Profil osobnosti

Foto: Marek Piaček Autor: Pavel Kastl

Marek Piaček

17. 1. 1972 Bratislava

www.marekpiacek.sk

vážna hudba
skladba, flauta

Pôsobenie v: VAPORI del CUORE, Požoň sentimentál

Bio

Bio

1983 – 1986
súkromné štúdium hry na flaute (Vladislav Brunner st.)
1986 – 1992
Konzervatórium v Bratislave (flauta – Dagmar Zsapková), súčasne súkromné štúdium kompozície (Ladislav Burlas a Ilja Zeljenka)
1990 – 1991
štipendijné pobyty v rámci nadácie Künstlerhaus Boswil vo Švajčiarsku
1990 – 1995
VŠMU (kompozícia – Ilja Zeljenka), súčasne súkromné štúdium elektroakustickej hudby u Juraja Ďuriša v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu
od 1991
člen VENI ensemblu a súboru TULEŇ
1993
štipendijný pobyt na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii (K. Jones)
1994
spoluzakladateľ súboru Vapori del Cuore
1994
spoluzakladateľ Malomestského komorného orchestra Požoň sentimentál
1994 – 1998
viceprezident ISCM – Slovak Section
1995
člen dramaturgickej komisie festivalu Večery novej hudby
1996 – 2005
 VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)
1996
študijný pobyt na Akademie für Neue Musik (B. Schaeffer, M. Choloniewski)
2007
 kompozičný kurz IMAutomaat – Kulturfabrik Hainburg: Theremin-Sensor- Workshop (A. Smirnov)
2018
 habilitácia – HAMU Praha v odbore Skladba: Stieranie hraníc žánrov a druhov v súčasnej opere

"Centrum Piačekovho kompozičného záujmu predstavujú multimediálne projekty, synteticky spájajúce hudobný prejav s prvkami naivného divadla (Corrado, 1993; !AHORA FUERA DE BURLAS!, 1994). Pri svojich kompozičných realizáciách vychádza z princípu hry, pričom využíva techniku koláže, citácií a alúzie na sféry „nevážnej“ hudobnej kultúry (filmová hudba, pop music). Sám pritom v rámci svojich projektov vystupuje ako interpret-multiinštrumentalista, ktorý riadi naštudovanie i pódiové predvedenie kompozícií. Tieto ideály ho vedú k úzkej spolupráci s umelcami z ďalších umeleckých odvetví (divadlo, výtvarné umenie).
Za najväčší úspech autora možno považovať udelenie prvej ceny skladbe Flauto dolce ’91 na 13. súťaži skladateľov elektroakustickej a počítačovej hudby Russolo-Pratella 1991."

(GODÁROVÁ, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 226.)

 

Diela

 • javiskové
 • King Rist

  1992 20'
  OBSADENIE: 2v, pf, bat, mg
 • C'era una volta...

  Absurdná lekcia s malými deštruktívnymi skladbičkami pre deti a dospelých
  1994 30'
 • Zlet

  Hudobno-tanečná hra
  2006 40'
 • opera
 • Posledný let

  Dvanásť pohľadov na M. R. Š.
  2001 65'
  TEXT: Elena Kmeťová podľa rešerší a podkladov Egona Bondyho
 • Zbojníci

  2008 TEXT: Marek Piaček, Stano Beňačka
 • Kráľ duchov

  2009 TEXT: Marek Piaček, Stano Beňačka, Martin Ondriska
 • Malevich-Malevich

  2009 TEXT: Marek Piaček, Stano Beňačka, Marold Langer Philippsen
 • Lesť rozmyslu

  (spoluautor hudby S. Beňačka)
  2011 TEXT: Martin Ondriska, Marek Piaček, Stano Beňačka, Fedor Blaščák
 • 66 sezón

  Opera-dokument (spoluautori P. Kerekes a M. Ondriska)
  2012
 • Apolloopera

  2013 2013, rev. 2016, 70'
  OBSADENIE: spk, CM, 2tn
 • 2'16'' a pol: Vesmírna odysea

  Súčasná opera pre deti
  2014 OBSADENIE: vv, orch
 • Stručné dejiny vesmíru

  Rozhlasová opera pre dieťa, rozprávača, detský zbor a inštrumentálny súbor
  2014–2015 90'
  OBSADENIE: spk, CB, ens: fl, fla, cl, clb, cr, tn, vl, cb, bat
 • orchester
 • Predohra z opery 66 sezón – More

  2013 2013, rev. 2019
  OBSADENIE: orch
 • Vltava / Aqua Mater

  2018 10´
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Nuntium magnum (Symfónia č. 1)

  Symfónia so záverečným zborom, ktorý prináša posolstvo
  1999 40'
  OBSADENIE: orch: fl, cl, fg, tr, tn, pf, ac, tom, pto, archi, bgui
 • Symfonie všech Midi Lidí (Symfónia č. 2)

