• 1949

  spoluzakladateľ Vysokoškolského tanečného orchestra, spolupracoval so slovenským swingovým telesom Kolektív ako aj s Orchestrom Jána Siváčka a Dixielandom Siloša Pohanku

 • 1952

  absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej, súčasne štúdium hry na klarinete na Hudobnej škole v Bratislave, počas štúdia bol členom viacerých študentských kapiel (Tiger Jazz Band, Luňáci, Night Club)

 • 1958 – 1967

  profesionálny hudobník, aranžér a skladateľ v Tatra kabarete (Tatra revue), neskôr v Orchestri Juraja Berczellera

 • od 1967

  vedúci Redakcie zábavnej hudby (neskôr Redakcia populárnej hudby) Čs. rozhlasu v Bratislave, 1984 odvolaný z funkcie z politických dôvodov, neskôr hudobný redaktor tej istej redakcie, 1990 odchod do dôchodku

 • 1974

  vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá (text Tibor Grünner, interpret Karol Duchoň)

 • 1976

  vyhral zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Pár nôt (text Ľuboš Zeman, interpretka Jana Kocianová)

 • 1991 – 2008

  autor a dramaturg projektu Antológia slovenskej populárnej hudby (Sony Music Bonton Slovakia, Hudobný fond)

 • 1993 – 2003

  spoluautor cyklu relácií Pesničky z pamätníka pre Slovenský rozhlas, zameraného na mapovanie histórie slovenskej populárnej hudby s dobovými nahrávkami

Je autorom inštrumentálnych a vokálnych skladieb populárnej hudby, swingu a vyššieho populáru, napísal viacero scénických a filmových hudieb, šansónov ako aj skladieb pre dychovú hudbu. Viaceré z nich sa stali hitmi v oblasti tanečnej a populárnej hudby, dvakrát získal zlatú Bratislavskú lýru (1974 a 1976). Profesionálne i ľudsky obohatil a inšpiroval textára Ľuboša Zemana ako aj mnohých svojich kolegov z býv. Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracoval v rokoch 1967 – 1990 v Redakcii zábavnej hudby (1967 – 1984, odvolaný z vedúcej funkcie z politických dôvodov) ako hudobný redaktor. Popri redakčnej práci sa venoval problematike využitia počítača v oblasti programovania hudby.

Cenným prínosom do slovenskej kultúry je popri skladateľskej aj publikačná činnosť, ako výsledok jeho systematickej a húževnatej dokumentačnej práce mapujúcej slovenskú populárnu hudbu. Vyvrcholením jeho dlhoročnej výskumnej práce je Antológia slovenskej populárnej hudby (10 CD, 2000 – 2007, Hudobný fond) a syntetická odborná publikácia o slovenskej populárnej hudbe od počiatkov po 70-te roky 20. storočia Hudba-Tanec-Pieseň (v spolupráci s L. Šoltýsom, Hudobné centrum 2008). Ako spoluautor tiež pripravoval 130-dielny cyklus rozhlasových relácií Pesničky z pamätníka (1993 – 2003) o histórii slovenskej populárnej piesne.

Pavol Zelenay bol predsedom a členom Pracovnej skupiny autorov populárnej hudby na Zväze slovenských skladateľov. Spolu so skladateľom Jánom Siváčkom sa zaslúžil o vznik Medzinárodného festivalu tanečnej piesne (MFTP) Bratislavská lýra ako medzinárodného súťažného festivalu populárnej hudby, ktorý sa každoročne konal v Bratislave. Pavol Zelenay v ňom pôsobil v rôznych funkciách vyše 25 rokov počas celého trvania festivalu (1966 – 1989).

Za svoju prácu bol ocenený viacerými významnými vyznamenaniami.

x