatórium uviedlo Čarovnú flautu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 7
  (Réžia Július Gyermek)
 • K jubileu Tibora Andrašovana
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 3
 • Nedeľné predpoludnia v Mirbachu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 5
 • Meditácie nad minulosťou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 5
  (Stanislav Mucha, František Török, Alexander Lakatoš, Ján Slávik, Moyzesovo kvarteto)
 • Plným dúškom žitý život
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 6
  (Július Kowalski)
 • Mystérium vznešených ideálov
  Slovenské národné divadlo uviedlo Čarovnú flautu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 6
 • Bohato obsadený operný večer
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 6
 • Znela hudba Franza Schuberta
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 7
 • Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 8
 • Koncertné matiné v Mirbachovom paláci
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 8
 • Kubínovo kvarteto Ostrava
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 4
 • Z javiska vanul slovenský duch
  Významné jubileum Novej scény v Bratislave
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 6
 • Dni organovej hudby
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 9
 • Rôznosť umeleckých kvalít
  Z koncertných pódií Kultúrneho leta ’97
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 17, s. 8
 • Z Kultúrneho leta
  Spieval dánsky Chorus
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 7
 • Z Kultúrneho leta
  Príspevok Američanov
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 7
 • Z Kultúrneho leta
  Podnetné umelecké podujatie
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 7
 • Z Kultúrneho leta
  V príjemnej pohode
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 7
 • Spevnosťou obdarené umenie
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 3
  (Milan Novák)
 • Flautový recitál
  Koncert v Zichyho paláci v Bratislave
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 8
 • Dni ruskej kultúry na Slovensku
  Výmena umeleckých hodnôt
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 7
 • Zrkadlo práce pedagógov
  Konzervatórium predstavuje talenty
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 7
 • Výraz zdravých ambícií
  Klavírny recitál absolventa VŠMU
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 7
  (Róbert Pechanec)
 • Hudbou ku Dňu štátnosti
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 1
 • S Cikkerovými fanfárami
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 44, s. 15
 • Filharmónia národov
  Mierové posolstvo východnej Európe
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 9, s. 15
 • Cesta k poznávaniu
  Slávnostné otvorenie Roku slovenskej hudby
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 8, s. 15
 • Zvukové jemnosti
  (z pódia Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza)
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 32, s. 15
 • Organová škola
  Vítaná pomôcka mladým
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 21, s. 15
  (Emília Dzemjanová)
 • Hommage a Lucia Popp
  Po 1. ročníku medzinárodnej speváckej súťaže
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 18, s. 15
 • Slovenská filharmónia pod taktovkou amerického dirigenta
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 223 (24. 9.), s. 10
 • Valašek, Norbert – Havlíková, Klára – Kowalski, Július – Palovčík, Michal: Umelci medzi deťmi
  Zaujímavé stretnutie na ZUŠ Eugena Suchoňa Dolinského 1 v Bratislave
  1996 Národná osveta, Bratislava roč. 6, 1996, č. 10, s. 15
  (Príloha Etuda, roč. 2, č. 2, s. 15)
 • Pohotové pero, obetavé srdce
  Dávny sen a túžba hudobného publicistu Michala Palovčíka
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 186 (10. 8.), s. 9
 • Kriesenie umeleckých hodnôt
  Opera SND k nedožitému jubileu Jána Cikkera
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 20, s. 8
 • Päťdesiat rokov existencie Slovenského filharmonického zboru
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 4
 • Neprávom zabúdané hodnoty
  K storočnici prof. Štefana Németha-Šamorínskeho
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 3
 • Krásou tónu spev mu znel
  Juraj Hrubant šesťdesiatnikom
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 6
 • Legenda slovenskej hudby
  K nedožitému jubileu hudobného skladateľa Jána Cikkera
  1996 Slovensko roč. 20, 1996, č. 3, s. 21 – 22
 • Vítané omladenie festivalu
  Mladí interpreti v tvorivom rozlete
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 44, s. 14 – 15
 • Uviedli nové skladby
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 23 – 24, s. 4
 • Koncertná pulzácia letnej Bratislavy
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 18, s. 4
 • Rozmery súčasnej hudby
  Po festivalovej prehliadke Nová slovenská hudba
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 50, s. 14 – 15
 • Ivan Hrušovský
  1994 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 5 (9), 1994, č. 6, s. 4
 • Medzinárodné sympózium skladateľov
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 28, s. 15
 • Velebený i zatracovaný tvorca
  K stému výročiu narodenia Aloisa Hábu
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 26, s. 15
 • Tvorivé ambície rôznych kvalít
  Skončil sa 16. ročník prehliadky Novej slovenskej hudby
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 1, s. 15
 • Ladislav Burlas
  1993 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 4 (8), 1993, č. 33, s. 4
 • Ilja Zeljenka
  1993 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 4 (8), 1993, č. 25, s. 4
 • Jozef Malovec
  1993 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 4 (8), 1993, č. 11, s. 4
 • Svetlo nad priepasťou temnôt
  V rámci programu cyrilometodských osláv
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 29, s. 15
 • Hudobné novinky v galérii
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 1 – 2, s. 15
 • Stále zostáva vzorom
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 84 (29. 4.), s. 5
  (Spevácky zbor mesta Bratislavy)
 • Podnety na kontakty s publikom
  Skončila sa 16. prehliadka Novej slovenskej hudby
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 236 (2. 12.), s. 5
 • Diferenciácia kvalít
  Nová hudba znie v štúdiach Slovenského rozhlasu
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 235 (1. 12.), s. 5
 • Ave Mária ozdobou. Z pódia Novej slovenskej hudby
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 234 (30. 11.), s. 5
 • Stretnutie umeleckých osobností
  Začala sa 44. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 211 (27. 10.), s. 5
 • Vyvrcholenie umeleckej kvality
  Skončila sa nesúťažná prehliadka Interpódium
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 200 (12. 10.), s. 5
 • Umelecký prínos mladých
  Bratislavské hudobné slávnosti sa pomaly končia
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 199 (9. 10.), s. 7
 • Umenie s vitalitou mladých
  Začala sa nesúťažná prehliadka Interpódium
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 197 (7. 10.), s. 5
 • Zdroj ušľachtilej zábavy
  V bratislavslých koncertných sieňach čulý ruch
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 191 (29. 9.), s. 5
 • Sviatky hudby otvorili na hrade
  Začali sa Bratislavské hudobné slávnosti
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 190 (28. 9.), s. 5
 • Odišiel s vavrínom ľahkonohej múzy
  Za Bedřichom Kramosilom
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 126 (30. 6.), s. 5
 • Oratórium očarilo
  Slovenská filharmónia vystúpením uzavrela koncertnú sezónu
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 107 (3. 6.), s. 5
 • Pre dobro národa
  Hudobný skladateľ Andrej Očenáš sa dožíva 80 rokov
  1991 Pravda, Bratislava roč. 72, 1991, č. 6 (8. 1.), s. 7
 • V priazni koncertného publika
  Skončil sa medzinárodný festival hudby 20. storočia
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 45, s. 15
 • Budúce stretnutie o dva roky
  Po prvom ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 40, s. 15
 • Hold mesta svojmu rodákovi
  K nedožitým osemdesiatinám skladateľa Jána Cikkera
  1991 Irodalmi szemle 1991, č. 3, s. 15
 • Čo na to (ne)kultúrna verejnosť?
