Profil osobnosti

Foto: Pavol Zelenay Zdroj: Archív Hudobného centra

Pavol Zelenay

15. 4. 1928 Zohor

pop
muzikológia, hudobná dokumentaristika, publicistika, editor, hudobná dramaturgia, hudobný manažment
skladba, aranžovanie

Bio

Bio

1949
spoluzakladateľ Vysokoškolského tanečného orchestra, spolupracoval so slovenským swingovým telesom Kolektív ako aj s Orchestrom Jána Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku
1952
absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, súčasne štúdium hry na klarinete na Hudobnej škole v Bratislave, počas štúdia bol členom viacerých študentských kapiel (Tiger Jazz Band, Luňáci, Night Club)
od 1952
tvorba tanečných piesní
1958 – 1967
profesionálny hudobník, aranžér a skladateľ v Tatra kabarete (Tatra revue), neskôr v Orchestri Juraja Berczellera
od 1967
vedúci Redakcie zábavnej hudby (neskôr Redakcia populárnej hudby) Čs. rozhlasu v Bratislave, 1984 odvolaný z funkcie z politických dôvodov, neskôr hudobný redaktor tej istej redakcie, 1990 odchod do dôchodku
1974
vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá (text Tibor Grünner, interpret Karol Duchoň)
1976
vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Pár nôt (text Ľuboš Zeman, interpretka Jana Kocianová)
1991 – 2008
autor a dramaturg projektu Antológia slovenskej populárnej hudby (Sony Music Bonton Slovakia, Hudobný fond)
1993 – 2003
spoluautor cyklu relácií Pesničky z pamätníka pre Slovenský rozhlas, zameraného na mapovanie histórie slovenskej populárnej hudby s dobovými nahrávkami

Popri hudobných aktivitách sa venoval aj teoretickej a publikačnej činnosti. Zameriaval sa na dokumentáciu a prieskum slovenskej populárnej hudby. Je autorom antológie tvorby 30. až 60. rokov, ktorá vyšla vo viacerých dieloch (1 – 10), syntetickej odbornej publikácie o slovenskej populárnej hudbe od počiatkov po 70-te roky 20. storočia.

Je autor inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru. Napísal viacero scénických a filmových hudieb, niekoľko šansónov ako aj skladieb pre dychovú hudbu.

Popri redakčnej práci rozhlasového hudobného redaktora sa venoval problematike využitia počítača v oblasti programovania hudby.

Bol predsedom a členom Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladateľov. Spolu so skladateľom Jánom Siváčkom sa zaslúžil o vznik Medzinárodného festivalu tanečnej piesne (MFTP) Bratislavská lýra ako medzinárodného súťažného festivalu populárnej hudby, ktorý sa každoročne konal v Bratislave v rokoch 1966 – 1989, kde v rôznych funkciách pôsobil vyše 25 rokov.

Diela

 • dychový orchester
 • Červená zástava

  1976 TEXT: A. Čobej
 • Pod zástavou mieru

  1980 3' 11''
 • Vykrúcačky

  1983 3' 15''
  TEXT: T. Janovic
  VYDAVATEĽ: Združenie dychových hudieb Slovenska
 • Máš veľké šťastie

  1992 TEXT: A. Škoviera
 • inštruktívne
 • Na najvyššom konári

  pre zobcovú flautu, tamburínu, bubon a klavír
  1992 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fld, tno, tpc, pf
 • úpravy folklóru
 • Anička, dušička, kde si bola

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Červený kacheľ

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Ej, padá, padá rosička

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Išli tri panenky z Turca

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Nestískaj mi, šuhaj, rúčku

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Po nábreží koník beží

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Pokapala na salaši slanina

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Prší, prší...

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Sedí straka

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Tancuj, tancuj, vykrúcaj

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • V šírom poli dážď ide

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Ženilo sa motovidlo

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Boleráz, Boleráz

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Čierne oči choďte spať

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Hej, pod Kriváňom!

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Horela lipka, horela

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Kukulienka, kde si bola

  1997 1' 46''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Milá, čo robíš v rose studenej?

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Pod tým našim okénečkem

  1997 2' 34''
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Sedemdesiat sukieň mala

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Spievanky, spievanky

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Stará baba zlá

  1997 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • populárna hudba – piesne
 • Poď so mnou tancovať

  1950 TEXT: V. Palátová
 • Stretnutie

  1952 2' 55''
  TEXT: V. Palátová
 • Keď padá lístie

  1953 TEXT: B. Nádvorník, preklad M. Ferko
 • Letný dáždik

  1953 TEXT: V. Palátová, E. Jelínková
 • Píšem ti list

  1953 TEXT: E. Jelínková
 • A dosť!

  1954 TEXT: B. Nádvorník, O. Kaušitz
 • Ani tak – ani tak

  1954 TEXT: B. Nádvorník, O. Kaušitz
 • Písmená lásky

  1954 TEXT: B. Nádvorník, O. Kaušitz
 • Moje mesto

  1955 2' 55''
  TEXT: V. Dočkalová
 • Neverím, že máš ma rád

  1955 4' 28''
  TEXT: V. Dočkalová
 • Májovou záhradou

  1956 3' 26''
  TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Môj ideál

  1956 3' 07''
  TEXT: Milan Ferko, Eliška Javorová-Jelínková
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
 • Netaj viac

  1956 TEXT: Vlasta Dočkalová
 • Práve rok

  1956 2' 50''
  TEXT: Vlasta Dočkalová
 • Zostanem sám?

  1957 TEXT: V. Dočkalová
 • Domček pre dvoch

  1961 TEXT: Rudolf Skukálek
 • Mambo

  1961 TEXT: I. Martin, R. Skukálek
 • Pekné je mať rád

  1961 TEXT: Vít Ilek
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Pieseň na dobrú noc

  1961 TEXT: B. Droppa
 • Slávny deň

  1961 TEXT: B. Droppa
 • Starec a blues

  1961 TEXT: Boris Droppa
 • Bola jedna slečna

  1962 2' 38''
  TEXT: Rudolf Skukálek
 • List a twist

  1962 TEXT: Milan Lasica
 • Madison-madison

  1962 TEXT: M. Lasica
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • S kým chodíš

  1962 TEXT: M. Lasica
 • Čučoriedky

  1963 2' 23''
  TEXT: K. Hudecová
 • Nepíš mi ľúbostné listy

  1963 TEXT: K. Hudecová
 • Ostrov splnených snov

  1963 3' 02''
  TEXT: I. Martin
 • Nohy

  1964 TEXT: K. Hudecová
 • O vinobraní

  1964 TEXT: K. Hudecová
 • Smútok z Vrútok

  1964 TEXT: M. Lasica
 • Všetky cesty vedú k tebe

  1964 TEXT: K. Hudecová
 • Krásny deň

  1965 2' 37''
  TEXT: E. Jelínková
 • Marilyn

  1965 2' 08''
  TEXT: I. Úradníček, M. Slobodník
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Stále ju mám rád