  2008 20'
  OBSADENIE: orch
 • L’ultimo volo

  suita z opery Posledný let – 12 pohľadov na M. R. Š.
  2019 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Melodies II

  for 13 Strings
  1992 12'
  OBSADENIE: archi
 • Plačka

  pre orchester ľudových nástrojov
  1998 OBSADENIE: archi
 • Mae Prelude

  podľa prvej časti Partity E dur pre husle J. S. Bacha, BWV 1006
  2000 OBSADENIE: orch: fl, ob, ci, cl, clb, fg, cr, tr, tn, tp, bat, ar, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Andante ma non troppo e molto cantabile

  1991 6'
  OBSADENIE: strum.adlib, mg
 • Corrado

  1993 20'
  OBSADENIE: strum.adlib, mg
 • ¡AHORA FUERA DE BURLAS! en homenaje a (martin) burlas

  1994 30'
  OBSADENIE: fl, ob, 2cl, pf, elgui, v, vl, 2vc, bgui, tom, mg
 • Anjel

  1994 4'
 • Učiteľka očami detí

  1995 OBSADENIE: vv, 6–8strum.adlib, pf
 • Jednota a právo

  1996 4'
  OBSADENIE: 2strum.adlib, pf
 • Things Go Better With Tamagochi

  1998 10'
  OBSADENIE: fl, cl, ac, vl, vc, pf, elpf/sth, dr (vn, pf/ac)
 • Peripetie Karola Jettinga

  2019
 • sólový nástroj
 • 11 s premennou hore

  1995 OBSADENIE: pf/mg/fl
 • Mladý bratislavský sólista

  1996 10'
  OBSADENIE: vn/ad lib. – vn/strum.adlib
 • You had a lovely face, but now it’s lost its grace

  1997 12'
  OBSADENIE: ac
 • Instant Music Drama

  1998 5'
  OBSADENIE: fl
 • Sunshine

  1998 2'
  OBSADENIE: ac
 • Capriccio

  2001 OBSADENIE: ac
 • Recitativo, verzia pre akordeón

  2001 OBSADENIE: ac
 • Maeandri mundri

  2002 6'
  OBSADENIE: vc
 • Strach z výšky

  pre pikolu sólo
  2004 5
  OBSADENIE: picc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Recitativo e canzonetta

  pre klavír
  1993 10'
  VYDAVATEĽ: PT
  OBSADENIE: pf
 • Piano Limited

  1994 15'
  OBSADENIE: pf
 • Shaky Pears

  pre klavír
  1995 3'
  OBSADENIE: pf
 • Smutná krava

  1996 1' 30''
  OBSADENIE: pf, CD/mg
 • Ragtime

  pre klavír, podľa skladby Three Page Sonata od Charlesa Ivesa
  2004 2004, rev. 2005, 2012
  OBSADENIE: pf/pf4m/6pf
 • Štyri minimalistické kusy pre klavír

  2005 OBSADENIE: pf
 • Ludwigova kvintesencia

  pre klavír
  2006 3' 21''
  VYDAVATEĽ: Slovak Music Bridge
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Recitativo

  1999 6'
  OBSADENIE: org
 • Mild Mind

  2002 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Dve prasiatka

  1986 10'
  OBSADENIE: 2fl
 • Duo (Venované K. Prutkovovi)

  1989 10'
  OBSADENIE: fl, cl
 • Duo (Venované Palmströmovi)

  1990 10'
  OBSADENIE: vn, fl
 • Duo (Venované súčasníkom)

  1990 10'
  OBSADENIE: fl, tpc
 • Dancing Penguin

  1991 15'
  OBSADENIE: vn/vbf, pf
 • Melodies and Rhythms for Shoko and Hidemi

  1991 40'
  OBSADENIE: cl/fl, pf
 • Melodies III

  1993 10'
  OBSADENIE: 2fl
 • Speranza angelica

  1993 20'
  OBSADENIE: fl, pf
  Ikona audio
 • America

  1993–1998 2'
  OBSADENIE: vn/ac, pf
 • Duo (Venované T. S. Eliotovi)

  1995 10'
  OBSADENIE: fl, cb
 • A csapláros kislánya

  1997 12'
  TEXT: S. Petöfi, H. Kretzschmar
  OBSADENIE: vn, pf
 • Happy Mainstream

  1997 12'
  OBSADENIE: fld, cr
 • 2. sonáta (Grande)

  Skladateľ, skladateľ, našiel si správny smer
  1998 15'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Cesta lemovaná dcérami noci

  1998 OBSADENIE: 2ac
 • Jar prišla…

  1998 10'
  OBSADENIE: cb, ac/pf
 • Music for a Lost Violin (Hudba pre stratené husle)

  1998 2'
  OBSADENIE: vn, pf (ac/pf)
 • El efecto föhn

  2006 12'
  OBSADENIE: vc, ac
 • Phrygian Pop (Only Girl in the World)

  pre dve violončelá
  2011 OBSADENIE: 2vc
 • Cabaret Eslovaquia

  pre flautu a klavír
  2015 7'
  OBSADENIE: fl, pf
 • tri nástroje
 • Il quickly strudel

  1993 5'
  OBSADENIE: 2fl, pf
 • Ešte viac čarovných okamihov pre dychové trio

  1995 10'
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Johann!