  Premiéra Svätopluka v opere SND
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 56 (7. 3.), s. 11
 • Sporná hodnota opernej inscenácie
  Líška Bystrouška na scéne SND
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 4 (5. 1.), s. 5
  (Branislav Križka, Leoš Janáček)
 • Nezvyčajná dramaturgia
  Z koncertných podujatí Slovenskej filharmónie
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 33 (8. 2.), s. 5
 • Z koncertného života
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 31 (6. 2.), s. 5
 • Večná podriadenosť moci
  Baletný súbor SND pripravil premiéru Zvláštna radosť žiť
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 278 (27. 11.), s. 7
 • Pokus o nový javiskový vzhľad
  Nové naštudovanie Madam Butterfly v rámci BHS
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 249 (23. 10.), s. 7
 • Spoločenský význam podujatia neklesol
  Skončil sa 26. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 243 (16. 10.), s. 7
 • Prehliadka mladých talentov
  Interpódium i naďalej súčasťou BHS
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 237 (9. 10.), s. 7
 • Kúpeľné centrá ožijú umením
  Letné hudobné festivaly nadväzujú na bohatú tradíciu
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 142 (19. 6.), s. 7
 • Zažiarili osobnosti
  Vysoký spoločenský kredit Pražskej jari
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 136 (12. 6.), s. 7
 • Má vlast so zvláštnym čarom
  Začal sa 45. ročník hudobného festivalu Pražská jar
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 112 (15. 5.), s. 7
 • Podnety mladosti a života
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 97 (25. 4.), s. 5
 • Príhovor dnešnou rečou
  Spevohra Novej scény v Bratislave uviedla Krásnu Helenu
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 93 (20. 4.), s. 5
 • Dramaturgické protipóly
  Baletná premiéra na scéne Slovenského národného divadla
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 82 (7. 4.), s. 5
 • Hodnotný šesťdesiatročný prínos
  Jubilujúci Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 75 (30. 3.), s. 5
 • Jubileum oslávil prácou
  Zaslúžilý umelec Ferdinad Klinda 60-ročný
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 68 (21. 3.), s. 5
 • Dve jednoaktovky
  Premiéra v Komornej opere Slovenskej filharmónie
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 50 (28. 2.), s. 5
 • Očividný je kvalitatívny prínos
  Skončila sa prehliadka Novej slovenskej hudby
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 46 (23. 2.), s. 5
 • Tvorivé výsledky skladateľov
  Prehliadka novej slovenskej hudby v pestrosti žánrov
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 41 (17. 2.), s. 5
 • Hudba na obrazovke
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 4 (5. 1.), s. 5
 • Kniha o slovenskej opere
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 38 (14. 2.), s. 5
 • Hudbou preslávil Slovensko vo svete
  Za národným umelcom prof. Jánom Cikkerom
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 305 (28. 12.), s. 3
 • Významný tvorca hudobnej kultúry
  Národný umelec prof. Dezider Kardoš má 75 rokov
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 301 (22. 12.), s. 5
 • Stále príťažlivá opereta
  Bratislavská Nová scéna uviedla Čardášovú princeznú
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 274 (21. 11.), s. 5
 • Bez dramaturgického nápadu
  Opera Slovenského národného divadla uviedla dielo T. Ciléu
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 270 (16. 11.), s. 5
 • “Mám česť oznámiť vám...”
  Začala sa jubilejná sezóna Slovenskej filharmónii
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 265 (10. 11.), s. 5
 • Umením zdobila veľkosť doby
  Národná umelkyňa Marie Podvalová sa dožíva 80. narodenín
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 209 (5. 8.), s. 5
 • Lepšie podmienky na výchovu mladých
  Máme nový orchester Hudobnej mládeže na Slovensku
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 2 (3. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Kašlík, Václav: Zvyšoval účinnosť hodnôt
  Národný umelec Václav Kašlík opustil rady divadelníkov
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 137 (13. 6.), s. 5
 • Spojené kvality umocnili výsledok
  Symfonický orchester Čs. rozhlasu k svojmu jubileu
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 131 (6. 6.), s. 5
 • Nielen príležitosť pre spevákov
  Operná premiéra v Slovenskom národnom divadle
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 125 (30. 5.), s. 5
 • Prvý festival našej hudby v USA
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 11 (13. 1.), s. 5
  (Tadeáš Salva)
 • Príspevok k obohateniu hudobného života
  Vzkriesili starý koncertný organ F. E. Petznika
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 104 (4. 5.), s. 5
 • Inscenácia bez tradičných škrtov
  Slovenské národné divadlo uviedlo operu Piková dáma
  1989 Pravda, Bratislava roč. 70, 1989, č. 10 (12. 1.), s. 5
 • Prínos pre kultúru regiónu
  O jubilejnej 30. Prešovskej hudobnej jari
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 98 (27. 4.), s. 5
 • Príťažlivá krása pohybu
  Významné jubileum národnej umelkyne Oľgy Skálovej
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 94 (22. 4.), s. 5
 • Známe dielo pod novým názvom
  Súbor komornej opery v Bratislave
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 91 (19. 4.), s. 5
  (Carl Orff)
 • Antický námet očami súčasníkov
  Slovenské národné divadlo uviedlo baletnú premiéru
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 87 (14. 4.), s. 5
 • Dirigent slávy a uznania
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 81 (7. 4.), s. 5
  (Herbert von Karajan)
 • Organovej hudbe ďalší priestor
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 76 (31. 3.), s. 5
  (Ivan Sokol)
 • Stopy v slovenskej hudobnej kultúre
  Národný umelec Zdeněk Košler sa dožíva 60 rokov
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 71 (25. 3.), s. 5
 • Cenné informácie o smerovaní
  Štátne hudobné divadlo zo Sofie zavítalo do Bratislavy
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 70 (24. 3.), s. 5
 • Rastúci spoločenský význam
  Nad blízkymi plánmi Štátnej filharmónie v Košiciach
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 65 (18. 3.), s. 5
 • Organ na Bratislavskom hrade
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 64 (17. 3.), s. 5
 • Obdiv hodnote umenia
  Slávnostný koncert k 40. výročiu Víťazného februára
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 51 (2. 3.), s. 5
 • Pozoruhodný kultúrny prínos
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 47 (26. 2.), s. 5
 • Etická zodpovednosť tvorcov
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 42 (20. 2.), s. 4
 • V znamení veľkých výročí
  Začal sa 13. ročník prehliadky Nová slovenská hudba
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 39 (17. 2.), s. 5
 • Zamerané na duševnú relaxáciu
  V opere SND uviedli Veselé paničky z Windsoru
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 33 (10. 2.), s. 5
 • Cenný prínos v hudobnom umení
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 3 (5. 1.), s. 5
  (Jozef Grešák)
 • Splnil poslanie umelca priekopníka
  Za zaslúžilým umelcom Michalom Karinom-Knechtsbergerom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 288 (7. 12.), s. 5
 • Predstavil sa jubilujúci Technik
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 287 (6. 12.), s. 5
 • Slovenská hudobná spoločnosť po roku činnosti
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 277 (24. 11.), s. 5
 • Koncert z tvorby jubilanta
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 276 (23. 11.), s. 5
 • Na programe Mahlerova symfónia
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 26 (2. 2.), s. 5
 • Umelec, vedec a pedagóg
  Nad dielom laureátov Národnej ceny Slovenskej socialistickej republiky
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 253 (26. 10.), s. 4
 • Pozoruhodný úspech Lukrécie
  Ďalšia premiéra na scéne Komornej opery v Bratislave
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 252 (25. 10.), s. 5
 • Úspech väčší ako očakávanie
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 247 (19. 10.), s. 5
 • Z bratislavských koncertných siení
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 243 (14. 10.), s. 5
 • V pozornosti nášho obecenstva
  Bratislavské hudobné slávnosti napredujú plánovite
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 240 (11. 10.), s. 5
 • Obnovená premiéra Krútňavy
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 231 (30. 9.), s. 5
 • Opera, aká má byť