  1965 TEXT: A. Karšay
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
 • Strakatá chata

  1965 TEXT: B. Droppa
 • Tekla

  1965 TEXT: K. Hudecová
 • Jedenásť

  1966 3' 31''
  TEXT: A. Karšay
  VYDAVATEĽ: Panton
 • Modrá a zelená

  (spoluautor E. Ambros)
  1966 TEXT: A. Karšay
 • Moja gitara

  1966 TEXT: I. Kajíček
 • Pod štítmi Skalistých hôr

  1966 3' 17''
  TEXT: A. Karšay
 • Biely sneh

  1967 TEXT: P. Petiška
 • Cínový vojačik

  1970 TEXT: T. Janovic
 • Kto má ťa rád

  1970 TEXT: M. Lasica
 • Dom, kde sme rástli

  1972 3' 36''
  TEXT: T. Janovic, J. Štrasser
 • Hrám

  1972 3' 38''
  TEXT: T. Janovic
 • Namaľuj mi dúhu

  1972 2' 44''
  TEXT: T. Grünner
 • S tebou

  1972 3' 55''
  TEXT: T. Janovic
 • Vodopád

  1972 TEXT: T. Grünner
 • Bratislavská jar

  1973 3' 40''
  TEXT: T. Grünner
 • Máš tucet chýb

  1973 2' 40''
  TEXT: T. Grünner
 • Starý šansonier

  1973 3' 51''
  TEXT: T. Janovic, J. Štrasser
 • Svetlo v tvári

  1973 4' 30''
  TEXT: J. Štrasser
 • To dáma nerobí

  1973 2' 33''
  TEXT: I. Martin
 • Zem pamätá

  1973 3' 36''
  TEXT: T. Grünner
 • Láska v nás

  1974 3' 57''
  TEXT: T. Grünner
 • Svadobný prsteň

  1974 2' 54''
  TEXT: T. Janovic
 • Pár nôt

  1976 2' 59''
  TEXT: Ľ. Zeman
 • Ruže pre mamu

  1976 3' 44''
  TEXT: A. Karšay
 • Dobrý deň

  1977 3' 30''
  TEXT: A. Čobej
 • S úsmevom

  1977 3' 19''
  TEXT: Ľ. Zeman
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Leto a láska

  1979 3' 25''
  TEXT: J. Štrasser
 • Ó, láska

  1979 TEXT: G. Hupka
 • Nech znejú piesne

  1982 4' 34''
  TEXT: T. Grünner
 • Stále ma ľúb

  1983 TEXT: Ľ. Zeman
 • Žijem rád

  1983 TEXT: T. Grünner
 • Chcem viac

  1984 4' 01''
  TEXT: T. Grünner
 • Modrá planéta

  1984 2' 10''
  TEXT: P. Petiška, T. Janovic
 • Myslím, že to o mne viete

  1984 2' 31''
  TEXT: M. Lasica
 • Pár piesní

  1984 TEXT: J. Štrasser
 • Pod dáždnikom

  1984 TEXT: R. Spišiak
 • Kto má svoj cieľ

  1985 3' 00''
  TEXT: T. Grünner
 • Nostalgia

  1985 2' 13''
  TEXT: Milan Lasica
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Nové topánky

  1985 TEXT: R. Spišiak
 • Slovo básnika

  1987 TEXT: T. Grünner
 • Dobrá nálada

  1988 3' 06''
  TEXT: Ľ. Zeman
 • Porcelánová šálka

  1988 TEXT: R. Spišiak
 • Šálka z porcelánu

  1989 4' 19''
  TEXT: R. Spišiak
 • Tiché lúčenie

  1992 TEXT: J. Štrasser
 • Ďakujem

  1994 TEXT: T. Grünner
 • Lillehammer

  1994 TEXT: P. Petiška
 • Senzi rodina

  1994 TEXT: A. Čobej
 • Ten, kto má rád

  1994 TEXT: Š. Ladižinský
 • Keby som, mamička, vás nemal

  1996 TEXT: F. Šelinger
 • Nádherné ráno

  1999 TEXT: I. Martin
 • Kabaret na víkend

  2001 1' 54''
  TEXT: J. Ďuríček
 • Keď padali gaštany

  2001 TEXT: F. Šelinger
 • Hráme hokej

  2011 2' 14''
  TEXT: P. Petiška
 • populárna hudba – inštrumentálne skladby
 • Unbelievable love

  1974 4' 25''
 • populárna hudba – orchestrálne skladby
 • V zajatí synkôp

  1946
 • Strieborné slzy

  (spoluautor J. Siváček)
  1949
 • Intermezzo v beguine

  1950
 • Šťastie je blízko

  1950
 • Ako v rozprávke

  1951
 • Venovaná pieseň

  1951
 • Uspávanka

  1952
 • Nočný rozhovor

  1963 2' 55''
 • Kúpele Piešťany

  1967
 • Melódia v A

  1967 2' 29''
 • Pri čiernej káve

  1967
 • Samba-bamba

  1967
 • Vzrušuješ ma

  1969
 • Pred odchodom

  1973 3' 15''
 • Čakanie

  1983
 • Petruška

  1984
 • Popo

  (Peťo)
  1984
 • Vetroň

  1984 3' 06''
 • Budíček

  1986
 • Starý klavír

  1986
 • Krátky príbeh

  1987
 • Sandra

  1987
 • Táňa

  1987
 • Večer a noc

  1988
 • Na belasej oblohe

  1989
 • Nežná téma

  1989
 • Učiteľ samby

  1990
 • Happy weekend

  1993
 • Barová hudba

  1995
 • populárna hudba – šansóny
 • Jeseň

  1961 TEXT: B. Droppa, R. Olšinský
 • Dva klobúky

  1963 TEXT: B. Droppa
 • Sama...

  1963 TEXT: K. Hudecová
 • Tuzexbomba

  1965 TEXT: K. Hudecová
 • Finálová pieseň

  (pieseň z pásma Momenty s mementom)
  1966 TEXT: B. Hlubocký
 • Kde sú tie časy

  (kuplet z pásma Momenty s mementom)
  1966 TEXT: B. Hlubocký
 • Kuplet o peniazoch

  (kuplet z pásma Momenty s mementom)
  1966 TEXT: B. Hlubocký
 • Kuplet o piesni

  (kuplet z pásma Momenty s mementom)
  1966 TEXT: B. Hlubocký
 • Nie je holič ako holič

  (kuplet z pásma Momenty s mementom)
  1966 TEXT: B. Hlubocký
 • Spomienka

  1974 4' 33''
  TEXT: T. Janovic
 • populárna hudba – piesne pre deti
 • Múdra reč

  1963 TEXT: C. Štítnický
 • Noc

  1963 TEXT: M. Rázusová-Martáková
 • Zvedavý vrabec

  1963 TEXT: F. Hrubín, M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Smena
 • Juro, Matej, Ján

  1964 TEXT: Z. Kriebel
  VYDAVATEĽ: Smena
 • Zima na saniach

  1977 3' 45''
  TEXT: T. Janovic
 • Prázdniny plné hier

  1979 3' 57''
  TEXT: P. Petiška, T. Janovic
 • Jarné slnko

  1982 TEXT: T. Janovic
  VYDAVATEĽ: Pravda, Iuventa
 • Daj Boh zdravia našej babke

  1994 TEXT: Š. Ladižinský
 • Ocko, vráť sa šťastne domov

  1996 TEXT: F. Šelinger
 • jazz
 • Pod hodinami

  1956
 • Na bežiacom páse

  1957 VYDAVATEĽ: Osvetový ústav
 • Starý klarinet

  1958
 • Polárna žiara

  1961 5' 59''
 • Školská úloha

  1961
 • Družica

  1981
 • zábavná hudba
 • Pochod Fučíkovej brigády z T. M.