  1996 10'
  OBSADENIE: vn, vc, ac (vn, ac)
 • Escape from Slovakia-Escape from Paradise

  1999 – 2000 OBSADENIE: fl, ac, pf
 • Tri čarovné okamihy pre dychové trio

  2004 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • Pustatina I – VIII

  2005 OBSADENIE: 3crb
 • Danzón

  pre klarinet, vibrafón a klavír
  2017 10'
  OBSADENIE: cl, vbf, pf
 • štyri nástroje
 • Priviate vetrom

  pre 4 trombóny a veľký bubon
  1990 10'
  OBSADENIE: 4tn, gc
 • Quattro per Otto

  1993 5'
  OBSADENIE: 4fl
 • Non lasciate la speranza voi ch’entrate…

  1994 10'
  OBSADENIE: 4fl
 • Bohatá a šťastná z Engerau

  1996 7'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Suita na spôsob Požoňu

  1998 10'
  OBSADENIE: fl, vn, pf, ac
 • Was ich nicht mit meinem Herzen sagen kann

  1998 OBSADENIE: vn, 2ac, gui
 • Ich hab Dich immer geliebt

  1999 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Kindermusikverein

  2000 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Shambala Orchestra: The Final Dance

  2003 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Alea vera

  2004 8' 48''
  OBSADENIE: vn, ac, pf, cb
 • Enem B

  pre štyri violončelá
  2014 10'
  OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto

  1989 12'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Enem A

  pre sláčikové kvarteto
  2014 10'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Desirée

  1996 5'
  OBSADENIE: fl, vn, vc, ac, pf
 • Labuť, pieseň bez slov

  1997 4'
  OBSADENIE: fl, vn, vc, ac, pf
 • Na Kamennom námestí

  1997 3'
  OBSADENIE: fl, vn, vc, ac, pf
 • 66 sezón

  Štyri kusy pre kvinteto plechových nástrojov
  2003 OBSADENIE: 2tr, cr, tn, tu
 • Svornosť (Eintracht)

  pre päť lesných rohov
  2013 7'
  OBSADENIE: 5cr
 • šesť nástrojov
 • ...a ty si prišla do Boccaccia

  1996 7'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf, gui, pf
 • Polní cestou podél potoka přímo k lesu

  1999 OBSADENIE: fl, clb, vn, vl, ac, pf
 • Poskočne lisičke

  1999 OBSADENIE: fl, clb, vn, vl, ac, pf
 • sedem nástrojov
 • Franzl

  1993 1993, rev. 1997, 10'
  OBSADENIE: fl, cl, vn, vc, ac, pf, gui
 • Enem Synergia

  pre sedem sláčikových nástrojov
  2014 10'
  OBSADENIE: archi
 • 10–15 nástrojov
 • Die schöne Glenn-Millerin (Romantische Poesie neu interpretiert)

  1995 90'
  OBSADENIE: 2tr, tn, sxa, sxt, 2elgui, bgui, 2sth, bat
 • Z korešpondencie (z môjho života)

  2012 OBSADENIE: ens
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Drozd

  Pieseň pre nižší hlas a sláčikové kvarteto na poéziu Milana Rúfusa
  1988 15'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • Urban Songs

  2000 30
  TEXT: Egon Bondy
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, fl, (bcl,) vn, (vl,) ac, pf, (gui)
 • Bratislavská Sútra

  2002 OBSADENIE: spk, fl, vn, ac, pf
 • ENEM

  pre hoboj, klavír a recitátora
  2014 2014, rev. 2016, 7'
  TEXT: Samo Bohdan Hroboň
  OBSADENIE: spk, vn, ob, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Cyklus piesní na jeden dych

  1994 OBSADENIE: vf, pf
 • hudobné divadlo
 • Malá tanečná suita

  (z hudobného divadla "Little Pig")
  1997
 • hudba pre divadlo
 • „…hráme Duráka“

  1998 TEXT: Kozmenko-Delinde
 • Padesátka

  2005
 • miešaný zbor
 • Caritas

  pre miešaný zbor
  2003 10'
  OBSADENIE: CM
 • Jeseň

  pre dva miešané zbory
  2013 7'
  TEXT: Josef Jungmann, Jan Kochanowski
  OBSADENIE: 2CM
 • zbor a nástroje
 • Tri ľudové piesne

  pre miešaný zbor a akordeón
  2004 5' 30''
  OBSADENIE: CM, ac
 • Vidmodeva spevovieva