  Zo spoločných dní kultúry NDR a ČSSR
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 230 (29. 9.), s. 5
 • Sofoklova Antigona ako opera
  Stretnutie s národným umelcom Jánom Cikkerom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 206 (1. 9.), s. 5
 • K skladateľovmu jubileu
  Koncert z tvorby národného umelca Eugena Suchoňa
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 205 (31. 8.), s. 4
 • Svet ho uznáva ako veľkého dirigenta
  Leonard Bernstein sa dožíva 70 rokov
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 200 (25. 8.), s. 5
 • Velikán hudobnej tvorby
  Pred 60 rokmi zomrel Leoš Janáček
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 189 (12. 8.), s. 5
 • Osobnosť slovenskej opernej kultúry
  Dirigent a hudobný skladateľ Ladislav Holoubek 75-ročný
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 188 (11. 8.), s. 5
 • Úprimnosťou tvorby k súčasnosti
  Z dielne umelca
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 18 (23. 1.), s. 3
  (Jozef Malovec)
 • Treba mi zmeniť životný program
  S národným umelcom Milanom Novákom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 136 (11. 6.), s. 4
 • Partitúra života naplnená hudbou
  Národný umelec prof. František Jílek 75-ročný
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 117 (20. 5.), s. 5
 • Veľké činy umelecky zdatného telesa
  Moskovské komorné hudobné divadlo navštívilo Slovensko
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 115 (18. 5.), s. 5
 • Spolutvorca histórie populárnej piesne
  Za hudobným skladateľom, národným umelcom Gejzom Dusíkom
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 111 (13. 5.), s. 5
 • Súčasná hudba bez obecenstva
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 100 (29. 4.), s. 5
 • Priekopník našej husľovej školy
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 10 (14. 1.), s. 5
  (Tibor Gašparek)
 • Spomienkový koncert v galérii
  1988 Hudobný život, Bratislava 1988, č. 17, s. 4
  (Frico Kafenda)
 • Palovčík, Michal – Gajdošová-Haljaková, Sidónia: Výkony vzbudzujú záujem
  Pohostinské vystúpenie na operných javiskách ZSSR
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 99 (29. 4.), s. 5
 • Rozprávkový svet v umeleckých obrazoch
  Súbor čínskej klasickej opery zavítal na Slovensko
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 98 (28. 4.), s. 5
 • Úvodné predstavenie Komornej opery
  Slovenskému opernému divadelníctvu pribudol nový súbor
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 93 (22. 4.), s. 5
 • Treba zlepšovať organizačnú prípravu
  Z koncertného života
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 81 (7. 4.), s. 5
 • Koncert Slovenských madrigalistov
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 68, 1987, č. 7, s. 3
 • Príťažlivé dielo v priateľskej podobe
  Na banskobystrickej scéne uviedli Verdiho Nabucca
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 59 (12. 3.), s. 5
 • Od Hummela po súčasníkov
  Z koncertného života
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 58 (11. 3.), s. 5
 • Trpké obrazy života ľudí
  Slovenské národné divadlo uviedlo premiéru novej opery
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 48 (27. 2.), s. 5
  (Ján Cikker – skladateľ, Branislav Kriška – režisér, Viktor Málek – dirigent)
 • Obetavo zveľaďuje kultúru
  Hudobný skladateľ Július Kowalski sa dožíva 75 rokov
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 46 (25. 2.), s. 5
 • Jeden z predného radu tvorivých
  Hudobný skladateľ prof. Ivan Hrušovský sa dožíva 60 rokov
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 44 (24. 2.), s. 5
 • Prínos tvorcov do kultúrnej pokladnice
  Po 12. Týždni novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 40 (18. 2.), s. 5
 • ...a návštevnosť bola
  Z koncertného života
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 4 (6. 1.), s. 5
 • Predsavzatia a tvorivé výsledky rodnému kraju
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 292 (12. 12.), s. 3
 • Umenie inšpirujúcej kvality
  Európsky komorný orchester účinkoval v Bratislave
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 284 (3. 12.), s. 5
 • Diela hodné povšimnutia
  Sovietsky balet Revízor v inscenácii SND v Bratislave
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 283 (2. 12.), s. 5
 • Za národným umelcom Václavom Bednářom
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 270 (17. 11.), s. 5
 • Citom, mysľou i tvorbou
  Z dielne umelca
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 268 (14. 11.), s. 3
 • Náročné ciele, aktuálne úlohy
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 259 (4. 11.), s. 5
 • Premiéra ruskej opernej klasiky na scéne SND
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 247 (21. 10.), s. 5
 • Aj v závere úspešné podujatia
  Skončili sa Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 241 (14. 10.), s. 5
 • Zveľaďoval českú hudbu
  Za národným umelcom Emilom Hlobilom
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 24 (30. 1.), s. 5
 • Galakoncert Petra Dvorského
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 237 (9. 10.), s. 5
 • Presahujú hranice hlavného mesta SSR
  Spoločenský význam Bratislavských hudobných slávností
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 231 (2. 10.), s. 5
 • Hudobné umenie v centre pozornosti
  Festivalové fanfáry prof. Jána Cikkera otvorili BHS ’87
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 228 (29. 9.), s. 5
 • Sviatok hudby na Slovensku
  Dnes sa začínajú Bratislavské hudobné slávnosti
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 224 (24. 9.), s. 2
 • Dominujúce postavenie hudby v Prahe
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 223 (23. 9.), s. 5
 • Ťažisko tvoria popredné orchestre
  Pred začiatkom novej koncertnej sezóny v Prahe
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 212 (10. 9.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Mladí umelci potrebujú priestor
  O aktuálnych problémoch s riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 205 (2. 9.), s. 5
 • Osobnosť nepoľavujúcej iniciatívy (16. 8. 1923 – 14. 8. 1987)
  Za kultúrnym pracovníkom, muzikológom Zdenkom Nováčkom
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 195 (21. 8.), s. 5
 • Pozdrav vďaky zaslúžilým
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 163 (15. 7.), s. 5
 • Pomáhal budovať operné divadelníctvo
  Za dirigentom a hudobným skladateľom Tiborom Frešom
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 159 (10. 7.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Ješko, Milan: Napredovanie závisí od riešenia problémov
  Rozhovor s riaditeľom Slovenského hudobného fondu
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 157 (8. 7.), s. 5
 • Na pomoc estetickej výchove
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 156 (7. 7.), s. 5
 • Nové dielo k výročiu Veľkého októbra
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 151 (1. 7.), s. 5
 • Moderné dielo v primeranom poňatí
  Operná premiéra Skameneného na scéne v Košiciach
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 141 (19. 6.), s. 5
  (Juraj Beneš, Richard Zimmer, Marián Chudovský)
 • Sovietske umenie na našich pódiách
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 126 (2. 6.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Koyš, Pavel – Beránek, Jaroslav – Pavelka, Zdenko: Zábavná hudba v našej spoločnosti
  Beseda s námestníkmi ministrov kultúry ČSR a SSR
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 121 (27. 5.), s. 5
 • Sovietsky balet vystúpil v Bratislave
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 120 (26. 5.), s. 5
 • Tvorkyňa krásnych postáv
  Životné jubileum zaslúžilej umelkyne Janky Gabčovej
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 112 (16. 5.), s. 3
 • Od klasiky k súčasnosti
  Z koncertného života
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 105 (7. 5.), s. 5
 • Šťastné letokruhy
  Stretnutie so skladateľom
  1987 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 20, 1987, č. 31, s. 6
 • Spájať umelecké s ľudským
  1987 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 20, 1987, č. 28, s. 6
 • Odkaz stredoveku
  Slovenské národné divadlo uviedlo premiéru novej opery
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 57 (11. 3.), s. 5
  (Tibor Frešo)
 • Pôvabný tvar opernej úlohy
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 299 (19. 12.), s. 5
 • Nepodarený pokus o obnovu
  My Fair Lady po rokoch znova na Novej scéne
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 286 (4. 12.), s. 5
 • Nezáujem alebo problém organizácie?