  1948 TEXT: P. Zelenay
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
 • Malý tanec

  1950
 • Leto v Piešťanoch

  Suita. Hommage à E. Fischer
  1974
 • Serenáda

  1981
 • Impresia

  1982
 • hudba pre rozhlas
 • Detské sny

  1986
 • Medzi nami

  1986
 • Simulované pristátie na planéte Detta

  1986
 • Čierny obelisk

  1987
 • Hodina domasedenia

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Hodina mračenia

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Hodina ničnerobenia

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Hodina strašenia

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Hodina záškoláctva

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Hudobná hojdačka

  1987
 • Poľovačka

  1987
 • Raketa

  1987
 • Silwestern v škole po škole

  (spoluautor P. Danišovič)
  1987
 • Škola po škole

  1987
 • Zahrajme sa na pretekárov

  1987
 • Autoškola po škole

  (spoluautor P. Danišovič)
  1988
 • Hodina časovania

  (spoluautor P. Danišovič)
  1988
 • Hodina čmárania

  (spoluautor P. Danišovič)
  1988
 • Hodina ufónov

  (spoluautor P. Danišovič)
  1988
 • Adalbert a škriatkovia

  1989
 • Hodina snívania

  (spoluautor P. Danišovič)
  1989
 • Hodina vypytovania

  (spoluautor P. Danišovič)
  1989
 • Riekanková rieka

  (spoluautor P. Danišovič)
  1989
 • Nech sa páči

  1990
 • Svet, akciová spoločnosť

  1990
 • Pajštúnska Mona Lisa

  1994
 • Poď môj kocúrik

  1994
 • Vybrané slová

  1997
 • hudba k filmu
 • Nebráňte novému životu

  1962
 • Turistika

  1964
 • Pohľadnica z Piešťan

  1967
 • Nakrúcam na konári a je mi dobre

  1989
 • Sila ľudskosti

  2002

Bibliografia

 • red: Ceny Hudobného fondu 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 2
 • red: Ceny ministerky kultúry
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 2
 • Jurčo, Martin: Pavol Zelenay – hudba ako prameň energie
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 5, s. 3
 • Gahérová, Vladimíra: Pavol Zelenay: Chcel som umožniť existenciu všetkých žánrov
  2016 Pravda roč. 26, 2016, č. 191 (16. 8.), s. 40–41
 • Wasserberger, Igor: Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby : Inštruktívno-metodická publikácia Pavla Zelenaya [rozhovor]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 31–33
 • Wasserberger, Igor: Juraj Henter : swingové reminiscencie
  Rozhovor s Pavlom Zelenayom o osobnosti slovenského jazzu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 46–49
 • Ursínyová, Terézia: S úsmevom...
  (Viac alebo menej pozoruhodné, až úsmevné historky a príhody zo života muzikantov)
  2014 Knižná revue, Literárne informačné centrum, Bratislava 2014, č. 18, s. 20
 • Sláviková, Anna – Zelenay, Pavol: Nestor populárnej hudby
  Hovoríme s jubilujúcim skladateľom Pavlom Zelenayom
  2013 Literárny týždenník, Bratislava roč. 26, 2013, č. 13 – 14, s. 9
 • Hronec, Braňo: Život na klávesách
  2013 Marenčin PT, Bratislava 2013, s. 27, 48, 106
 • Lipa, Peter – Štrasser, Ján: Peter Lipa: Džez náš každodenný daj nám dnes
  2013 Forza Music, Bratislava 2013, s. 41
 • Strieženec, Alexander: Jazz na Slovensku 1940 – 1970
  2011 Občianske združenie SkJazz, Bratislava 2011, s. 11 – 22
 • -eť-: Prezentácia s pesničkami a konfetami
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. XIX, 2009, č. 14 – 15, s. 2
  (Pavol Zelenay, Ladislav Šoltýs)
 • Sláviková, Anna: Priekopník slovenskej tanečnej hudby
  2009 Dimenzie roč. 9, 2009, č. 3, s. 56 – 62
 • Ursínyová, Terézia: Pavol Zelenay, Ladislav Šoltýs: Hudba – tanec – pieseň
  Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby. Hudobné centrum 2008
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 6, s. 38 – 39
 • (mot): Moje dlhoročné úsilie nebolo márne
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 35
 • Jurčo, Martin: Najkrajšie piesne Pavla Zelenaya
  Opus, stereo 91 2767-2331
  2009 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 22, 2009, č. 5 – 6, s. 13
 • -uy-: Pavol Zelenay – Ladislav Šoltýs: Hudba – tanec – pieseň
  Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby. Bratislava, Hudobné centrum 2008
  2009 Knižná revue, Bratislava roč. 19, 2009, č. 16 – 17, s. 11
 • Kvasnička, Matúš: Gottovi pomohla Bratislavská lýra
  2009 Pravda. Príloha Víkend, Bratislava roč. 19, 2009, č. 159 (11. 7.), s. 23
 • Pacherová, Soňa: Odkaz lýry už napĺňa Pohoda
  2009 SME. Príloha Víkend, Bratislava roč. 17, 2009, č. 197 (11. 4.), s. 33
 • Szabó, Ivan: Smiech a slzy Tatra revue
  2009 Marenčin PT, Bratislava 2009, s. 135, 139, 160, 172
 • Koželová, Soňa: Génius melódie
  2008 Žurnál, Bratislava roč. 2, 2008, č. 24, s. 34 – 37
  (Pavol Zelenay)
 • Ťapajová, Elena: Hudba by mala prinášať radosť
  2008 TELE plus, Bratislava roč. 18, 2008, č. 19, s. 24
 • Jaslovský, Marian: Rovesník slovenského popu
  2008 SME. Príloha Víkend, Bratislava roč. 16, 2008, č. 197 (23. 8.), s. 24
  (Pavol Zelenay)
 • Jaslovský, Marian: Čardáš dvoch sŕdc
  Spomienky na Karola: Karči vedel pieseň oplodniť
  2008 SME, Bratislava roč. 16, 2008, č. 114 (17. 5.), s. 28
  (Karol Duchoň, Pavol Zelenay)
 • Wasserberger, Igor – Zelenay, Pavol: Šum, ktorý patrí k spomienkam...
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 22 – 28
 • Palkovič, Ján: Antológia slovenskej populárnej hudby (3 záverečné CD)
  Nič krajšieho nepoznám, Najkrajšia spomienka, Stal sa zázrak. Hudobný fond 2007
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 29
  (recenzia CD)
 • Kajanová, Yvetta: Antológia slovenskej populárnej hudby 5
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 1, s. 62 – 63
 • Ursínyová, Terézia – Zelenay, Pavol: Pavol Zelenay – rojko za počítačom
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 36 – 38
 • Sláviková, Anna: Postavil som plachetnicu
  2002 Život, Bratislava 2002, č. 21, s. 50
 • Derňár, Peter – Zelenay, Pavol: Ochranca základov slovenskej populárnej hudby
  S Pavlom Zelenayom, dlhoročným pracovníkom Československého rozhlasu
  2001 Národná obroda, Bratislava roč. 12, 2001, č. 50 (1. 3.), s. 15
 • Pauer, Marián: Situačné správy
  2000 Fotograf Beatles, Slovart, Bratislava 2000, s. 91 – 94
 • Ťapajová, Elena: Na vlnách spomienok
  Hodinka s hudobným skladateľom, aranžérom a publicistom Pavlom Zelenayom
  1999 TELE plus, Bratislava roč. 9, 1999, č. 22, s. 24 – 25
 • Kolníková, Jolana: Portrét hudobného skladateľa Pavla Zelenaya v rozhlasovom Zrkadlení bol príjemným zážitkom
  1998 SME, Bratislava roč. 6, 1998, č. 69, s. 5
 • Jurík, Marián: Jubilant Pavol Zelenay
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 4
 • Pauer, Marián – Zelenay, Pavol: Hľadanie pravdy
  O populárnej hudbe s Pavlom Zelenayom
  1997 Nové slovo bez rešpektu, Bratislava roč. 7, 1997, č. 13, s. 20 – 21
 • Ursínyová, Terézia – Zelenay, Pavol: Skladateľ Pavol Zelenay a jeho pesničky do pamätníka (z počítača...)
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 36, s. 16 – 17
 • Lomnická, Nina – Zelenay, Pavol: Skladateľ, muzikant
  Nezabudnuté tváre
  1995 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 29, 1995, č. 9 (2. 3.), s. 14
 • Matzner, Antonín – Poledňák, Ivan – Wasserberger, Igor a kolektív: Zelenay, Pavol
