Personálna bibliografia

 • 2017

  Piešťanské reminiscencie

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 12 – 13

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2000

  Koncert na Slanickom ostrove

  SME, 1. 7. 2000, s. 4

 • 1999

  MEDŇANSKÁ, Irena: Trenčianske Teplice po festivale

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 26

 • 1999

  BERGER, Igor: Z nedeľných matiné

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 26 – 27

 • 1995

  DUCÁROVÁ, Katarína: Koncerty medzi Viedňou a Bratislavou : United Philharmonic Orchestra napĺňa myšlienku zjednotenia profesionálnych hudobníkov

  Slovenská republika, 8. 4. 1995, roč. 2, č. 81, s. 5

x