  Z koncertného života
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 284 (2. 12.), s. 5
 • Stála v predných radoch
  Národná umelkyňa Margita Česányiová jubiluje
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 281 (28. 11.), s. 5
 • Umelecký hold zemplínskej hudobnosti
  V Košiciach uviedli premiéru novej slovenskej opery
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 273 (19. 11.), s. 5
 • Dôstojná prehliadka hodnôt
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 263 (7. 11.), s. 5
 • Moderné baletné umenie
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 260 (4. 11.), s. 5
 • Obdivuhodný umelecký potenciál
  Obnovená premiéra Carmen na počesť sólistu opery
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 251 (24. 10.), s. 5
 • Vyznanie umeniu Warchalovcov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 248 (21. 10.), s. 5
 • Nesmrteľná hodnota Jej pastorkyne
  Premiéra opery Leoša Janáčka na scéne SND v Bratislave
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 245 (17. 10.), s. 5
 • Osobnosť českej hudby
  Národný umelec Emil Hlobil sa dožil 85 rokov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 243 (15. 10.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Figura, Ján: Služba kultúrnym potrebám ľudu
  Rozhovor s riaditeľom Štátneho komorného orchestra v Žiline
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 24 (29. 1.), s. 5
 • Rozhranie boja o novú kvalitu
  Zaslúžené vyznamenanie Slovenskému komornému orchestru
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 234 (4. 10.), s. 3
 • Nezvyčajný námet na libreto
  Operná novinka v košickej inscenácii na BHS
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 231 (1. 10.), s. 5
 • Umelec veľkého tvorivého rozpätia
  Nedožité deväťdesiatiny Štefana Németha-Šamorínskeho
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 230 (30. 9.), s. 5
 • Umenie okrasou života
  Začína sa 22. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 226 (25. 9.), s. 2
 • Bol prvým medzi opernými spevákmi
  Nedožité jubileum národného umelca Dr. Jána Blahu
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 218 (16. 9.), s. 5
 • Na počesť umelca a pedagóga
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 215 (12. 9.), s. 5
 • Podiel na vývine zborovej kultúry
  Jubileum zaslúžilého umelca prof. Juraja Haluzického
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 202 (28. 8.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Ferenczy, Oto: O niektorých otázkach zábavnej hudby
  Rozhovor s predsedom Zväzu slovenských skladateľov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 200 (26. 8.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Prehlbovať spoločenskú funkciu umenia
  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie pred novou sezónou
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 196 (21. 8.), s. 5
 • Na poctu jubilantovi
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 18 (22. 1.), s. 5
 • Rovnováha umenia a inteligencie
  Sólista opery SND Juraj Martvoň sa dožíva 65 rokov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 173 (25. 7.), s. 5
 • Hudobné umenie mladých Švédov
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 160 (10. 7.), s. 5
 • Na programe stará opera
  Cenné príspevky do bratislavského kultúrneho leta
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 159 (9. 7.), s. 5
 • Úsmevná (ale aktuálna) minulosť
  Košická opera v programe Kultúrneho leta v Bratislave
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 158 (8. 7.), s. 5
 • Umeniu šíriť zázemie
  Na Slovensku sa začali letné hudobné festivaly
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 143 (20. 6.), s. 5
 • Horehronci spievajú a tancujú
  Šumiačan dôstojne reprezentuje záujmovú umeleckú činnosť
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 141 (18. 6.), s. 5
 • Fundamentálne dielo modernej opery
  Premiéra na scéne Slovenského národného divadla v Bratislave
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 14 (17. 1.), s. 5
 • Hold klasikovi slovenskej hudby
  Uplynulo 50 rokov od smrti Jána Levoslava Bellu
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 130 (5. 6.), s. 5
 • Prevaha hudby minulosti
  Z koncertného života
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 13 (16. 1.), s. 5
 • Veľká príležitosť pre spevákov
  Premiéra Maškarného bálu na scéne SND v Bratislave
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 124 (29. 5.), s. 5
 • Umením krášli život spoločnosti
  Zaslúžilá umelkyňa Nina Hazuchová jubiluje
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 118 (22. 5.), s. 5
 • Dnes znova zaznie Má vlast
  Začína sa medzinárodný hudobný festival Pražská jar
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 109 (12. 5.), s. 2
 • Osobitá dramaturgická orientácia
  Lehárovo rodisko Komárno má hudobný festival
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 101 (30. 4.), s. 5
 • Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 21, s. 1 – 3
 • Skladateľ medzinárodného významu
  Národný umelec prof. Ján Cikker sa dožíva 75 rokov
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 14, s. 1
 • Vzťah k životu pretavený do umenia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 10, s. 7
 • Osobnosť operného sveta
  Stretnutie so zaslúžilou umelkyňou Magdalénou Blahušiakovou, sóliskou opery SND
  1986 Slovensko roč. 10, 1986, č. 10, s. 18 – 19
 • Jasný ideový zámer
  Symfonická tvorba v baletnom stvárnení v SND
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 92 (19. 4.), s. 5
  (Eugen Suchoň, Ján Cikker)
 • Mladí umelci potrebujú priestor
  Rozhovor s národným umelcom prof. Ladislavom Slovákom
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 85 (11. 4.), s. 5
 • Popredná spevácka osobnosť
  Národný umelec Vilém Přibyl sa dožíva 60 rokov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 84 (10. 4.), s. 5
 • Málo hrávané dielo
  Banskobystrické divadlo uviedlo operu Francesca Cilea
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 72 (26. 3.), s. 5
 • Dva vrcholy barokovej hudby
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 68 (21. 3.), s. 5
 • Spevom zdobila život ľudu
  Životné jubileum národnej umelkyne Márie Kišoňovej-Hubovej
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 63 (15. 3.), s. 5
 • kol.: Múdro riadená aktivita mladých 2
  O estetickej výchove na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 43 (20. 2.), s. 5
 • kol.: Múdro riadená aktivita mladých 1
  O estetickej výchove na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 42 (19. 2.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Nosáľ, Štefan: Choreografia ľudového tanca
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 37 (13. 2.), s. 5
 • Rehabilitácia zabudnutého diela
  Francúzska operná komédia na bystrickej komornej scéne
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 293 (12. 12.), s. 5
 • Osobnosť českej klavírnej školy
  Národný umelec prof. František Rauch 75-ročný
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 29 (4. 2.), s. 2
 • Na začiatok premiéra novinky
  Slovenská filharmónia otvorila cykly abonentných koncertov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 264 (8. 11.), s. 5
 • Zmysel umenia je vo vzťahu k človeku
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 26 (31. 1.), s. 5
 • Umeniu miesto v živote ľudu
  Rozhovor s umeleckým šéfom opery v Košiciach
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 252 (25. 10.), s. 5
 • Večný zápas za spravodlivosť
  Beethovenov Fidelio na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 25 (30. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Nováček, Zdenko: Pomôcť umeleckým hodnotám
  Rozhovor s predsedom Zväzu československých skladateľov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 245 (17. 10.), s. 5
 • Viac pozornosti kvalite
  Skončil sa 21. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 244 (16. 10.), s. 5
 • Konferencia o hudobnom baroku
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 239 (10. 10.), s. 5
 • V kontexte s minulosťou a súčasnosťou
  Bratislavské hudobné slávnosti Medzinárodnému dňu hudby
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 234 (4. 10.), s. 5
 • Osobnosť Českej filharmónie
  Národný umelec Václav Neumann sa dožíva 65 rokov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 230 (30. 9.), s. 2
 • Fórum mierovej spolupráce
  Začínajú sa Bratislavské hudobné slávnosti ’85
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 227 (26. 9.), s. 2
 • V zornom uhle aktuálnych potrieb
  Rozhovor o opere Slovenského národného divadla v Bratislave
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 226 (25. 9.), s. 5
 • Prínos do repertoáru
  Opera SND uviedla Verdiho Simona Boccanegru
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 20 (24. 1.), s. 5
 • Bilancia, ciele, perspektívy
  Československé hudobné vydavateľstvo Opus v kontexte súčasných kultúrnych trendov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 190 (14. 8.), s. 5
 • Švédski interpreti zaujali
  Programový prínos do letných hudobných festivalov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 183 (6. 8.), s. 5
 • Príťažlivý interpretačný prejav
  Malá bilancia činnosti Chlapčenského filharmonického zboru
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 173 (25. 7.), s. 5
 • Zakotvil v povedomí publika
  Tridsiaty ročník Piešťanského festivalu sa blíži k záveru
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 171 (23. 7.), s. 5
 • Inscenácia proti tradícii
  Rossiniho Barbier zo Sevilly v novom naštudovaní
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 156 (5. 7.), s. 5
 • Priateľstvo tvorené umením
  Skončil sa 4. medzinárodný festival detských zborov
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 155 (4. 7.), s. 5
 • Prenikavé výsledky doma i vo vlasti
  Pred štvrťstoročím vznikol Slovenský komorný orchester
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 139 (15. 6.), s. 3
 • Významný kultúrno-umelecký čin
  Prehliadka slovenskej opernej tvorby v Bratislave
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 124 (29. 5.), s. 5
 • Pôsobivá historická dráma
  Premiéra opery Svätopluk na scéne Slovenského národného divadla
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 118 (22. 5.), s. 5
 • Mohutná základňa zborového spevu
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 117 (21. 5.), s. 5
 • Klavirista poetického cítenia
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 115 (18. 5.), s. 3
 • Triumfoval slovenským programom
  Zahraničné koncerty sólistu opery SND Petra Dvorského
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 65 (16. 3.), s. 5
 • Námet na zamyslenie
  Opera SND v Bratislave uviedla Mozartovho Dona Giovanniho
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 5 (6. 1.), s. 5
 • Zrelé plody umenia štyroch desaťročí
  Divadlo Jonáša Záborského v Prešove jubiluje
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 45 (22. 2.), s. 5
 • Na obohatenie dramaturgického záberu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 40 (16. 2.), s. 5
 • Významný kultúrny prínos
  Začína sa 9. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 34 (9. 2.), s. 2
 • Úspešný javiskový tvar
  Komedianti a Sedliacka česť na scéne opery SND
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 34 (9. 2.), s. 5
 • Významný dramatický čin
  Opera SND uviedla Šostakovičovu Katarínu Izmajlovovú
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 287 (4. 11.), s. 5
 • Nad uzavretým umeleckým dielom
  Za národným umelcom prof. Alexandrom Moyzesom
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 281 (27. 11.), s. 5
 • Dominuje poetizmus námetu
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského uviedlo operu Juro Jánošík
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 259 (1. 11.), s. 5
  (Ján Cikker)
 • Zostali príjemné zážitky
  Bratislavské hudobné slávnosti ’84 sa skončili
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 247 (18. 10.), s. 5
 • Pôvab pohybového umenia