  1990 Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Supraphon, Praha 1990, s. 632 – 634
 • Haviar, Štefan: Mladí hudobníci majú priestor (tvrdí Pavol Zelenay)
  1974 Matičné čítanie, Martin roč. 7, 1974, č. 24, s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • S úsmevom...
  Viac alebo menej pozoruhodné, až úsmevné historky a príhody zo života muzikantov
  2013 Občianske združenie SkJazz, Bratislava 2013
  (141 s., 1. vyd.)
 • Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby
  2013 Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2013
  (34 s., 1. vyd., noty)
 • Zelenay, Pavol – Šoltýs, Ladislav: Hudba – tanec – pieseň
  Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (371 s., 1. vyd.)
 • Zelenay, Pavol – Šoltýs Ladislav: Zoznam tanečných skladieb, džezových skladieb a šansónov prihlásených autormi na Slovenskom ochrannom sväze autorskom v Bratislave
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (133 s., 1. vyd.)
 • Zelenay, Pavol – Šoltýs, Ladislav: K dejinám slovenskej tanečnej hudby
  30 rokov slovenskej populárnej hudby, 1934 – 1963
  1964 Hudobný fond, Bratislava 1964
  (29 s., 1. vyd.)
 • Milyen legyen a tánczene
  1964 Osvetový ústav, Bratislava 1964
  (57 s., 1. vyd.)
 • Ako hrať do tanca
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964
  (89 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Zelenay, Pavol (zost.): 100 slovenských evergreenov
  pre spev so sprievodom gitary
  2016 Hudobný fond, Bratislava 2016
  (107 s., 1. vyd., v notovej úprave pre spev a gitaru alebo klavír)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby
  2008 Hudobný fond 2008
  (reedícia, CD Box, 10 CD, 1934 – 1963)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Najkrajšie piesne Pavla Zelenaya
  2008 Opus, Bratislava 2008
  (1 CD, autorská edícia)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 9. Najkrajšia spomienka (1959 – 1961)
  2007 Hudobný fond, Bratislava 2007
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 8. Nič krajšieho nepoznám (1957 – 1958)
  2007 Hudobný fond, Bratislava 2007
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 10. Stal sa zázrak (1962 – 1963)
  2007 Hudobný fond, Bratislava 2007
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 6. Ej, chlapci premilí (1947 – 1953)
  2006 Hudobný fond, Bratislava 2006
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 7. Marína (1954 – 1956)
  2006 Hudobný fond, Bratislava 2006
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 5. Keď rytmus volá (1945 – 1946)
  2005 Hudobný fond, Bratislava 2005
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 4. Cesta domov (1942 – 1944)
  2002 Sony Music Bonton, Slovakia 2002
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 3. Dedinka v údolí (1931 – 1941)
  2001 Sony Music Bonton, Slovakia 2001
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 1. Ešte raz ku tebe prídem (1934 – 1937)
  2000 Sony Music Bonton, Slovakia 2000
  (reedícia na CD, Opus, Bratislava 1991, 1 gramofónová platňa)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby 2. Rodný môj kraj – Zem slovenská (1937 – 1939)
  1996 Opus, Bratislava 1996
  (1 CD)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Na najvyššom konári pre zobcovú flautu (tamburínu, bubon) a klavír
  1993 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (7 s., 1. vyd., hudobnina)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Antológia slovenskej populárnej hudby (1934 – 1937)
  1991 Opus 1991
  (1 gramofónová platňa)
 • Zelenay, Pavol (zost.): S úsmevom. Nostalgia
  1990, 1991 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1990, 1991
  (72 s., 1. vyd., hudobnina)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Bratislavská lýra 1987
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (23 s., 1. vyd., hudobnina, autor textu)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Stretnutie po rokoch – TOČR v Bratislave, Orchester Gustava Broma
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (1 gramofónová platňa)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Bratislavská lýra 1986
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (44 s., 1. vyd., hudobnina, autor textu)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Bratislavská lýra 1985
  1985 Opus, Bratislava 1985
  (26 s., 1. vyd., hudobnina, autor textu)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Takty na dobrú noc
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (1 gramofónová platňa)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Leto a láska
  1980 Opus, Bratislava 1980
  (1 gramofónová platňa)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Marilyn
  1966 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava 1966
  (hudobnina, autor hudby)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Stále ju mám rád
  Western = Ich hab' sie gern
  1966 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava 1966
  (hudobnina, hudba: Pavol Zelenay, slová: Alexander Karšay, nemecký text: Martin Trenk, klavírna úprava: František Havlíček)
 • Zelenay, Pavol (zost.): Madison-Madison
  1963 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava 1963
  (hudobnina, autor hudby)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Juraj Berczeller – George Best
  Legenda slovenskej populárnej hudby
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 3, s. 17 – 19
 • Za hudobným skladateľom Róbertom Hrebenárom
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 2
 • Spomienky kolegu
  1998 Ševčiková, Zora (zost.): Pavol Braxatoris. Výber z tvorby libretistu a textára JUDr. Pavla Braxatorisa, Tália-press, Bratislava 1998, s. 16 – 18
  (302 s., 1. vyd., Edícia: Galéria osobností slovenského divadla)
 • Na Gustava Broma spomína skladateľ Pavol Zelenay
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 226 (30. 9.), s. 8
 • Ešte dlho budú z rozhlasu znieť slová – diriguje Vieroslav Matušík
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 19 (24. 1.), s. 9
  (nekrológ, Vieroslav Matušík – dirigent)
 • Kvalitatívny i vývojový pokrok
  Diskusný príspevok o populárnej hudbe, ktorý za pracovnú skupinu predniesol hudobný skladateľ Pavol Zelenay na VI. zjazde Zväzu slovenských skladateľov
  1982 Rytmus, Bratislava roč. 33, 1982, č. 7, s. 27
 • Filan, Boris – Vašica, Ivan – Cachlová, Markéta – Zelenay, Pavol – Škrabal, Zdeněk – Hlaváček, Antonín – Stojka, Dezider – Brhlovič, Peter: Okolo stola s účastníkmi XII. ročníka festivalu amatérskych spevákov Zlatá ruža v Detve
  1980 Smena, Bratislava roč. 33, 1980, č. 201 (26. 8.), s. 6
 • Namaľuj mi dúhu
  1980 Rozhlas 1980, č. 36, s. 15
 • Problémy aj s tanečnou hudbou
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 3, s. 79 – 82
 • Gejza Dusík – zaslúžilý umelec
  1966 Melodie, Praha roč. 4, 1966, č. 4, s. 89
 • S Pavlom Polanským a Junior triom vo Viedni
  1964 Melodie, Praha roč. 2, 1964, č. 4, s. 56 – 57
 • Na návšteve v Sovietskom sväze
  1962 Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, Státní hudební vydavatelství, Praha 1962, s. 104
 • O tanečnej a džezovej hudbe na Slovensku
  1960 Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960, s. 41

