• 1982 - 1988

  Konzervatórium v Bratislave (flauta - Viktor Vavro, Dagmar Zsapková)

 • 1988 - 1993

  VŠMU Bratislava (Miloš Jurkovič)

 • 1987

  mesačný študijný pobyt v Bayreuthe

 • 1990 - 1991

  hodiny flautovej hry na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni

 • - interpretačný kurz v Piešťanoch (Miloš Jurkovič)

 • - počas štúdia člen rôznych orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave (1984 – 1990)

 • 1989 - 1990

  prvý flautista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

 • 1990 - 1992

  prvý flautista orchestra Slovenskej filharmónie

 • - člen medzinárodného orchestra United Philharmonic Vienna vo Viedni

 • od 2007

  riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica

 • od 2019/2020

  dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave

Okrem SF a SOSRu spolupracoval aj s ďalšími súbormi a orchestrami ako Cappella Istropolitana, Bratislavskí komorní sólisti, Štátna filharmónia Košice, Symfonietta Janáček – ostravský komorný orchester, Akademický komorný orchester VŠMU, Moyzesovo kvarteto a i. Je člen a umelecký vedúci dychového kvinteta Istropolis Quintet (+ Igor Fábera, ob, Roman Mešina, fg, Jozef Luptáčikml., cl, Branislav Hóz, cr), člen dychového tria Aulos, spolu s manželkou Katarínou, ar, účinkujú v duu.

Koncertoval doma i v zahraničí na samostatných koncertoch i na koncertoch v rámci domácich i zahraničných hudobných festivalov. Realizoval nahrávky CD (s Istropolis Quintetom) pre vydavateľstvá Musica, Cassablanca Wien, MMC-USA, Diskant i nahrávky pre STV, SRo, ORF, mexickú TV.

Významná je i jeho manažérska činnosť: v umeleckom súbore Lúčnica, Slovkoncerte, Slovenskej filharmónii, Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. V rokoch 1994 – 1997 spolupracoval pri projekte vzniku i činnosti medzinárodného orchestra vo Viedni – United Philharmonic Vienna.

x