  Tvorivá angažovanosť baletu Novej scény v Bratislave
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 24 (28. 1.), s. 3
 • V stálej pozornosti publika
  Po prvej polovici Bratislavských hudobných slávnosti
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 239 (9. 10.), s. 5
 • Nestarnúca krása ľudovej slovesnosti
  Balet Slovenského národného divadla k Roku českej hudby
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 236 (5. 10.), s. 5
  (Bohuslav Martinů)
 • Inšpiračný zdroj slovenskej hudby
  Hudobnovedecká konferencia k 40. výročiu SNP v Banskej Bystrici
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 223 (20. 9.), s. 5
 • Tvorca umeleckých hodnôt
  Národný umelec prof. Ladislav Slovák 65-ročný
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 212 (7. 9.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Veľký prínos národnej kultúre
  Slovenská filharmónia skončila koncertnú sezónu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 176 (27. 7.), s. 5
 • Dielo dobrej pohody
  Štátne divadlo Košice na Piešťanskom festivale
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 170 (20. 7.), s. 5
 • Umením o súčasnosti pre súčasnosť
  Z dielne umelca
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 169 (19. 7.), s. 5
 • Na pomoc hudobnému výskumu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 162 (11. 7.), s. 5
 • Mnohostranná umelecká angažovanosť
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 16 (19. 1.), s. 5
 • Sny o šťastí zmeňme na skutočnosť
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 159 (7. 7.), s. 3
 • Nadvláda umenia vysokej kvality
  Po prvej polovici tohtoročného Piešťanského festivalu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 157 (5. 7.), s. 5
 • Baladický príbeh o ľudskej túžbe
  Blúdiaci Holanďan na scéne Slovenského národného divadla
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 151 (28. 6.), s. 5
 • Preplnená sieň svedectvom záujmu
  Začal sa 39. ročník Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 145 (21. 6.), s. 5
 • Kniha o Dmitrijovi D. Šostakovičovi
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 139 (14. 6.), s. 5
 • Prinútil drevo slúžiť umeniu
  Majster-husliar Karol Nosál sa dožil osemdesiat rokov
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 131 (5. 6.), s. 3
 • Rozvíjať lásku k tradícii
  Dôstojná bilancia folklórneho súboru Dimitrovec
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 12 (14. 1.), s. 3
 • Dielo podnietené Hviezdoslavom
  Slovenské národné divadlo uviedlo novú operu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 110 (11. 5.), s. 5
 • Úcta uznanie a poučenie
  Slovenská kultúra k Roku českej hudby
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 10 (12. 1.), s. 5
 • Slovenský slávik
  Na ceste k legende
  1983 Slovensko roč. 7, 1983, č. 9, s. 10 – 11
 • Slúžka paňou
  Premiéra Pergolesiho intermezza v Košiciach
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 98 (27. 4.), s. 5
 • Prvý raz v Čechách
  Opera Rozsudok od Jána Cikkera zaznela v Opave
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 93 (21. 4.), s. 5
 • Umelec javiskového optimizmu
  Na nedožitú osemdesiatku Františka Krištofa-Veselého
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 85 (12. 4.), s. 5
 • Skladateľ socialistickej epochy
  Národný umelec prof. Jan Seidel sa dožíva 75 rokov
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 305 (27. 12.), s. 2
 • V zápasoch o kultúrny rast
  Nedožitá deväťdesiatka profesora Jána Strelca
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 302 (22. 12.), s. 5
 • Hra o láske a smrti
  Premiéra opery národného umelca Jána Cikkera v Prahe
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 29 (4. 2.), s. 5
 • Poézia rozprávky
  Po premiére novej slovenskej televíznej opery
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 288 (6. 12.), s. 5
 • Stíchol sláčik majstra tónu
  Za zaslúžilým umelcom Aladárom Móžim
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 27 (2. 2.), s. 5
 • Vznešená téma muzikálu
  Na výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 265 (9. 11.), s. 5
 • Zakladateľ modernej hudby
  Sto rokov od narodenia skladateľa a pedagóga Frica Kafendu
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 259 (2. 11.), s. 5
 • Symfonické koncerty
  Skončil sa 19. ročník Bratislavských hudobných slávností
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 249 (21. 10.), s. 5
 • Úsmev nad vernosťou prežitkom
  O premiére novej opery národného umelca Jána Cikkera
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 243 (14. 10.), s. 5
 • Nové vedenie filharmónie
  Začala sa koncertná sezóna v Košiciach
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 237 (7. 10.), s. 5
 • Hudba rečou dorozumenia
  Dnes sa začínajú Bratislavské hudobné slávnosti ’83
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 231 (30. 9.), s. 2
 • Dedikované skladby
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 223 (21. 9.), s. 5
 • Nestarnúci operný skvost
  Na prahu Roku českého divadla
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 21 (26. 1.), s. 5
 • Ozveny hôr a dolín
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 200 (25. 8.), s. 5
 • Osobnosť slovenskej hudby
  Na sedemdesiatku zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 189 (12. 8.), s. 5
 • Skromná, ale všadeprítomná
  Čs. umelecká agentúra Slovkoncert jubiluje
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 172 (23. 7.), s. 3
 • Tvorca hudobného optimizmu
  Za skladateľom zasl. umelcom Bartolomejom Urbancom
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 159 (8. 7.), s. 5
 • Bilancia umeleckej práce
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 152 (30. 6.), s. 5
 • K Roku českého divadla
  Premiéra Smetanovej Hubičky v Banskej Bystrici
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 141 (17. 6.), s. 5
 • Príťažlivá umelecká vitalita
  Slovenský komorný orchester reprezentoval v zahraničí
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 11 (14. 1.), s. 5
 • Spev o radosti a srdci
  O prvom zaznení oratória národného umelca Jána Cikkera
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 103 (3. 5.), s. 5
 • Nezabudnuteľný dirigent
  K 100. výročiu narodenia národného umelca Václava Talicha
  1983 Príroda a spoločnosť roč. 32, 1983, č. 10, s. 45 – 46
 • K stému výročiu narodenia Frica Kafendu
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 20, s. 1, 3
 • Július Kowalski
  1983 Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1983
  (profil skladateľa, 6 s.)
 • Nad umelecké osobnosti
  Zomrel zaslúžilý umelec prof. Štefan Hoza
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 85 (10. 4.), s. 5
 • Tvorba s vôňou rodnej zeme
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 79 (3. 4.), s. 5
 • Klasika a súčasnosť
  Dve operné predstavenia na scéne SND v Bratislave
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 78 (2. 4.), s. 5
 • Život v umení
  Zaslúžilý umelec Gejza Dusík sa dnes dožíva 75 rokov
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 77 (1. 4.), s. 5
 • Veľký český muzikant
  K osemdesiatke národného umelca Karla Vacka
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 68 (22. 3.), s. 2
 • Za socialistickú hudobnú kultúru
  Včera sa konal VI. zjazd Zväzu slovenských skladateľov
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 66 (19. 3.), s. 1 – 2
 • Zábavne o nezmyselnostiach násilia
  Po premiére hudobnej komédie na Novej scéne v Bratislave
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 36 (11. 2.), s. 5
 • Perejami k zátoke víťazstva
  Zaslúžilý umelec Jozef Grešák 75-ročný
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 308 (29. 12.), s. 5
 • Svetlo rámp nie je slávou
  Zaslúžilý umelec Viktor Málek šesťdesiatnikom
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 302 (21. 12.), s. 5
 • Tvorca umeleckých hodnôt
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 300 (18. 12.), s. 5
 • V Kontexte osobnostného štýlu
  Slovenská filharmónia uviedla Burlasovo Contertino
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 30 (5. 2.), s. 5
 • Umenie s tvorivou iskrou
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 282 (27. 11.), s. 5
 • Pod symbolom letu holubice mieru
  Začína sa X. ročník Slovenského festivalu politickej piesne
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 28 (3. 2.), s. 2
 • Reprezentant hudobného romantizmu
  Pred dvesto rokmi sa narodil huslista Niccolo Paganini
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 255 (27. 10.), s. 5
 • Umenie obohacujúce život človeka
  Po Bratislavských hudobných slávnostiach ’82
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 251 (22. 10.), s. 5
 • Príprava na Rok českej hudby
  Premiéra opery Dalibor v Slovenskom národnom divadle
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 245 (15. 10.), s. 5
 • Joseph Haydn – osobnosť a dielo
  Medzinárodná muzikologická konferencia v Bratislave
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 244 (14. 10.), s. 5
 • Široký spoločenský ohlas
  Z Bratislavských hudobných slávností ’82
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 239 (8. 10.), s. 5
 • Úspechmi ovenčené roky práce
  Životné jubileum zaslúžilej umelkyne Anny Martvoňovej
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 234 (2. 10.), s. 6
 • Umenie náplňou života
  Jubileum zaslúžilej umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 224 (21. 9.), s. 5
 • Osobnosť veľkého rozhľadu
  Nedožité jubileum zasl. umelca Michala Vileca
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 185 (6. 8.), s. 5
 • Umenie prvoradého významu
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 178 (29. 7.), s. 5
 • Umelecky zveladený charakter ľudovosti
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 169 (10. 7.), s. 5
 • Komédia o previerke vernosti
  Premiéra Mozartovej opery Cosi fan tutte na scéne SND
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 149 (25. 6.), s. 5
 • V procese umeleckého diania
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 144 (19. 6.), s. 5
 • Vždy osožné stretnutia
  Z dielne muzikológa
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 138 (12. 6.), s. 5
 • Umelec veľkých skúsenosti
  Zaslúžilý umelec prof. Rudolf Macudzinski sa dožíva 75 rokov
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 101 (30. 4.), s. 5
 • Tvorivé impulzy zjazdu skladateľov
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 101 (30. 4.), s. 2
 • Ruže na čiernom flóre
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 98 (27. 4.), s. 1
 • Umením k okrase života
  Umelec a spoločnosť
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 97 (25. 4.), s. 5
 • Významná súčasť kultúry
  Umelec a spoločnosť
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 62 (14. 3.), s. 5
 • Tvorivý podiel na víťazstvách ideálov
  Národný umelec prof. Andrej Očenáš 70-ročný
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 6 (8. 1.), s. 5
 • V pravde krásy – zmysel života
  Vedúci tajomník ZSDU Ján Slivko 60-ročný
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 4 (6. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Kresánek, Jozef – Nováček, Zdenko – Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: Posiľňovať spoločenskú zodpovednosť tvorcov
  Anketa o hudobno-umeleckej kritike
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 32 (7. 2.), s. 5
 • Angažovanosť nie je módnosť
  Hudobný skladateľ zaslúžilý umelec Karol Elbert 70-ročný
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 299 (18. 12.), s. 5
 • Od Zeme úsmevov po Krútňavu
  Zaslúžilý umelec Štefan Hoza sa dožíva 75 rokov
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 249 (21. 10.), s. 5
 • Život v láske k spevu a svojete
  Zaslúžilá učiteľka prof. D. Žuravlevová 75-ročná
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 240 (10. 10.), s. 5
 • Žil umením ľudu pre ľud
  Nedožité jubileum národného umelca Janka Blahu
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 219 (16. 9.), s. 5
 • Ako ďalej?