Diskografia

 • Foto: Hráme hokej HRÁME HOKEJ
  2011 CD – SOZA 1836-001-3
  1. Pavol Zelenay: Hráme hokej
   Zdeněk Sychra (v), Vokálna skupina Trend, Orchester Pavla Zajáčka
 • Foto: Najkrajšie piesne Pavla Zelenaya NAJKRAJŠIE PIESNE PAVLA ZELENAYA
  2008 CD – Opus 91 2767-2
  1. Pavol Zelenay: Pár nôt
   Jana Kocianová (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Pavol Zelenay: S úsmevom
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  3. Pavol Zelenay: Zima na saniach
   Michal Dočolomanský (v), Zbor Slniečko, Vladimír Valovič (dir.)
  4. Pavol Zelenay: Hrám
   Eva Kostolányiová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Pavol Zelenay: Krásny deň
   Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  6. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Dominanta, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Pavol Zelenay: Čučoriedky
   Ivan Krajíček (v), Tanečný orchester Tatra Revue, Juraj Berczeller (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Ruže pre mamu
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Marilyn
   Zdeněk Sychra (v), Tanečný orchester Tatra Revue, Juraj Berczeller (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Leto a láska
   Zbor Jozefa Chorvátha, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Pavol Zelenay: Dobrá nálada
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  12. Pavol Zelenay: Šálka z porcelánu
   Beáta Dubasová (v), Kamene
  13. Pavol Zelenay: Prázdniny plné hier
   Tamara Greksáková-Koričanská (v), Zbor Slniečko, Vladimír Valovič (dir.)
  14. Pavol Zelenay: Svadobný prsteň
   Zuzana Kollárová (v), Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Pavol Zelenay: Pod štítmi Skalistých hôr
   Zdeněk Sychra (v), Tanečný orchester Tatra Revue, Juraj Berczeller (dir.)
  16. Pavol Zelenay: To dáma nerobí
   Eva Straková (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Josef Vobruba (dir.)
  17. Pavol Zelenay: S tebou
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  18. Pavol Zelenay: Nostalgia
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vladimír Valovič (dir.)
  19. Pavol Zelenay: Máš tucet chýb
   Dušan Grúň (v), Gustav Brom Big-Band
  20. Pavol Zelenay: Chcem viac
   Elena Martincová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  21. Pavol Zelenay: Starý šansonier
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  22. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna
   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band
  23. Pavol Zelenay: Dom, kde sme rástli
   Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  24. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Karol Duchoň (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 10 : Stal sa zázrak ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 10 : STAL SA ZÁZRAK
  2007 CD – Hudobný fond SF 00522331
  1. Tomáš Seidmann: Keď sme v tráve sedeli
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Orchester Gustáva Offermanna
  2. Jaroslav Laifer: Večer
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  3. Jaroslav Laifer: Kroky k tabuli
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  4. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna
   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Ján Siváček: Vlčí mak
   Zuzka Lonská (v), Orchester Karla Vlacha
  6. Gejza Dusík: Už pláva loď moja
   Jozef Kuchár (v), Orchester Karla Vlacha
  7. Ján Melkovič: Prší
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Karla Vlacha
  8. Ľudovít Štassel: Sto chutí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  9. Jaroslav Laifer: Stal sa zázrak
   Zdeněk Sychra (v), Orchester Karla Vlacha
  10. Pavol Zelenay: Domček pre dvoch
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  11. Pavol Zelenay: List a twist
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  12. Teodor Šebo-Martinský: Bláznivá melódia
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  13. Jaroslav Laifer: Týždeň bez teba
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  14. Braňo Hronec: Telegrafný kľúč
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  15. Wiliam Bukový: Povedz mi otec
   Jana Beláková (v), Michal Belák (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  16. Alois Bouda: Svadobný svedok
   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  17. Jaroslav Laifer: Veronika
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Jozef Krištof (v), L-kvarteto Jaroslava Laifera
  18. Miloš Lánik: Nad Sevillou
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  19. Róbert Hrebenár: Plesová rumba
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  20. Milan Novák: Keby som mal dvadsaťdva
   Ivan Krajíček (v), Rytmická skupina Ľubomíra Stacha
  21. Wiliam Bukový: Pýtam sa, pýtam
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  22. Braňo Hronec: Oslia serenáda
   Zuzka Lonská (v), Vokálne kvarteto, Orchester Juraja Velčovského
  23. Ferdinand Brehovský: Nesebar spí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  24. Braňo Hronec: In vino veritas
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Zbor, Combo Gustáva Offermanna
  25. Ľudovít Štassel: Mám rada rytmus
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 9 : Najkrajšia spomienka ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 9 : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  2007 CD – Hudobný fond SF 00512331
  1. Tomáš Seidmann: Rojčivé sny
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Teodor Šebo-Martinský: Pieseň o Uršuli
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Andrej Lieskovský: Múdrejší ustúpi
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Andrej Lieskovský: Skryl sa mesiac
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Alois Bouda: Zemeguľa
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  7. Izidor Glorik: V neskorých hodinách
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Siloša Pohanku
  8. Vojtech Wick: V rytme kolies
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ľubomír Stach: Spýtaj sa ma ráno
   Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Na konečnej stanici
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  11. Karol Elbert: Jazva na topoli
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  13. Andrej Lieskovský: Don Juan
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  14. Karol Elbert: Baránok
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Zdeněk Cón: Enciány
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Andrej Lieskovský: Modrý orgován
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  17. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Karla Vlacha
  18. Andrej Lieskovský: Havana
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  19. Karol Elbert: Ples v lese
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  20. František Havlíček: Pesnička z predmestia
   Melánia Olláryová (v), Inštrumentálna skupina Františka Havlíčka
  21. Pavol Zelenay: Starec a blues
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  22. František Havlíček: Je to maličkosť
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  23. Ján Ondruš: Kmotrovská polka
   Melánia Olláryová (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
 • Foto: Jana Kocianová – Pár nôt JANA KOCIANOVÁ – PÁR NÔT
  2007 CD – Opus 9102770-2
  1. Pavol Zelenay: Svetlo v tvári
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Pár nôt
   Jana Kocianová (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: 20 naj* Karol Duchoň 20 NAJ* KAROL DUCHOŇ
  2006 CD – Opus 91 2733-2
  1. Pavol Zelenay: S úsmevom
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
 • Foto: Akropola AKROPOLA
  2003 CD – Vydavateľstvo Pyramída RB 0285-2731
  1. Pavol Zelenay: Marilyn
   Zdeněk Sychra (v), Orchester Tatra revue, Juraj Berczeller (dir.)
 • Foto: Eva Kostolányiová – Zlatý kľúč EVA KOSTOLÁNYIOVÁ – ZLATÝ KĽÚČ
  2002 CD – Vydavateľstvo Pyramída RB 0276 2331
  1. Pavol Zelenay: Hrám
   Eva Kostolányiová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Kabaret na víkend KABARET NA VÍKEND
  2001 CD – HD 0001 2331
  1. Pavol Zelenay: Kabaret na víkend
   Jaroslav Ďuríček (v), Skupina SET
 • Foto: Umenie žiť UMENIE ŽIŤ
  1999 CD – Vydavateľstvo Pyramída RB 0207-2311
  1. Pavol Zelenay: Pár nôt
   Jana Kocianová (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Pesničky pre šťastie PESNIČKY PRE ŠŤASTIE
  1998 CD – Vydavateľstvo Pyramída RB 0165-2311
  1. Pavol Zelenay: Pod tým našim okénečkem
   Spevácky zbor Rusovské dievčatá, Skupina SET
 • Foto: Na srdci mi hraj – Karol Duchoň NA SRDCI MI HRAJ – KAROL DUCHOŇ
  1997 CD – Vydavateľstvo Pyramída RB 0124 2331
  1. Pavol Zelenay: S úsmevom
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
 • Foto: Vianočné posolstvo lásky VIANOČNÉ POSOLSTVO LÁSKY
  1995 CD – MUSICA 720 536-2
  1. Pavol Zelenay: Zima na saniach
   Michal Dočolomanský (v), Ján Pallo (v), Skupina SET
 • Foto: Keď vyhráva ZEDEANKA KEĎ VYHRÁVA ZEDEANKA
  1989 LP – Opus 9113 2127
  1. Pavol Zelenay: Vykrúcačky
   G. Masárová (v), D. Masárová (v), L. Jurík (v), V. Toma (v), Dychový orchester Zedeanka, J. Esse (dir.)
 • Foto: Úschovňa pohľadov ÚSCHOVŇA POHĽADOV
  1988 LP – Opus 9313 2072
  1. Pavol Danišovič: Polnočný výlet
   Beáta Dubasová (v), Skupina Team (zbor), Skupina Kamene
  2. Zoran Michalčák: Šumienky z Polomu
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  3. Pavol Danišovič: My sa nedáme
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  4. Beáta Dubasová / František Oláh: Na 7. poschodí
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  5. Pavol Danišovič: Krajšia od slnka
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  6. Pavol Danišovič: Volám sa nádej
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  7. Pavol Danišovič: Ešte chvíľu