  2005 TEXT: S. B. Hroboň
  OBSADENIE: CM, pf
 • elektroakustické
 • Air Force pre magnetofónový pás

 • Flauto dolce ’91

  1991 8'
  OBSADENIE: C+(fl)
 • Non avrei mai creduto…

  1993–1995 12'
  OBSADENIE: C+(2s, a, t, b)
 • Flauto Dolce Now

  1995 1' 40''
  OBSADENIE: C+(fl)
 • Grafiq Remix

  1996 OBSADENIE: C
 • Juan Estros!

  1996 OBSADENIE: C*/C
 • Air Force pre sláčikový orchester a mg pás

  2000 OBSADENIE: C+(archi)
 • RAINY

  2000 1'
  OBSADENIE: C
 • Rieky, ľudia, mosty

  2018 40´
  OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Plavá Kirsten

  1996 TEXT: T. Tandlánková
  OBSADENIE: R
 • performance
 • Sonáta č. 1 "Manipulačná"

  2007
 • Sonáta č. 4 "Vivaldisco"

  2007
 • Static - ExStatic

  Duo pre sólovú tanečnicu, sólového flautistu, zvukový záznam a svetlo
  2007 12'
 • hudba k filmu
 • Zbojník Jurko

  Nová filmová hudba k animovanému filmu Viktora Kubalu
  2017 - 2018 76´
  OBSADENIE: C
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • „Ladomírske morytáty a legendy“

  1998 RÉŽIA: P. Kerekes
  OBSADENIE: DD
 • hraný dokumentárny film
 • Cez hranice

  2004

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 167–169
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 72–74
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019
  Young Chamber Music
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 12-14
 • redakcia: Festival Opera Nova 2019
  2019 In: www.operaplus.cz/festival-opera-nova-2019/
  Operaplus 2019
 • TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
  2019 In: operaslovakia.sk/treti-abonentny-koncert-symfonickeho-orchestra-slovenskeho-rozhlasu/
  Operaslovakia 2019
 • KUZNIK, Frank: Stargazing in Prague: Opera Nova Festival
  2019 In: www.bachtrack.com/review-opera-nova-festival-apollo-mute-canary-kafka-66-sezon-prague-june-2019
  Operaplus 2019
 • PAVLICA, Lukáš: Mimozemšťané přilétají na Blaník v nové Mé vlasti
  2018 In: www.casopisharmonie.cz/kritiky/mimozemstane-priletaji-na-blanik-v-nove-me-vlasti.html
  Harmonie online 2018
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  Sólo pre akordeón a violončelo
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 36
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Melodráma o bombardovaní Apolky
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 10
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • GAHÉROVÁ, Vladimíra: Múry, ktoré až príliš dobre poznajú krehkosť života, okúsili nesmrteľnosť
  2017 In: kultura.pravda.sk/galeria/clanok/429427-mury-ktore-poznaju-krehkost-zivota-okusili-nesmrtelnost/
  Pravda - Kultúra 2017
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 5
 • KRUŠINSKÁ, Martina: V tichu vošli malí, vyšli veľkí
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 43
 • HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 8 – 9
 • KOLÁŘ, Robert: KRAA! – festival skutočne súčasnej hudby
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 7
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Príspevok k odkrývaniu urbánnych legiend
  2013 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/301295-prispevok-k-odkryvaniu-urbannych-legiend/
  roč. 23, 2013, č. 281, s. 41
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Jak nezapomínat na dějiny aneb Apolloopera
  2013 (22. 11.) In: operaplus.cz/jak-nezapominat-na-dejiny-aneb-apolloopera/
  2013 (22. 11.)
 • ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 36
 • KOLÁŘ, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 11
 • PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013
  Ešte raz Adamčiak
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 19
 • BERÁTS, Juraj: Apolloopera – zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky"
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 4
 • ULIČIANSKA, Zuzana: Košice? Tak ďaleko od mora? : Projekt prezentovaný v rámci záveru EHMK bol geniálne lokálnym i globálnym zároveň
  2013 SME 17.12. roč. 21, 2013, č. 293, s. 15
 • Slovenskú operu 66 sezón odpremiérujú na záver EHMK
  2013 In: kultura.pravda.sk/hudba/clanok/302438-slovensku-operu-66-sezon-odpremieruju-na-zaver-ehmk/
  2013
 • KOLÁŘ, Robert: VAPORI del CUORE : Possible Stories [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 37–38
 • ŠUBA, Andrej: Viva Musica! festival. Sólový recitál fenomenálneho ruského klaviristu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 11
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • KIRÁLY, Fero: the radical cut [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 56
 • (peb, her): Skuta/Piacek Darmstadt Acoustic Breakcore. Hevhetia
  2009 (4. 6.) SME 2009 (4. 6.), s. 22
 • JAREMKOVÁ, Mariana: Filmová hudba je ďalším hercom [rozhovor]
  2009 Film.sk 2009, č. 6, s. 22–25
 • ŽUCHOVÁ, Svetlana: Zlet myšlienok [rozhovor]
  2007 Slovo 2007, č. 5
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • BÁLIK, Peter: Vážna hudba nemusí byť vážna. Skladateľ a flautista Marek Piaček sa nechce vyjadriť k veľkým témam
  2002 (26. 7.) SME 2002 (26. 7.)
 • SADLOŇ, D.: Filozofujúci flautista a spievajúci filozof
  2002 Mosty 2002, č. 39 (24. 9.)
 • NAGY, D.: Vážna hudba nevážna. Rozhovor so skladateľom a flautistom Marekom Piačekom
  2002 Domino fórum, príloha Hudba 2002, č. 15
 • AS: Marek Piaček – Miniprofil HŽ
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 4–5
 • SEREČINOVÁ, Andrea: Alternatíva? [rozhovor s M. Piačkom]
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 288–292
 • SMETANOVÁ, Oľga: Inštitúciu „skladateľ“ je potrebné prekonať
  (O hudbe, banalitách, Požoni a ďalších kontextoch s M. Piačekom)
  1997 Ticho 1997, č. 6–7, s. 12–14
 • BALAZSHÁZYOVÁ, Zuzana: Odpad je dnes moderný I. [rozhovor s M. Piačekom]
  1997 Dotyky 1997, č. 6, s. 12–13
 • Recenzie
 • VACHOVÁ, Zuzana: Dirigent Marián Lejava dostal z hudobníkov maximum [L´Ultimo volo]
  2019 In: mojakultura.sk/dirigent-marian-lejava-dostal-z-hudobnikov-maximum/
  Moja Kultúra 2019
 • Personálna bibliografia
 • Exempla trahunt [rozhovor s D. Matejom a M. Lejavom]
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 12
 • Texte in "Nuntium Magnum", "Urban Songs", "Der letzte Flug", "Sutra von Bratislava" u. a.
  (Reflexion der Art des Umgehens mit dem Text in der eigenen Kompositionspraxis)
  2006 Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, Hudobné centrum, Bratislava 2006, s. 134–139
 • PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?
  1999 Hudobný život 1999, č. 1–2, s. 40–41
 • Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu
  1998 Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, Orman, Bratislava 1998, s. 227–233
 • PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál
  1997 Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, Bratislava 1997
 • Music as an Invitation to (Co) Responsibility
  1997 Višňovský, E. – Bianchi, G. (ed.): Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997, s. 274–278
 • Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami
  1994 Slovenská hudba 1994, č. 1, s. 74–82