  Hovoríme o Zámockých hrách zvolenských s Jaroslavom Blahom
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 201 (26. 8.), s. 5
 • Pohľad na kultúrny rozvoj mesta Košíc
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 192 (15. 8.), s. 5
 • Premiérový večer jednoaktoviek
  Košické divadlo uviedlo novú operu Ladislava Holoubka
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 19 (23. 1.), s. 5
 • Na záver hold jubilantovi
  Skončili sa letné hudobné festivaly
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 183 (5. 8.), s. 5
 • Nad rovom umelca
  Zo zápisníka spomienok
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 180 (1. 8.), s. 5
 • Osobnosť socialistickej kultúry
  Národný umelec prof. Ján Cikker 70-ročný
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 177 (29. 7.), s. 5
 • Prekročiť miestny význam
  Zámocké zvolenské hry, a čo ďalej?
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 167 (17. 7.), s. 5
 • Oslava tvorivosti nášho ľudu
  Skončil sa XXVII. folklórny festival Východná ’81
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 157 (6. 7.), s. 2
 • V mene života, radosti a krásy
  Po Medzinárodnom folklórnom festivale v Strážnici
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 151 (29. 6.), s. 2
 • Umením k oslave života
  Umelec a spoločnosť
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 144 (20. 6.), s. 5
 • Úsmevné predstavenie
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 143 (19. 6.), s. 5
 • Myšlienky o živote a umení
  Umelec a spoločnosť
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 14 (17. 1.), s. 5
 • Žriedlo podnetov a inšpirácií
  Seminár o tvorbe a osobnosti Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 128 (2. 6.), s. 5
 • V službách národnej kultúry
  Umelecká epocha národného umelca prof. Ladislava Slováka
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 125 (29. 5.), s. 5
 • Sľubné talenty mladých
  Po celoštátnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 118 (21. 5.), s. 5
 • Príťažlivá tématika
  Premiéra Manželských kontrapunktov na bystrickej scéne
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 105 (6. 5.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Hornoveská, Ľuba: Veriť ideám našej doby
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 9, s. 32 – 33
 • Sviatok nielen hudby
  Bratislavské hudobné slávnosti kultúrnou udalosťou
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 12, s. 4
 • Tvorca umenia ušľachtilej krásy
  Zo stretnutia so sovietskym umelcom T. A. Dokšicerom
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 99 (26. 4.), s. 2
 • Svedectvo utrpenia a hrdinstva
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 76 (29. 3.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Parík, Ivan: Zložité cesty hľadania
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 64 (15. 3.), s. 5
 • Široké spektrum výrazu
  Sólistka opery SND Marta Meierová jubiluje
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 57 (7. 3.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Urbančíková, Lýdia: Veľké dielo v dôstojnej podobe
  Don Giovanni na scéne divadla v Košiciach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 49 (7. 2.), s. 5
 • Umelecký obraz sveta protikladov
  Slovenský muzikál na Novej scéne v Bratislave
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 45 (22. 2.), s. 5
 • Potešiteľné predstavenie
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 43 (20. 2.), s. 5
 • Myšlienky nad partitúrou
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 4 (5. 1.), s. 5
 • Raná tvorba v dnešnom videní
  Hold prešovského obecenstva hudbe Gejzu Dusíka
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 37 (13. 2.), s. 5
 • Čo brániť pri žánri?
  Causerie o operete
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 3 (4. 1.), s. 5
 • O tvorbe a myšlienkach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 289 (6. 12.), s. 5
 • Nad skončenou partitúrou
  Za muzikológom a pedagógom doc. dr. Jozefom Šamkom, CSc.
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 286 (3. 12.), s. 5
 • Apoteóza umenia sovietskeho ľudu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 281 (27. 11.), s. 2
 • Úsmevné hrdinstvo
  O muzikálnej podobe Troch mušketierov na Novej scéne
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 270 (14. 11.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Čuchran, Vladimír: Aktuálne úlohy umenia
  Rozhovor s riaditeľom Štátnej filharmónie v Košiciach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 265 (8. 11.), s. 5
 • Hudbou slávil krásu života
  Na sté výročie narodenia Samka Dudíka
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 259 (1. 11.), s. 5
 • Obraz našej minulosti
  Banskobystrické divadlo uviedlo novú slovenskú operu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 258 (31. 10.), s. 5
 • Mesto žilo atmosférou hudby
  Na záver o Bratislavských hudobných slávnostiach
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 256 (30. 10.), s. 5
 • Umelecká apoteáza života
  Skončili sa Bratislavské hudobné slávnosti
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 248 (20. 10.), s. 2
 • Umením k psychike našej doby
  Rokovanie o výmene kultúrno-umeleckých hodnôt
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 246 (17. 10.), s. 2
 • Slovo k nedôverčivým
  Janáčkova filharmónia z Ostravy hrala na BHS
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 240 (10. 10.), s. 5
 • Veľdielo v jednom dejstve
  Elektra – cenný príspevok do programu BHS
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 238 (8. 10.), s. 5
 • Historickým námetom k súčasnosti
  Prvé uvedenie Harmónie sveta Paula Hindemitha v ČSSR
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 234 (3. 10.), s. 5
 • Tvorivý optimizmus nad skepsou
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 228 (26. 9.), s. 5
 • Úspech predpokladá statočnú prácu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 22 (26. 1.), s. 5
 • Talent – pracovitosť – úspech
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 217 (13. 9.), s. 5
 • O činoch a myšlienkach tvorcu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 211 (6. 9.), s. 5
 • Umelecká vyspelosť mladých
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 210 (5. 9.), s. 5
 • Nové vzťahy spoločnosti k umeniu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 199 (23. 8.), s. 5
 • Kto vie o nedostatkoch – pozná východisko
  Kritický hlas šéfa opery Pavla Bagina na konci opernej sezóny SND
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 172 (23. 7.), s. 5
 • Príspevok do dialógu o muzikáli
  Na záver sezóny v spevohre NS v Bratislave
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 161 (10. 7.), s. 5
 • V borbe za pokrok v umení
  Pred 120 rokmi sa narodil skladateľ Gustav Mahler
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 156 (4. 7.), s. 5
 • V kontexte s úlohami doby
  Rozhovor o koncertnej sezóne a niektorých problémoch
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 151 (28. 6.), s. 5
 • Straníckosť – uvedomelá služba ľudu
  Leninské princípy socialistického realizmu v umení
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 141 (17. 6.), s. 5
 • V novom stánku kultúry
  Začal sa 25. ročník Piešťanského festivalu
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 140 (16. 6.), s. 2
 • Kvalita otvára brány
  Umelecká aktivita Slovenskej filharmónie v zahraničí
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 112 (14. 5.), s. 2
 • V zajatí zborového znenia
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 10 (12. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Bobula, Milan: Divadlo nie je len zábava
  Umelci medzi nami
  1980 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 13, 1980, č. 3, s. 6
 • Palovčík, Michal – Kowalski, Július: Skladateľ s veľkou záujmovou sférou
  1980 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 13, 1980, č. 11, s. 6
 • Jaroslav Meier
  1980 Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1980
  (6 s.)