   Beáta Dubasová (v), Stanislav Beňačka (v), Skupina Team (zbor), Skupina Kamene
  8. Pavol Zelenay: Šálka z porcelánu
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  9. Zoran Michalčák: Prvá dáma
   Beáta Dubasová (v), Skupina Team (zbor), Skupina Kamene
  10. Pavol Danišovič: Minúta ticha
   Beáta Dubasová (v), Skupina Kamene
  11. Zoran Michalčák: Stávka o bozk
   Beáta Dubasová (v), Skupina Team (zbor), Skupina Kamene
  12. Pavol Danišovič: Úschovňa pohľadov
   Beáta Dubasová (v), Pavol Zelenay (keyb), Skupina Kamene
 • Foto: Melodious Nocturne MELODIOUS NOCTURNE
  1987 LP – Opus 9113 1901
  1. Pavol Zelenay: Neverím, že máš ma rád
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Vetroň
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Stretnutie po rokoch STRETNUTIE PO ROKOCH
  1987 LP – Opus 9113 0938
  1. Vieroslav Matušík: Letím
   Jana Kocianová (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Igor Bázlik: Michaela
   Ivo Heller (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Andrej Lieskovský: Až bude pokosená tráva
   Eva Kostolányiová (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. František Havlíček: Kým orgován šepká
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Ali Brezovský: Rozprávaj mi blues
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Gustav Brom Big-Band
  6. Braňo Hronec: Dvadsať dní a dvadsať nocí
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Pavol Zelenay: Namaľuj mi dúhu
   Gabriela Hermélyová (v), Trio Jána Hajnala, Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Máš tucet chýb
   Dušan Grúň (v), Gustav Brom Big-Band
  9. Vojtech Wick: Zelená kolíska
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Femina vocal, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Otázky
   Marcela Laiferová (v), Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Ivan Horváth: Neviem skrývať žiaľ
   Marika Škultétyová (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ervín Kliment: Otvárajte kasíno
   Peter Vašek (v), Dušan Ružička (v), Tanečný orchester Pavla Bayerleho
  13. Viktor Szarka: Potom príde víkend
   Marcela Laiferová (v), Gustav Brom Big-Band
  14. Tomáš Seidmann: Píš vôňou lúk
   Ivo Heller (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Alois Bouda: Už v diaľke sa stratíš
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Magic Strings – Viliam Farkaš MAGIC STRINGS – VILIAM FARKAŠ
  1986 LP – Opus 9113 1724
  1. Malcolm Lockyer: Fiddler's Boogie
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  2. Eric Carmen: All By Myself
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  3. Eden Ahbes: Nature Boy
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  4. Juraj Velčovský: Maria
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  5. Pavol Zelenay: Dom, kde sme rástli
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  6. Irwin Levine: Tie A Yellow Ribbon 'Round The Ole Oak Tree
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  7. George Gershwin: Someone To Watch Over Me
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  8. Charles Fox: Killing Me Softly With His Song
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  9. Helmut Zacharias: Geigen Boogie
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  10. Cole Porter: What Is This Thing Called Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  11. Vieroslav Matušík: Mám rozprávkový dom
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  12. Barry Gibb / Robin Gibb: Woman In Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
  13. Ivan Vašica: Zabúdaj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Juraja Velčovského, Juraj Velčovský (dir.)
 • Foto: Jediná zem – Martin '85 JEDINÁ ZEM – MARTIN '85
  1985 LP – Opus 9114 1697
  1. Pavol Zelenay: Kto má svoj cieľ
   Pavol Habera (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vladimír Valovič (dir.)
 • Foto: Spomienka na Karola SPOMIENKA NA KAROLA
  1985 CD – Opus 0012 2331
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Karol Duchoň (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Spomienka na Karola SPOMIENKA NA KAROLA
  1985 LP – Opus 9113 1768
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Karol Duchoň (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Pre lásku, pre šťastie - Martin '84 PRE LÁSKU, PRE ŠŤASTIE - MARTIN '84
  1984 LP – Opus 9144 1585
  1. Pavol Zelenay: Modrá planéta
   Ventil RG
 • Foto: Souvenir – Gustav Brom SOUVENIR – GUSTAV BROM
  1984 LP – Opus 9113 1382
  1. Ian Anderson: I'll Find My Way Home
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  2. George Gershwin: Summertime
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  3. Armando Manzanero / Sid Wayne: It's Impossible
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  4. Drafi Deutscher / Joe Menke: Belfast
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  5. Burt Bacharach / Christopher Cross: Arthur's Theme (Best That You Can Do)
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  6. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Gustav Brom Big-Band
  7. Terry Shaddick: Physical
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  8. Ľudovít Štassel: Dobrú noc vám
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  9. Chris Rea: Fool If You Think It Is Over
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  10. Martin Cooper: Souvenir
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  11. Ivan Vašica: S bielou hmlou
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
  12. Vieroslav Matušík: Chlieb a soľ
   Sbor Jaromíra Hniličky, Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Bossa nova – Tomáš Seidmann BOSSA NOVA – TOMÁŠ SEIDMANN
  1983 LP – Opus 9113 1387
  1. Fred Neil: Polnočný Kovboj
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Andrej Lieskovský: Don Juan
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Jule Styne: Ľudia
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Vieroslav Matušík: Mám ho rada
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Johnny Mandel: Tieň Tvojho úsmevu
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Luiz Bonfá: Černý Orfeus
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Pavol Zelenay: Namaľuj mi dúhu
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Antonio Carlos Jobim: Dievča z Ipanemy
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Tomáš Seidmann: Medúza
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Frederick Loewe: Ulica na ktorej bývaš
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Tomáš Seidmann: Rondonia
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Frederick Loewe: Privykol som si na ňu
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Tomáš Seidmann: Aprílova Bossa Nova
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Consuelo Velázquez: Bozkávaj ma vášnivo
   Tomáš Seidmann (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Dobré ráno želám DOBRÉ RÁNO ŽELÁM
  1982 LP – Opus 9113 1230
  1. Pavol Zelenay: Ruže pre mamu
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Melodious Nocturno TOČR MELODIOUS NOCTURNO TOČR
  1982 LP – Opus 9113 1300
  1. Ken Lane: Everybody Loves Somebody
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Ján Siváček: Cesta klenbou líp
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Robin Gibb: Woman In Love
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Vieroslav Matušík: Keby náhodou
   František Karnok (tn), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Arno Babadžaňan: Náhodou
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Karol Elbert: Odišla láska
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Peter Smékal: Verše písané na vodu
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Ali Brezovský: Na rukách
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ivan Horváth: Zimné kvety
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Andrej Lieskovský: Nepoznám inú takú zem
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Johnny Mandel / Paul Francis Webster: The Shadow Of Your Smile
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Miroslav Brož: Starý klaun
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Pavol Zelenay: Láska v nás
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Moje najmilšie MOJE NAJMILŠIE
  1982 LP – Opus 9116 1229
  1. Pavol Zelenay: Myslím, že to o mne viete
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Night and Day NIGHT AND DAY
  1982 LP – Opus 9113 1098
  1. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Lubomir Pleva (arm), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
 • Foto: Takty na dobrú noc TAKTY NA DOBRÚ NOC
  1982 LP – Opus 9113 1269
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Orchester Studio Brno, Stipica Kalogjera (dir.)
 • Foto: Zem patrí nám – Martin '82 ZEM PATRÍ NÁM – MARTIN '82
  1982 LP – Opus 9133 1348
  1. Pavol Zelenay: Nech znejú piesne
   D. Petrová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Melodies from the Album MELODIES FROM THE ALBUM
  1981 LP – Opus 9113 1015
  1. Pavol Zelenay: Dom, kde sme rástli
   Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Pieseň vďaky PIESEŇ VĎAKY
  1981 LP – Opus 9114 0951
  1. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pieseň zeme
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Milan Novák: Keby všetky deti sveta
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Jaroslav Meier: Pionierom
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Milan Novák: Biele rána
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Arkadij Ostrovskij: Nech stále svieti slnko
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Jan F. Fischer: Nás je viac