Diskografia

 • Foto: DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS
  2014 CD – Mediálny inštitút MI 012014
  1. Daniel Matej / don@au.com: Softly
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  2. Daniel Matej / don@au.com: Smile
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  3. Martin Siewert / don@au.com: Grace
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  4. Juun / don@au.com: Chelsea
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  5. Fabian Pollack / don@au.com: Besame
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  6. Daniel Matej / don@au.com: Tender
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  7. don@au.com: Unpredictable
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
 • Foto: Milan Adamčiak & Agon Orchestra – Typornamento MILAN ADAMČIAK & AGON ORCHESTRA – TYPORNAMENTO
  2012 CD – Guerilla Records 080-2
  1. Ivan Acher: Typornamento 2012
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  2. Peter Machajdík: Imanentné čiary v tmavomodrej
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  3. Martin Burlas: Amnesia
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  4. Jan Jirucha: Rondo (Kvartet pre Ľudovíta Fullu)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  5. Petr Kofroň: Transfigurace Manfréda pro dvě voči
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  6. Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  7. Petr Wajsar: Minimini
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
  8. Milan Adamčiak: Capriccio
   Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Foto: Kvintové variácie slovenských skladateľov KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Oblúk
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...Znútra...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Viazane
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Detská skladba
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Túžba
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: Biely most
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvizácia
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatella
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Farby
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variácie
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: Skuta&Piacek: Darmstadt Acoustic Breakcore SKUTA&PIACEK: DARMSTADT ACOUSTIC BREAKCORE
  2009 CD – Hevhetia HV 0031-2-331