 • Mnohostranná tvorivá osobnosť
  Hovoríme s hudobným skladateľom Ladislavom Burlasom
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 94 (21. 4.), s. 5
 • Spomienka našej vďaky
  Na osemdesiatiny národného umelca Zdenka Chalabalu
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 91 (18. 4.), s. 5
 • Spoločenská funkcia hudby v Bratislave
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 80 (4. 4.), s. 5
  (Zdenko Nováček)
 • Neobjavené, ale prijateľné
  Nížina Eugena d’Alberta na scéne opery SND
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 70 (23. 3.), s. 5
 • Osobnosť hudobnej kultúry
  Zomrel hudobný skladateľ, zaslúžilý umelec Michal Vilec
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 64 (16. 3.), s. 5
 • Za kultúrou v Tatrách
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 59 (10. 3.), s. 5
 • Hľadanie pravdivej podoby
  Talianski veristi na scéne opery v Košiciach
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 4 (5. 1.), s. 5
 • Víťazstvo českej tanečnej školy
  Po III. celoštátnej baletnej súťaži v Brne
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 306 (28. 12.), s. 5
 • Tvorca socialistického umenia
  Národný umelec Dezider Kardoš sa dožíva 65 rokov
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 302 (22. 12.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Hudba v premenách našej doby
  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 29 (3. 2.), s. 5
 • Umelecký dokument spolupráce
  Sovietski hostia na Novej scéne v Bratislave
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 287 (5. 12.), s. 2
 • Dar k Mesiacu priateľstva
  Národná umelkyňa ZSSR Jelena Obrazcovová v Bratislave
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 281 (28. 11.), s. 2
 • Inšpirácia v histórii
  Po premiére gruzínskej opery na opernej scéne v Košiciach
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 277 (23. 11.), s. 5
 • Dôraznejšie proti nedostatkom
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 27 (1. 2.), s. 3
 • Vernosť melodike a spevnosti
  Premiéra sovietskej hudobnej komédie na NS
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 268 (13. 11.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Taktakišvili, Otar: Pri dirigentskom pulte Slovenskej filharmónie
  Zo stretnutia s ministrom kultúry Gruzínskej SSR
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 264 (8. 11.), s. 2
 • Obraz tragédie človeka
  Premiéra Pikovej dámy na banskobystrickej scéne
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 263 (7. 11.), s. 5
 • Reprezentácia mladého umenia
  Bratislavské hudobné slávnosti sa skončili
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 253 (26. 10.), s. 5
 • Svetové hudobné stretnutia
  Po prvej polovici Bratislavských hudobných slávností
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 245 (17. 10.), s. 5
 • Konfrontácie
  Po XV. ročníku Wolkrovej Polianky
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 245 (17. 10.), s. 5
 • V línii vzťahu k svetovej literatúre
  O premiére opery Rozsudok na scéne SND v Bratislave
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 239 (10. 10.), s. 5
 • Stretnutie hudobného sveta
  Dnes sa začínajú Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 236 (6. 10.), s. 2
 • Plač nad krutosťou človeka
  Slovo pred premiérou
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 233 (3. 10.), s. 5
 • A čo tak pozvanie na koncert?
  Systematicky vzbudzovať záujem o hudobné krásno
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 231 (1. 10.), s. 3
 • Palovčík, Michal – Ferenczy, Oto: Rozhovor nielen na hudobnú tému
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 23 (27. 1.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Klinda, Ferdinand: Zveľaďovať hodnoty
  Hovoríme so zaslúžilým umelcom doc. dr. Ferdinandom Klindom
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 212 (8. 9.), s. 5
 • Zacítili vôňu nášho domova
  Zo stretnutia s profesorom Eugenom Suchoňom o americkom uvedení Krútňavy
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 21 (25. 1.), s. 2
 • Na pulze doby
  Rozhovor s riaditeľom Slovenského fondu výtvarných umení
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 205 (31. 8.), s. 5
 • Krása z dreva vyčarená
  Z medzinárodného sochárskeho sympózia v Moravanoch
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 197 (22. 8.), s. 2
 • Umenie posolstvom mieru
  Národný umelec Ján Cikker prevezme cenu UNESCO
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 194 (18. 8.), s. 5
 • Rozšíriť kritériá na dramaturgiu
  Letné hudobné festivaly v pozornosti obecenstva
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 175 (27. 7.), s. 5
 • Slovenské kúpele žijú kultúrou
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 163 (13. 7.), s. 5
 • Opera zdrojom zážitku
  Hovoríme s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 158 (7. 7.), s. 5
 • Ďalšia podoba Wilda
  Po premiére nemeckého muzikálu na Novej scéne
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 154 (3. 7.), s. 5
 • Spontánny melodik
  Stretnutie s tvorcom muzikálu Priateľ Bunbury
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 152 (30. 6.), s. 5
 • Piesne domova
  Nový program Miešaného zboru SĽUK-u
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 139 (15. 6.), s. 5
 • Umenie ako spoločenský faktor
  Rozhovor so skladateľom a muzikológom Ivanom Hrušovským
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 128 (2. 6.), s. 5
 • Lyrická konfrontácia vekov
  Premiéra slovenskej opery B. Urbanca na scéne SND
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 125 (30. 5.), s. 5
 • Slovo pred opernou premiérou
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 119 (23. 5.), s. 5
 • Entuziazmom k profesionalizmu
  Ankarský komorný orchester na Slovensku
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 115 (18. 5.), s. 2
 • Umelecký pozdrav jubilantovi
  Dedikácia Symfonickému orchestru Čs. rozhlasu
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 115 (18. 5.), s. 5
 • Naša hudba v zahraničí
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 110 (12. 5.), s. 5
 • Praha centrum hudobnej elity
  Dnes sa začína medzinárodný festival Pražská jar
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 110 (12. 5.), s. 1 – 2
 • Na pomoc mladej kritike
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 106 (6. 5.), s. 5
 • Cíti s ľudom, tvorí pre ľud (Ladislav Holoubek)
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 5 (2. 2.), s. 4
 • Palovčík, Michal – Klimo, Štefan: Očarený ľudským hlasom
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 43 (26. 10.), s. 6
 • Umenie – plod ľudského ducha (Ladislav Slovák)
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 35 (31. 8.), s. 6
 • Palovčík, Michal – Erbanová-Doskočilová, Zora: Poézia umeleckého pohybu
  Umelci medzi nami
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 28 (13. 7.), s. 6
 • Umenie zrkadlom mysle a citu (Jiří Pauer)
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 22 (1. 6.), s. 4
 • Som tehličkou v pyramíde hudby...
  So zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1979 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 12, 1979, č. 10 (9. 3.), s. 4
 • Skladateľ a pedagóg
  Z dielne umelca
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 95 (22. 4.), s. 5
 • Krása stáročí aj súčasnosti
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 94 (21. 4.), s. 5
 • Novinky spevoherného žánru
  Štátne divadlo operety z Kyjeva na Slovensku
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 88 (14. 4.), s. 5
 • Umenie a kultúra v službách ľudu
  Ku Dňom bulharskej kultúry v ČSSR
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 83 (8. 4.), s. 5
 • Bojovník za práva utláčaných
  Nositeľ Leninovej ceny Paul Robeson by sa bol dožil 80 rokov
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 83 (8. 4.), s. 5
 • Pre rozkvet socialistickej kultúry
  K sedemdesiatke zaslúžilého umelca Michala Karina
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 76 (31. 3.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Meszárošová, Marcela: Poslanie vo výchove aj v umení
  Učiteľské spevokoly oslávili Víťazný február
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 59 (10. 3.), s. 5
 • Prerod dediny v umení
  Premiéra Veselice na Novej scéne v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 57 (8. 3.), s. 5
 • Prehliadka žánrov, kvalít, názorov
  Čo priniesol Týždeň novej slovenskej hudby v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 53 (3. 3.), s. 5
 • Sprístupňujeme pozitívne hodnoty
  Z koncertného života
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 47 (24. 2.), s. 5
 • Námet na experimentovanie?
