2023

TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

2023

KOREŇOVÁ, Katarína: Koncerty : 1. 7. – 30. 7 . 2023 Banská Štiavnica, Svátý Anton, Zvolen, Banský Bystrica – Festival peknej hudby

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 2 – 3

2022

PAVELKA, Ľubomír: Marek Piaček : Apolloopera [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 34

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2022

VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

Moja kultúra, 10. 2. 2022

2020

ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

(selected works 2000 - 2009)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

2020

NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

2019

TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

Opera Slovakia, 2019

2019

KUZNIK, Frank: Stargazing in Prague: Opera Nova Festival

2019

KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019

Young Chamber Music

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 12 – 14

2019

GAVALOVÁ, Mária: AsynChrónie 2019

2. koncert – YOUNG CHAMBER MUSIC

Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 35
(Peripetie Karola Jettinga)

2019

VACHOVÁ, Zuzana: Dirigent Marián Lejava dostal z hudobníkov maximum [L´Ultimo volo]

Moja Kultúra, 2019

2019

KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 8

2019

redakcia: Festival Opera Nova 2019

OperaPlus, 2019

2018

PAVLICA, Lukáš: Mimozemšťané přilétají na Blaník v nové Mé vlasti

Harmonie online, 2018

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2017

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

Sólo pre akordeón a violončelo

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

2017

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

Melodráma o bombardovaní Apolky

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 10

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2017

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Múry, ktoré až príliš dobre poznajú krehkosť života, okúsili nesmrteľnosť

Pravda - Kultúra, 2017

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

2014

KRUŠINSKÁ, Martina: V tichu vošli malí, vyšli veľkí

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 43

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 5

2014

HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2014

KOLÁŘ, Robert: KRAA! – festival skutočne súčasnej hudby

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 7

2013

URSÍNYOVÁ, Terézia: Jak nezapomínat na dějiny aneb Apolloopera

OperaPlus, 22. 11. 2013

2013

KOLÁŘ, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 11

2013

PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013

Ešte raz Adamčiak

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

2013

BERÁTS, Juraj: Apolloopera – zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky"

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 4

2013

ULIČIANSKA, Zuzana: Košice? Tak ďaleko od mora? : Projekt prezentovaný v rámci záveru EHMK bol geniálne lokálnym i globálnym zároveň

SME 17.12., 2013, roč. 21, č. 293, s. 15

2013

Slovenskú operu 66 sezón odpremiérujú na záver EHMK

Pravda - Kultúra, 2013

2013

ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 36

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Príspevok k odkrývaniu urbánnych legiend

Pravda - Kultúra, 2013, roč. 23, č. 281, s. 41

2012

KOLÁŘ, Robert: VAPORI del CUORE : Possible Stories [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 37 – 38

2011

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2011

ŠUBA, Andrej: Viva Musica! festival. Sólový recitál fenomenálneho ruského klaviristu

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 11

2011

KIRÁLY, Fero: the radical cut [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 56

2010

PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor s D. Matejom a M. Lejavom]

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 12

2010

KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 167 – 169

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

2009

(PEB, her): Skuta/Piacek Darmstadt Acoustic Breakcore. Hevhetia

SME, 4. 6. 2009, s. 22

2009

JAREMKOVÁ, Mariana: Filmová hudba je ďalším hercom [rozhovor]

Film.sk, 2009, č. 6, s. 22 – 25

2007

ŽUCHOVÁ, Svetlana: Zlet myšlienok [rozhovor]

Slovo, 2007, č. 5

2007

PIAČEK, Marek: Pri nohách majstra

Zosnulý Ilja Zeljenka očami jeho žiaka Mareka Piačeka

Hospodárske noviny, 16. 7. 2007, s. 21

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hexagram # 11 [recenzia CD]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 38 – 39

2006

PIAČEK, Marek: Texte in "Nuntium Magnum", "Urban Songs", "Der letzte Flug", "Sutra von Bratislava" u. a.

(Reflexion der Art des Umgehens mit dem Text in der eigenen Kompositionspraxis)

Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Hudobné centrum, Bratislava, s. 134 – 139

2002

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Marek Piaček : Urban Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 40 – 41

2002

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 72 – 74

2002

BÁLIK, Peter: Vážna hudba nemusí byť vážna. Skladateľ a flautista Marek Piaček sa nechce vyjadriť k veľkým témam

SME, 26. 7. 2002

2002

SEREČINOVÁ, Andrea: Skončila opera v stoke?