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Alfréd Zemanovský: Tri pionierske – Pionierska pieseň
   Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  8. Michal Galovec: Pieseň vďaky
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Pod zástavou mieru
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Milan Novák: Táto zem je stokrát tvoja
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Serafim Tulikov: Lenin žije v nás
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Adam Hudec: Všade tam
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Karol Elbert: Na stráži našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  14. Miroslav Brož: Stráž našich dní
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  15. Dezider Kardoš: Mierová kantáta op. 21b
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Stardust – Hviezdny prach STARDUST – HVIEZDNY PRACH
  1981 LP – Opus 9113 1097
  1. Hoagy Carmichael / arr. Lubomir Novosad: Stardust
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  2. Stevie Wonder / arr. Radko Tauber: You Are The Sunshine Of My Life
   Radko Tauber (gui), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  3. Ján Siváček: Je máj
   Mojmír Hanák (pf), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  4. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  5. Ivan Horváth / arr. Max Wittmann: Nádej
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  6. Ali Brezovský / arr. Radko Tauber: Rozprávaj mi blues
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  7. Bigazzi-Tozzi / arr. Oldřich Bláha: Tu
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  8. George Harrison / arr. Max Wittmann: Something
   Lubomir Pleva (arm), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  9. Martin Piroška / arr. Jiří Hudec: Uspávanka
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Jaromír Hnilička (tr), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  11. Jiří Hudec / arr. Lubomir Novosad: Nocturno
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  12. Leiber-Spector / arr. Mojmír Hanák: Spanish Harlem
   Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
 • Foto: Biele zvonce BIELE ZVONCE
  1980 LP – Opus 9113 1049
  1. Irving Berlin: Biele vianoce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Ján Siváček: Pieseň majstra Pavla
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Tomáš Seidmann: Vianoce, Vianoce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Ali Brezovský: Deň už zhasína
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Pavol Zelenay: Ostrov splnených snov
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante z Klavírneho koncertu C dur
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. americká ľudová: Rolničky
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Vieroslav Matušík: Stará téma
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. ruská ľudová: Biele zvonce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Pavol Hammel: Biely anjel
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Ivan Horváth: Vianočná noc
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. ľudová koleda: Koleda
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Leto a láska LETO A LÁSKA
  1980 LP – Opus 9116 0708
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Moje mesto
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Pavol Zelenay: Bratislavská jar
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Pavol Zelenay: S tebou
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Pavol Zelenay: Melódia v A
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Pavol Zelenay: Svetlo v tvári
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Starý šansonier
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Ruže pre mamu
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Pavol Zelenay: Nočný rozhovor
   Spevácky zbor Echo, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Pavol Zelenay: Leto a láska
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Holidays in Slovakia – Stipica Kalogjera HOLIDAYS IN SLOVAKIA – STIPICA KALOGJERA
  1979 LP – Opus 9116 0877
  1. Pavol Zelenay: Pred odchodom
   Štúdiový orchester Stipica Kalogjera, Stipica Kalogjera (dir.)
 • Foto: I remember Slovakia I REMEMBER SLOVAKIA
  1978 LP – Opus 9113 0655
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Štúdiový orchester Stipica Kalogjera, Stipica Kalogjera (dir.)
 • Foto: Prečo sa máme rozísť PREČO SA MÁME ROZÍSŤ
  1978 LP – Opus 9113 0634
  1. Pavol Zelenay: Stretnutie
   František Krištof Veselý (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Milan Novák (dir.)
 • Foto: Quasar QUASAR
  1978 LP – Opus 9115 0679
  1. Igor Vavrda: Quasar
   Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  2. Jaromír Hnilička: II. časť zo Suity Terra Cusi
   Jaromír Hnilička (tr), Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  3. Dušan Húščava: Pam – Pam
   Dušan Húščava (fl), Ladislav Gerhardt (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  4. Stanislav Sulkovský / Igor Vavrda: Ježibabička
   Jaromír Hnilička (tr), Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  5. Mojmír Bártek: Invencia
   Jaromír Hnilička (tr), Mojmír Bártek (tn), Dušan Húščava (sx), Gabo Jonáš (pf), Josef Audes (sxbr), Zdeněk Novák (dir.)
  6. Josef Audes: Balada pre Bratislavu
   Josef Audes (sxbr), Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  7. Mojmír Bártek: Trajekt
   František Karnok (tn), Mojmír Bártek (tn), Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Polárna žiara
   Gabo Jonáš (pf), Zdeněk Novák (dir.)
  9. Jaromír Hnilička: Styx
   Jaromír Hnilička (tr), Mojmír Bártek (tn), Dušan Húščava (sx), Josef Audes (sxbr), Zdeněk Novák (dir.)
 • Foto: Dvanásť do tucta DVANÁSŤ DO TUCTA
  1977 LP – Opus 9113 0745
  1. Cannon, Woods: Pýtaš sa, kde som zas bol
   Karol Duchoň (v), Ľudovít Nosko (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  2. I. Horváth: Vdýchni
   Eva Máziková (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  3. E. Riccardi: Naša cesta
   Juraj Lehotský (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  4. Pavol Zelenay: S úsmevom
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  5. A. Tousint: Sólo mám
   Jana Kocianová (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  6. K. Boston: Na nás čaká láska
   Karol Duchoň (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  7. Biddu, Shury, Roker: Kráľ ciest
   Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  8. L. Briestenský: Žlté pomeranče
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  9. C. Thompson: Lautrec
   Ľudovít Nosko (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  10. I. Horváth: Túlavé chodníky
   Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
  11. Mann, Kohlberg: Luk a šíp
   Marika Gombitová (v), Vladimír Valovič (dir.)
  12. S. Wonder: Pieseň bez slov
   Jana Kocianová (v), Bezinky, Vladimír Valovič (dir.)
 • Foto: Mladá pieseň MLADÁ PIESEŇ
  1977 LP – Opus 9116 0579
  1. Pavol Zelenay: Spomienka
   T. Lenský (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Dobrý deň
   Miroslav Ličko (v), Spevácky zbor Prešovčatá, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Nočná romanca NOČNÁ ROMANCA
  1977 LP – Opus 9116 0461
  1. H. Carmichael: Stardust
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  2. S. Faim: Love Is A Many
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  3. Tomáš Seidmann: Rojčivé sny
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  4. Vieroslav Matušík: Najkrajší okamih
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  5. J. Kern: Smoke Gets In Your Eyes
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  6. C. Lenský: Prečo nemáš trochu lásky pre mňa
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  7. Teodor Šebo-Martinský: Zavri oči krásne
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Neverím, že máš ma rád
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  9. J. Lennon: Yesterday
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  10. A. Brezovský: Neplač malá
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  11. M. Ponce: Estrellita
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  12. J. Lenoir: Parlez moi d'amour
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  13. L. Russel: Vaya con dios
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  14. P. Kreuder: Sag beim Abscheid
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  15. R. Turk: Bist du einsam
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  16. G. Auric: Moulin Rouge
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  17. J. Srnka: Modravé dálky
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  18. O. Lotar: Junge, komm bald wieder
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  19. J. Ježek: Když jsem kytica vázala
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  20. Ch. Chaplin: Limelight
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  21. H. Mancini: Moon River
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  22. P. Burghard: O, mein Papa
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  23. T. Mackeben: Bei dir
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  24. J. Mangl: Pod starou lucernou
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  25. D. Ruskin: Laura
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  26. F. Svojík: Růžovou ti krinolínu koupim, ditě mé
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  27. A. Jindra: Neodcházej
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  28. J. Ježek: Život je jen náhoda
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  29. F. Doelle: Wenn der weisse Flieder wieder blűht
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
