• 1982 - 1988

  Konzervatórium v Bratislave (flauta - Viktor Vavro, Dagmar Zsapková)

 • 1988 - 1993

  VŠMU Bratislava (flauta - Miloš Jurkovič)

 • 1987

  mesačný študijný pobyt v Bayreuthe

 • 1990 - 1991

  hodiny flautovej hry na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni

 • -

  interpretačný kurz v Piešťanoch (Miloš Jurkovič)

 •  

 • 1989 - 1990

  prvý flautista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 • 1990 - 1992

  prvý flautista Slovenskej filharmónie

 • 1994 – 1998

  Wiener Konzerthaus, flautista a manažér medzinárodného orchestra United Philharmonic Vienna

 • 1998 – 2006

  manažér orchestrálnych telies Slovenského rozhlasu a vedúci Sekcie obchodu hudobných telies SRo

 • 2007 – 2021

   riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica, od 2015 generálny riaditeľ

 • od 2015

  hlavný dramaturg a predseda festivalového výboru medzinárodného festivalu klasickej hudby music festival Piešťany

 • od 2022

  generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

Marián Turner už počas štúdia bol členom rôznych orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave (1984 – 1990). Okrem pôsobenia v Slovenskej filharmónii a v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu spolupracoval aj s ďalšími súbormi a orchestrami ako Cappella Istropolitana, Bratislavskí komorní sólisti, Štátna filharmónia Košice, Symfonietta Janáček – ostravský komorný orchester, Akademický komorný orchester VŠMU, Moyzesovo kvarteto a i. Bol členom a umeleckým vedúcim dychového kvinteta Istropolis Quintet, členom dychového tria Aulos a spolu s manželkou Katarínou účinkujú v duu.

Koncertoval doma i v zahraničí na samostatných koncertoch i na koncertoch v rámci domácich a zahraničných hudobných festivalov. Realizoval nahrávky CD (viaceré ako člen dychového kvinteta Istropolis Quintet) pre vydavateľstvá Musica, Cassablanca Wien, MMC-USA, Diskant i nahrávky pre STV, SRo, ORF, mexickú TV. Od roku 2002 pravidelne umelecky spolupracoval s významnými svetovými autormi hudby, kultúrnymi osobnosťami a spoločnosťami z oblasti kinematografie pri nahrávaní filmovej hudby.

Bohatú koncertnú činnosť Mariána Turnera takmer vždy dopĺňala práca manažéra či už v umeleckom súbore Lúčnica, Slovkoncerte, Slovenskej filharmónii, Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, ako aj v medzinárodnom orchestri United Philharmonic Vienna. Od roku 2007 bol riaditeľom umeleckého súboru Lúčnica, kde sa aktívne podieľal na dramaturgiách umeleckých zložiek súboru a tiež participoval na tvorbe programov, nahrávok i mediálnych kampaniach tohto súboru. Do tejto oblasti činnosti Mariána Turnera patrí aj spolupráca pri organizácii koncertných podujatí, nahrávok a početných spoločenských projektov s medzinárodnými sólistami z rôznych žánrov, ako aj pôsobenie vo funkcii predsedu odbornej komisie Krištáľového krídla v odbore Hudba, či práca hlavného dramaturga a predsedu festivalového výboru podujatia music festival Piešťany.

 

x