  Opera Juro Jánošík na scéne Štátneho divadla v Brne
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 45 (22. 2.), s. 5
 • Reprezentant ľudovej kultúry
  SĽUK plodom víťazstva pracujúceho ľudu v našej vlasti
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 39 (15. 2.), s. 5
 • Mladá osobnosť našej epochy
  Spevácke umenie Petra Dvorského na gramoplatni
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 36 (11. 2.), s. 5
 • Vyznanie hodnote melódie
  Z dielne umelca
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 30 (4. 2.), s. 5
 • Významná súčasť kultúrnej aktivity
  Spätný pohľad na festival politickej piesne v Martine
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 29 (3. 2.), s. 5
 • Poézia baletnej kultúry
  Leningradské choreografické miniatúry v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 276 (22. 11.), s. 5
 • Podmanivá sila umenia
  Náš redaktor na výstave 50 majstrovských diel
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 274 (20. 11.), s. 1
 • Dával krásu, získal vďaku
  Zaslúžilý umelec Tibor Frešo 60-ročný
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 273 (18. 11.), s. 5
 • Umenie ľudu v umení tvorcu
  Zaslúžilý umelec Bartolomej Urbanec 60-ročný
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 267 (11. 11.), s. 5
 • V službách českej hudby
  K šesťdesiatke národného umelca Jaroslava Krombholca
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 26 (31. 1.), s. 5
 • Začiatok spolupráce?
  Viedenská štátna opera sa predstavila v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 252 (25. 10.), s. 5
 • Festival opernej tvorby
  Bratislavské hudobné slávnosti javiskovému umeniu
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 247 (19. 10.), s. 5
 • Prienik do vnútra bytostí
  Premiéra Krútňavy na otvorenie festivalu
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 241 (12. 10.), s. 5
 • Umelecký monument tejto doby
  Slovenská filharmónia plodom víťazstva nášho ľudu
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 24 (28. 1.), s. 5
 • Vzkriesenie na obrazovkách
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 23 (27. 1.), s. 5
 • Splnené želania obecenstva
  Skončil sa III. ročník Kultúrneho leta v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 210 (6. 9.), s. 5
 • Smelé umelecké zámery
  Nad plánmi novej slovenskej koncertnej sezóny
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 206 (1. 9.), s. 5
 • Umelecký odkaz pravdy
  Päťdesiate výročie úmrtia hudobného skladateľa Leoša Janáčka
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 194 (18. 8.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Michalica, Peter: Chcem, aby mi rozumeli
  Z dielne umelca
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 183 (5. 8.), s. 5
 • Veril sile robotníckej triedy
  K nedožitým osemdesiatinám skladateľa Hansa Eislera
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 157 (6. 7.), s. 5
 • Z festivalového zápisníka
  Po XV. medzinárodnom televíznom festivale Zlatá Praha
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 150 (28. 6.), s. 5
 • Netradičný prístup
  O premiére Aidy v Slovenskom národnom divadle
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 150 (28. 6.), s. 5
 • Pre ďalšie poznávanie
  Dnes otvoria Kultúrne informačné stredisko NDR
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 138 (14. 6.), s. 2
 • Problémy a nádeje
  Skončil sa medzinárodný festival Bratislavská lýra ’78
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 132 (7. 6.), s. 5
 • Spoločensky prospešné teleso
  Ústredná hudba Ministerstva vnútra SSR jubiluje
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 128 (2. 6.), s. 5
 • Hrejivý pocit umenia
  Orchester Leningradskej filharmónie v Bratislave
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 122 (26. 5.), s. 5
 • Zaslúžilý umelec prof. Tibor Gašparek 65-ročný
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 12 (14. 1.), s. 5
 • Opakujúce sa problémy
  Premiéra v Divadle J. G. Tajovského
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 116 (19. 5.), s. 5
 • Tvorca moderného symfonizmu
  Z galérie vyznamenaných
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 111 (13. 5.), s. 5
 • Vrchol umeleckej aktivity
  Dnes sa začínajú medzinárodné slávnosti hudby Pražská jar ’78
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 110 (12. 5.), s. 1 – 2
 • Vyspelým umením umocňujú úspechy socializmu
  Zajatí láskou k svojeti
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 106 (6. 5.), s. 4
 • Vyspelým umením umocňujú úspechy socializmu
  Tajomstvo taktovky
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 106 (6. 5.), s. 4
 • Rozsudok nad násilím
  1978 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 11, 1978, č. 41 (13. 10.), s. 4
 • Osobnosť slovenskej hudby
  K sedemdesiatinám národného umelca prof. Eugena Suchoňa
  1978 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 11, 1978, č. 38 (22. 9.), s. 4
 • Výrazná osobnosť našej hudby
  Umelci medzi nami
  1978 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 11, 1978, č. 28 (14. 7.), s. 4
 • Mladosťou rozkvitnuté mesto
  1978 Populár 1978, č. 4, s. 1 – 4
 • Tibor Frešo
  1978 Hudobné informačné stredisko, Slovenský filmový ústav, Bratislava 1978
  (6 s., 1. vyd.)
 • Obdiv umeniu, láska k hudbe
  Jarmila Šmyčková na festivale československej hudby v Japonsku 1976
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (8. 1.), s. 5
 • Demonštrácia aktivity skladateľov
  [dnes sa začína Týždeň novej slovenskej hudby]
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (7. 2.), s. 2
 • S hudbou do nového roka
  Slávnostný koncert Českej filharmónie na začiatku roka
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (7. 1.), s. 5
 • Aktuálny odkaz minulosti
  [balet “Márna opatrnosť” od autorov hudby J. Hérolda v úprave Johna Lanchberryho na scéne SND]
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (4. 2.), s. 5
 • Cesta k súčasnosti
  Hudobný skladateľ Júliusz Kowalski 65-ročný
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (26. 2.), s. 5
 • Klenot operetného žánru
  Spevohra Novej scény uviedla Poľskú krv [Oskara Nedbala]
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (2. 2.), s. 5
 • Bilancia, konfrontácie, podnety
  Skončil sa Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (18. 2.), s. 5
 • Spoločné ciele tvorby a teórie
  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (12. 2.), s. 5
 • Kvalita oprávňuje na životnosť
  Po Slovenskom festivale politickej piesne
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (11. 2.), s. 5
 • Umelec verný domovine
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (9. 12.), s. 5
 • Umelec svojej domoviny
  K životnému jubileu hudobného skladateľa Andreja Očenáša
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (9. 1.), s. 5
 • Sviatok hudobnej kultúry
  Dnes sa začínajú Bratislavské hudobné slávnosti
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (8. 10.), s. 1 – 2
 • Nadšenie v srdciach, radosť na tvárach
  Postrehy z festivalu politickej piesne v Martine
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (6. 2.), s. 5
 • Úspech nielen zdvorilostný
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (6. 11.), s. 5
 • Umelec nám blízky
  Národný umelec Václav Smetáček 70-ročný
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (30. 9.), s. 5
 • V tom čase krehkých sŕdc
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (30. 12.), s. 5
 • Spomienka na umelca
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (29. 9.), s. 5
 • Hra ľudských citov a vášní
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (28. 4.), s. 5
 • V mene mieru a priateľstva
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (28. 10.), s. 2
 • Ponad všednosť dňa
  Pri šesťdesiatke zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (26. 11.), s. 5
 • Hudba na vlnách éteru
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (24. 9.), s. 5
 • Úspechmi ovenčená skromnosť
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (24. 1.), s. 5
 • Angažovanosť, súčasnosť, modernosť
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (20. 3.), s. 5
 • Zo spoločného zamyslenia
  K sedemdesiatke zaslúžilého umelca Štefana Hozu
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (20. 10.), s. 5
 • Náš umelecký posol priateľstva a krásy
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (2. 4.), s. 6
 • Na ceste umeleckého vzostupu
  Hudobné letá v Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (16. 7.), s. 5
 • Objavovatelia krásy
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (13. 3.), s. 5
 • Pani úsvitu v opernej podobe
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (13. 2.), s. 5
 • S ľudom bližšie k hudbe
  Hovoríme s národným umelcom prof. Alexandrom Moyzesom
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 36, s. 10
 • Hudbou k národu
  Hovoríme s národným umelcom Jánom Cikkerom
  1976 Nové Slovo, Bratislava roč. 18, 1976, č. 31, s. 10


« späť na zoznam Aktualizované: 09. 02. 2017