 • Foto: opus club 01 OPUS CLUB 01
  1977 LP – Opus 9113 0495
  1. Pavol Zelenay: Pár nôt
   Vokálny súbor Planéty, Orchester Josefa Vobrubu, Josef Vobruba (dir.)
 • Foto: Gustav Brom plays for you pop, jazz and swing GUSTAV BROM PLAYS FOR YOU POP, JAZZ AND SWING
  1976 LP – Opus 9115 0447
  1. Igor Vavrda: Vzývanie dažďa
   Gustav Brom Big-Band
  2. Milan Vidlák: Keby
   Gustav Brom Big-Band
  3. Karol Ondreička: Hotel
   Gustav Brom Big-Band
  4. Josef Bláha: Dingo
   Gustav Brom Big-Band
  5. Igor Bázlik: Letná pieseň
   Gustav Brom Big-Band
  6. Mojmír Bártek: "Strécovská" dvanástka
   Gustav Brom Big-Band
  7. Josef Audes: Posledná cesta
   Gustav Brom Big-Band
  8. Jaromír Hnilička: Príležitostné blues
   Gustav Brom Big-Band
  9. Ján Siváček: Rubín
   Gustav Brom Big-Band
  10. Pavol Zelenay: Všetky cesty vedú k tebe
   Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Opus '76 : Najúspešnejšie melódie roka 1976 OPUS '76 : NAJÚSPEŠNEJŠIE MELÓDIE ROKA 1976
  1976 LP – Opus 9113 0494
  1. Pavol Zelenay: Pár nôt
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. František Griglák: Program začína
   Miroslav Žbirka (v), Fermáta
  3. Braňo Hronec: Karneval
   Eva Máziková (v), Orchester Braňa Hronca
  4. Peter Hanzely: V slovenských dolinách
   Karol Duchoň (v)
  5. Braňo Hronec: Klobúk prvého milovníka
   František Krištof Veselý (v), Helena Vondráčková (v)
 • Foto: Fascinating Strings FASCINATING STRINGS
  1975 LP – Opus 9116 0336
  1. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Kvet Slavína KVET SLAVÍNA
  1975 LP – Opus 9115 0357
  1. Pavol Zelenay: Bratislavská jar
   Ivo Heller (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Večerná nálada VEČERNÁ NÁLADA
  1975 LP – Opus 9116 0379
  1. Joseph Kosma: Les Fleur D'Amour
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  3. Harry Warren: September In The Rain
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  4. Sid Lippman: Too Young
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  5. Ľudovít Štassel: Daždivý deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  6. Ján Siváček: Je máj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  7. Jerome Kern: All The Things You Are
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  8. Tomáš Seidmann: Pieseň si chráň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  9. Lionel Newman: Again
   Jozef Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  10. Bert Kaempfert: Strangers In The Night
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  11. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  12. Cole Porter: C'est Magnifique
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  13. Peter de Rose: Deep Purple
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  14. Henri Betti: C'est Si Bon
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  15. Vieroslav Matušík: Letím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  16. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  17. František Havlíček: More
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  18. Vieroslav Matušík: Kým zaspím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  19. George Cory: I Left My Heart In San Francisco
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  20. Hoagy Carmichael: The Nearness Of You
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  21. Cole Porter: True Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  22. Martin Piroška: Uspávanka
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  23. Fermo Dante Marchetti: Fascination
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  24. Sigmund Romberg: Will You Remember / Sweetheart
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  25. Walter Gross: Tenderly
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  26. Karol Elbert: Bol krásny deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  27. Erno Rapee: Charmaine
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  28. Victor Young: Around The World
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  29. Bohuš Slezák: Spomienka na Teba
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  30. Mabel Wayne: Ramona
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Viliam Farkaš (dir.)
  31. Robert Burns: The Candlelight Waltz / Waterloo Bridge
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
 • Foto: Aj pieseň je zbraň AJ PIESEŇ JE ZBRAŇ
  1974 LP – Opus 9116 0331
  1. Pavol Zelenay: Spomienka
   T. Lenský (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Bratislavská lýra '74 BRATISLAVSKÁ LÝRA '74
  1974 LP – Opus 9111 0297
  1. Pavol Zelenay: Zem pamätá
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Dream with us DREAM WITH US
  1974 LP – Morning Records MOR 14
  1. Pavol Zelenay: Unbelievable love
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Karol Duchoň KAROL DUCHOŇ
  1974 LP – Opus 9113 0294
  1. Isaac Hayes, David Porter: Kôš zázrakov
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Howard Barnes, Ralph Bernet, Sven Linus: Šiel, šiel
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Ivan Vašica: Siedmy svetadiel
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Vojkan Borisavljević: Odeta
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Mike Shepstone, Peter Dibbens: Strašidlá
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Jeff Higgenbothem: Príboj
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Charlie Rich: Poď k nám
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Pavol Zelenay: S tebou
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ali Brezovský: Hodvábny príbeh
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ivan Vašica: S bielou hmlou
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Ján Lehotský: Kým nezaspím, spievam
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Vieroslav Matušík: Pieseň o matke
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  13. Albert Hammond: Spýtať sa môžem
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Dušan Grúň DUŠAN GRÚŇ
  1973 LP – Opus 9113 0265
  1. Pavol Zelenay: Máš tucet chýb
   Dušan Grúň (v), Gustav Brom Big-Band, Gustav Brom (dir.)
 • Foto: Hráme jubilantom HRÁME JUBILANTOM
  1972 LP – Opus 9113 0213
  1. Pavol Zelenay: Dom, kde sme rástli
   Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Dream with us – Snívajte s nami DREAM WITH US – SNÍVAJTE S NAMI
  1971 LP – Opus 9113 0015
  1. Pavol Zelenay: Neverím, že máš ma rád
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Laco Déczi : Sentimentálna trúbka LACO DÉCZI : SENTIMENTÁLNA TRÚBKA
  1971 LP – Opus 9113 0021
  1. Walter Gross: Tenderly
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  2. Ľudovít Štassel: Elégia
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  3. Ladislav Gerhardt: Black And White
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  4. Laco Deczi: September
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  5. Ivan Horváth: Pohľad na Seinu
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  6. Hoagy Carmichael: You Go To My Head
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  7. Benny Golson: I Remember Clifford
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  8. Erroll Garner: Misty
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  9. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  10. Ľudovít Štassel: Náhodou viem
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  11. Ladislav Gerhardt: Náhodou viem
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  12. Laco Deczi: November
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  13. Victor Young: Ghost Of The Chance
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
  14. Traditional: Čierny Orfeus
   Laco Deczi (tr), Veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne, Jiří Hanousek (dir.)
 • Foto: Traditional club hrá slovenských autorov : Bratislavské blues TRADITIONAL CLUB HRÁ SLOVENSKÝCH AUTOROV : BRATISLAVSKÉ BLUES
  1970 LP – Opus 1 15 0870
  1. Gejza Dusík: Každý si rád zavolá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  2. Karol Elbert: Starosti
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  3. František Havlíček: Svitanie
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  4. Teodor Šebo-Martinský: To mi povedz, dievča
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  5. Jaroslav Laifer: Malé medvieďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  6. Ľudovít Štassel: Bratislavské blues
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  7. Andrej Lieskovský: Nie som žiarlivá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  8. Vieroslav Matušík: Veľká chvíľa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  9. Pavol Zelenay: Práve rok
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Miloslav Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  10. Igor Čelko: Balada pre Láďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  11. Tomáš Seidmann: Tak dávno to už viem
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2018 za celoživotné pôsobenie v oblasti tanečnej a populárnej hudby
 • Cena Gejzu Dusíka
  2018 za celoživotnú významnú skladateľskú a publicistickú činnosť
 • Cena Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby
  2011 za celoživotnú podporu slovenskej hudby v médiách
 • Rad Ľudovíta Štúra III. triedy
  2008
  udelil Prezident SR Ivan Gašparovič
 • Krištáľové krídlo
  2007 za celoživotnú tvorbu
  v kategórii hudba
 • Cena Akadémie populárnej hudby Aurel
  2007 za celoživotný prínos do hudobnej kultúry Slovenskej republiky
  – uvedený do Siene slávy
 • Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
  1998

Fotogaléria

 • Foto: Pavol Zelenay 1974 Pavol Zelenay

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 10. 2018