Profil osobnosti

Foto: Marián Turner Autor: archív HC

Marián Turner

5. 1. 1968 Bratislava

vážna hudba
flauta

Pôsobenie v: Istropolis Quintet

Bio

Bio

1982 - 1988
Konzervatórium v Bratislave (flauta - Viktor Vavro, Dagmar Zsapková)
1988 - 1993
VŠMU Bratislava (Miloš Jurkovič)
1987
mesačný študijný pobyt v Bayreuthe
1990 - 1991
hodiny flautovej hry na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni
- interpretačný kurz v Piešťanoch (Miloš Jurkovič)
- počas štúdia člen rôznych orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave (1984 – 1990)
1989 - 1990
prvý flautista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
1990 - 1992
prvý flautista orchestra Slovenskej filharmónie
- člen medzinárodného orchestra United Philharmonic Vienna vo Viedni
od 2007
riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica

Okrem SF a SOSRu spolupracoval aj s ďalšími súbormi a orchestrami ako Cappella Istropolitana, Bratislavskí komorní sólisti, Štátna filharmónia Košice, Symfonietta Janáček – ostravský komorný orchester, Akademický komorný orchester VŠMU, Moyzesovo kvarteto a i. Je člen a umelecký vedúci dychového kvinteta Istropolis Quintet (+ Igor Fábera, ob, Roman Mešina, fg, Jozef Luptáčikml., cl, Branislav Hóz, cr), člen dychového tria Aulos, spolu s manželkou Katarínou, ar, účinkujú v duu.

Koncertoval doma i v zahraničí na samostatných koncertoch i na koncertoch v rámci domácich i zahraničných hudobných festivalov. Realizoval nahrávky CD (s Istropolis Quintetom) pre vydavateľstvá Musica, Cassablanca Wien, MMC-USA, Diskant i nahrávky pre STV, SRo, ORF, mexickú TV.

Významná je i jeho manažérska činnosť: v umeleckom súbore Lúčnica, Slovkoncerte, Slovenskej filharmónii, Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. V rokoch 1994 – 1997 spolupracoval pri projekte vzniku i činnosti medzinárodného orchestra vo Viedni – United Philharmonic Vienna.

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Koncert na Slanickom ostrove
  2000 SME 1. 7. 2000, s. 4
 • Berger, Igor: Z nedeľných matiné
  1999 Hudobný život 1999, č. 4, s. 26 – 27
 • Ducárová, Katarína: Koncerty medzi Viedňou a Bratislavou : United Philharmonic Orchestra napĺňa myšlienku zjednotenia profesionálnych hudobníkov
  1995 Slovenská republika 8. 4. roč. 2, 1995, č. 81, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Piešťanské reminiscencie
  2017 Hudobný život 2017, č. 9, s. 12 – 13

Diskografia

 • Foto: Nocturne – Music for flute and harp NOCTURNE – MUSIC FOR FLUTE AND HARP
  1997 CD – Diskant DK 0040-2 131
  1. Marián Turner (fl), Katarína Turnerová (ar)

Ocenenia

 • Osobnosť Bratislavy
  2017 za mimoriadny prínos ku kultúrno-spoločenskému rozvoju hlavného mesta

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre flautu a harfu
  7. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Turner (fl), Katarína Turnerová (ar)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto
  Zľava: Marián Turner (fl), Roman Mešina (fg), Jozef Luptáčik (cl), Branislav Hóz (cr), Igor Fábera (ob)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran
 • Foto: Slovenské dychové kvinteto Slovenské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Havran


« späť na zoznam Aktualizované: 05. 12. 2017