  1. Rain in Cage 2. Fast and Furious 3. Vienna School X 4. Interlude 1 5. Power Prelude 6. eMotions 7. Interlude 2 8. Power Gigue 9. Darmstadt Dreamcore 10. Interlude 3 11. Power Fantasy 12. Interlude 4 13. Inter Mezzo 14. Air (Unit) 15. Interlude 5 16. Darmstadt Calling 17. Sound Garden-Postlude Skuta&Piacek Miki Skuta, klavír Marek Piacek, flauta
  1. Miki Skuta (pf), Marek Piaček (fl)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: LOTZ trio – Slovak period & contemporary basset horn treasures LOTZ TRIO – SLOVAK PERIOD & CONTEMPORARY BASSET HORN TREASURES
  2008 CD – Hudobný fond SF 00562131
  1. Marek Piaček: Pustatina I – VIII
   Lotz Trio
  2. Juraj Družecký: Divertimento
   Lotz Trio
  3. Boško Milaković: The Inner Singers
   Lotz Trio
  4. Daniel Matej: 3m für WAM
   Lotz Trio
  5. Johann Josef Rösler: Partita
   Lotz Trio
  6. Martin Burlas: Sailing against Night (Plavba proti noci)
   Lotz Trio
  7. Marián Lejava: Aria (for Lotz Trio)
   Lotz Trio
 • Foto: Lieder ohne Worte LIEDER OHNE WORTE
  2007 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA08
  1. Daniel Matej: don@u.com / Lieder ohne Worte
   Marek Piaček (v, fl, C*), Ronald Šebesta (cl), Judith Unterpertinger (vc), Christian Fennesz (gui, lap), Martin Siewert (gui, C*), Martin Brandlmayr (bat), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj)
 • Foto: Visions – Slovak Music for Cello and Accordion VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION
  2006 CD – Diskant DK 0094-2 131
  1. Marek Piaček: El efecto föhn
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Ilja Zeljenka: Štefánka
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Juraj Hatrík: Vízia
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Ľubica Čekovská: In Conversation
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Daniel Matej: Nice
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Marián Lejava: scarce resemblance (notturno no. 6)
   Duo Eugen Prochác - Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: Plasticity PLASTICITY
  2002 CD – Slovart Records SR-0049
  1. Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
   Boris Lenko (ac)
  2. Marek Piaček: Sunshine
   Boris Lenko (ac)
  3. Ľubomír Burgr: Title
   Boris Lenko (ac)
  4. Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
   Boris Lenko (ac)
  5. Guy Klucevsek: Bandoneons, Basil and Bay Leaves
   Boris Lenko (ac)
  6. Maurizio Kagel: Rrrrrrr... 3 skladby pre organ
   Boris Lenko (ac)
  7. Howard Skempton: Small Change
   Boris Lenko (ac)
  8. Howard Skempton: Home and Abroad
   Boris Lenko (ac)
  9. Howard Skempton: Summer Waltz
   Boris Lenko (ac)
  10. Howard Skempton: Deeply Shaded
   Boris Lenko (ac)
  11. Howard Skempton: Cakes and Ale
   Boris Lenko (ac)
  12. Lois V Vierk: Blue Jets Red Sprites
   Boris Lenko (ac)
  13. John Zorn: Road Runner
   Boris Lenko (ac)
  14. Per Nørgård: Le bal somnambule
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Marek Piaček: Urban Songs MAREK PIAČEK: URBAN SONGS
  2001 CD – Hudobný fond SF 0031 2131
  1. Marek Piaček: Kindermusikverein
   Požoň sentimentál
  2. Marek Piaček: Polní cestou podél potoka přímo k lesu
   Požoň sentimentál
  3. Marek Piaček: Ich hab Dich immer geliebt
   Požoň sentimentál
  4. Marek Piaček: Poskočne lisičke
   Požoň sentimentál
  5. Marek Piaček: Suita na spôsob Požoňu
   Požoň sentimentál
  6. Marek Piaček: Urban Songs
   Požoň sentimentál, Egon Bondy (v)
  7. Marek Piaček: Was ich nicht mit meinem Herzen sagen kann
   Požoň sentimentál
 • Foto: STATE OF THE UNION 2.001 STATE OF THE UNION 2.001
  2001 CD – Electronic Music Foundation EMF CD 028, New York

  realizácia Creative Pig Studio
  1. Daniel Matej: SHARP (on B-A-C-H)
  2. Marek Piaček: RAINY
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)

Ocenenia

 • Palma Ars Acustica
  2019 - finalista za dielo Rieky, ľudia, mosty

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Marek Piaček: L’ultimo volo
  suita z opery Posledný let – 12 pohľadov na M. R. Š.
  29. 11.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  3. abonentný koncert SOSR, Koncertné štúdio, SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Predohra z opery 66 sezón – More
  16. 10.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ORFEUS OPENING, Koncertné štúdio II, SRO, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VŠMU Modern Orchestra, Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Peripetie Karola Jettinga
  21. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Young Chamber music, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ansámbel Asynchrónie, Peter Javorka (dir.)
 • Marek Piaček: Zbojník Jurko
  Nová filmová hudba k animovanému filmu Viktora Kubalu
  30. 6.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Fest Anča 2018 - Projekcia so živou hudbou: Zbojník Jurko + Marek Piaček, Stanica Žilina - Záriečie, Žilina, SK
 • Marek Piaček: Danzón
  pre klarinet, vibrafón a klavír
  23. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Soirée s Ladislavom Burlasom, Župný dom, Nitra, SK
  INTERPRETI: Juraj Pivoluska (cl), Marián Michalec (vbf), Alena Hučková (pf)
 • Marek Piaček: Cabaret Eslovaquia
  pre flautu a klavír
  17. 6.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Lukešová (fl), Alena Hučková (pf)
 • Marek Piaček: Stručné dejiny vesmíru
  Rozhlasová opera pre dieťa, rozprávača, detský zbor a inštrumentálny súbor
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Barbora Tallová (v), Ansámbel Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Marek Piaček: ENEM
  pre hoboj, klavír a recitátora
  16. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Koncertná sieň františkánskeho kláštora, Skalica, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniel Buranovský (pf), Štefan Bučko (spk)
 • Marek Piaček: Jeseň
  pre dva miešané zbory
  15. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Spevácky zbor Technik, Dan Kalousek (dir.)
 • Marek Piaček: 2'16'' a pol: Vesmírna odysea
  Súčasná opera pre deti
  4. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica, Žilina-Záriečie, SK
  INTERPRETI: Detskí účinkujúci zo ZUŠ Rajec a ZUŠ L. Árvaya Žilina, Členovia orchestra Slovenská filharmónia, Marek Piaček (dir.)
 • Marek Piaček: Apolloopera
  19. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Jozef Chabroň (dir.), Marold Langer-Philippsen (réžia)
 • Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
  13. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Marek Piaček: 66 sezón
  Opera-dokument (spoluautori P. Kerekes a M. Ondriska)
  26. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova Štátneho divadla, Košice, SK
  INTERPRETI: Linda Ballová (s), Lenka Barilíková (act ), Martin Gyimesi (t), Pavol Remenár (br), Lukáš Kozubík (zbm.), Zbor a orchester Štátneho divadla Košice, Ondrej Olos (dir.)
 • Marek Piaček: Lesť rozmyslu
  (spoluautor hudby S. Beňačka)
  11. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica, Žilina-Záriečie, SK
 • Marek Piaček: Phrygian Pop (Only Girl in the World)
  pre dve violončelá
  29. 7.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Natália Prochácová (vc), Eugen Prochác (vc)
 • Marek Piaček: Kráľ duchov
  11. 11.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, a4 nultý priestor, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Beňačka, jr. (b), Jozef Chabroň (t), Musica falsa et ficta, Marold Langer Philipssen (réžia)
 • Miroslav Tóth: Pašie Štefana H.
  5. 10.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Anasasoftlitera festival, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica falsa et ficta ensemble, Andrej Gál (vc), Alexander Platzner (sxa), Daniel Kordík (C), Marek Piaček (dir.)
 • Marek Piaček: Malevich-Malevich
  2009 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Symfonie všech Midi Lidí (Symfónia č. 2)
  22. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Marek Piaček: Zbojníci
  2008 Prvé uvedenie na Slovensku
  Akademický Prešov, Prešov, SK
  INTERPRETI: Jana Hubinská (vf), Marek Piaček (X), Stanislav Beňačka, jr. (X), Peter Važan (video)
 • Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Marek Piaček: Sonáta č. 4 "Vivaldisco"
  8. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  A4 nultý priestor, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Static - ExStatic
  Duo pre sólovú tanečnicu, sólového flautistu, zvukový záznam a svetlo
  17. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  A4 - nultý priestor, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Sonáta č. 1 "Manipulačná"
  17. 2.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  A4, Nultý priestor, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Vidmodeva spevovieva
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)
 • Marek Piaček: Zlet
  Hudobno-tanečná hra
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nudance, A4 – Nultý priestor, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Padesátka
  11. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Disk, Trnava, SK
 • Marek Piaček: Pustatina I – VIII
  30. 9.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  (New) Music at Home, Synagóga, Šamorín, SK
  INTERPRETI: Róbert Šebesta (crb), Ronald Šebesta (crb), Andreas Fink (crb)
 • Marek Piaček: Štyri minimalistické kusy pre klavír
  15. 3.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Bálešová (pf)
 • Marek Piaček: Alea vera
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA, Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb)
 • Marek Piaček: Ragtime
  pre klavír, podľa skladby Three Page Sonata od Charlesa Ivesa
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daan Vandewalle (pf)
 • Marek Piaček: Tri ľudové piesne
  pre miešaný zbor a akordeón
  26. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Lúčnica spieva a hrá, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Boris Lenko (ac), Elena Matušová (dir.)
 • Marek Piaček: 66 sezón
  Štyri kusy pre kvinteto plechových nástrojov
  14. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovak Brass Quintet, Rastislav Suchan (tr), Ľubomír Kamenský (tr), Roman Bielik (cr), Albert Hrubovčák (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Marek Piaček: Tri čarovné okamihy pre dychové trio
  10. 10.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Roman Mešina (fg)
 • Marek Piaček: Cez hranice
  29. 9.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kino Mladosť, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Bratislavská Sútra
  3. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, V-klub, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Mild Mind
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Vrábel (org)
 • Marek Piaček: Maeandri mundri
  26. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Starý zámok, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc)
 • Marek Piaček: Posledný let
  Dvanásť pohľadov na M. R. Š.
  14. 12.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Kovár (act ), Stanislav Beňačka, jr. (b), Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Recitativo, verzia pre akordeón
  14. 1.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Mártonová Kormanová (ac)
 • Marek Piaček: Urban Songs
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo Stoka, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Air Force pre sláčikový orchester a mg pás
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Mae Prelude
  podľa prvej časti Partity E dur pre husle J. S. Bacha, BWV 1006
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Marek Piaček: Air Force pre magnetofónový pás
  12. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 5, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Kindermusikverein
  10. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Cesta lemovaná dcérami noci
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Dva fragmenty
  pre flautu, husle, violončelo a akordeón
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Fantasia ricercata
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Marek Piaček: Jar prišla…
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Marek Piaček: Was ich nicht mit meinem Herzen sagen kann
  20. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Things Go Better With Tamagochi
  30. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Malá tanečná suita
  (z hudobného divadla "Little Pig")
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Na Kamennom námestí
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
  1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Marek Piaček: ...a ty si prišla do Boccaccia
  26. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
  Charakteristický kus
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau
  pre komorný súbor
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Marek Piaček: Desirée
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu
  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Ilja Zeljenka: Spomienka
  (pre Požoň sentimentál)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Marek Piaček: Učiteľka očami detí
  14. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: Ešte viac čarovných okamihov pre dychové trio
  12. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Balkánske dychové trio
 • Marek Piaček: Non avrei mai creduto…
  28. 10.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Shaky Pears
  pre klavír
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: John Tilbury (pf)
 • Marek Piaček: ¡AHORA FUERA DE BURLAS! en homenaje a (martin) burlas
  1. 6.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
  pre klavír
  1993 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Marek Piaček: King Rist
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
 • Marek Piaček: Flauto dolce ’91
  18. 10.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Marek Piaček: Priviate vetrom
  pre 4 trombóny a veľký bubon
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Mitošinka (tn), Branko Kubina (tn), Ľubomír Šantavý (tn), Marek Bubnič (tn)
 • Marek Piaček: Drozd
  Pieseň pre nižší hlas a sláčikové kvarteto na poéziu Milana Rúfusa
  12. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble, Ingrid Michalíková (s)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Marek Piaček: 66 sezón
  Opera-dokument (spoluautori P. Kerekes a M. Ondriska)
  26. 6.
  2019
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Opera Nova 2019, Pražská křižovatka – Kostel sv. Anny, Praha, CZ
  INTERPRETI: Marián Lejava (dir.), Pavol Remenár (br), Patrik Horňák (tenor), Linda Ballová (s), Lenka Barilíková (spk), Pražská komorní filharmonie, Sbor Státní opery
 • Marek Piaček: Vltava / Aqua Mater
  5. 11.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Brno Contemporary Orchestra, Pavel Šnajdr (dir.)
 • Marek Piaček: Rieky, ľudia, mosty
  31. 10.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Vysielanie ČRo - Vltava, Praha, CZ
 • Marek Piaček: Apolloopera
  19. 6.
  2018
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Opera Nova, Nová scéna Národného divadla, Praha, CZ
  INTERPRETI: Štefan Bučko (spk), Slovenský filharmonický zbor, Albert Hrubovčák (tn), Karel Kučera (tn), Jozef Chabroň (dir.), Martin Ondriska (réžia)
 • Marek Piaček: Jeseň
  pre dva miešané zbory
  14. 6.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aula FSS Masarykovej univerzity, Brno, CZ
  INTERPRETI: Ars Brunensis Chorus, Spevácky zbor Technik, Dan Kalousek (dir.)
 • Marek Piaček: Z korešpondencie (z môjho života)
  30. 11.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  La Fabrika, Praha, CZ
  INTERPRETI: Agon Orchestra, Petr Kofroň (dir.)
 • Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
  pre klavír
  17. 12.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Setkávání nové hudby plus+, Koncertná sála HF JAMU, Brno, CZ
  INTERPRETI: Miki Skuta (pf)
 • Marek Piaček: Ragtime
  pre klavír, podľa skladby Three Page Sonata od Charlesa Ivesa
  11. 2.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Your House of (New) Music / SPACE, Rode Pomp, Gent, BE
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  Premiéra verzie pre štvorručný klavír
 • Ilja Zeljenka: Hry pre jedného
  pre flautu, klavír, bicie a hlas
  12. 5.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Coombehurst House, Kingston University, Londýn, UK
  INTERPRETI: Marek Piaček (X)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Haydnovej Londýnskej symfónie, op. 57
  pre flautu sólo
  27. 3.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nottingham, UK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

Audio

 • Piaček, Marek: Speranza angelica


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 02. 2020