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 23 – 24

2002

SADLOŇ, D.: Filozofujúci flautista a spievajúci filozof

Mosty, 2002, č. 39 (24. 9.)

2002

NAGY, D.: Vážna hudba nevážna. Rozhovor so skladateľom a flautistom Marekom Piačekom

Domino fórum, príloha Hudba, 2002, č. 15

2001

AS: Marek Piaček – Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 4 – 5

1999

PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?

Hudobný život, 1999, č. 1 – 2, s. 40 – 41

1998

PIAČEK, Marek: Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 227 – 233

1997

PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, 1997, Bratislava

1997

PIAČEK, Marek: Music as an Invitation to (Co) Responsibility

Višňovský, E. – Bianchi, G. (ed.): Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 274 – 278

1997

SEREČINOVÁ, Andrea: Alternatíva? [rozhovor s M. Piačkom]

Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 288 – 292

1997

SMETANOVÁ, Oľga: Inštitúciu „skladateľ“ je potrebné prekonať

(O hudbe, banalitách, Požoni a ďalších kontextoch s M. Piačekom)

Ticho, 1997, č. 6 – 7, s. 12 – 14

1997

BALAZSHÁZYOVÁ, Zuzana: Odpad je dnes moderný I. [rozhovor s M. Piačekom]

Dotyky, 1997, č. 6, s. 12 – 13

1994

PIAČEK, Marek: Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami

Slovenská hudba, 1994, č. 1, s. 74 – 82

Personálna bibliografia

 • 2010

  PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor s D. Matejom a M. Lejavom]

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 12

 • 2006

  PIAČEK, Marek: Texte in "Nuntium Magnum", "Urban Songs", "Der letzte Flug", "Sutra von Bratislava" u. a.

  (Reflexion der Art des Umgehens mit dem Text in der eigenen Kompositionspraxis)

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Hudobné centrum, Bratislava, s. 134 – 139

 • 1999

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?

  Hudobný život, 1999, č. 1 – 2, s. 40 – 41

 • 1998

  PIAČEK, Marek: Mladý skladateľ v kontexte stredoeurópskeho regiónu

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 227 – 233

 • 1997

  PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál

  Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ’97, 1997, Bratislava

 • 1997

  PIAČEK, Marek: Music as an Invitation to (Co) Responsibility

  Višňovský, E. – Bianchi, G. (ed.): Diskurz, intelektuáli, sociálna komunikácia, 1997, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 274 – 278

 • 1994

  PIAČEK, Marek: Divadlo zvuku alebo zvukové divadlo. O stieraní hraníc medzi žánrami

  Slovenská hudba, 1994, č. 1, s. 74 – 82

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2007

  PIAČEK, Marek: Pri nohách majstra

  Zosnulý Ilja Zeljenka očami jeho žiaka Mareka Piačeka

  Hospodárske noviny, 16. 7. 2007, s. 21

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 167 – 169

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 72 – 74

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

  Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

 • 2020

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

  (selected works 2000 - 2009)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

 • 2019

  VACHOVÁ, Zuzana: Dirigent Marián Lejava dostal z hudobníkov maximum [L´Ultimo volo]

  Moja Kultúra, 2019

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  KOREŇOVÁ, Katarína: Koncerty : 1. 7. – 30. 7 . 2023 Banská Štiavnica, Svátý Anton, Zvolen, Banský Bystrica – Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 9, s. 2 – 3

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  PAVELKA, Ľubomír: Marek Piaček : Apolloopera [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 34

 • 2022

  VACHOVÁ, Zuzana: Hudobná dišputa Zeljenka verzus Piaček

  Moja kultúra, 10. 2. 2022

 • 2019

  KOLÁŘ, Róbert: Asyn(C)hrónie 2019

  Young Chamber Music

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 12 – 14

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 8

 • 2019

  GAVALOVÁ, Mária: AsynChrónie 2019

  2. koncert – YOUNG CHAMBER MUSIC

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 35
  (Peripetie Karola Jettinga)

 • 2019

  redakcia: Festival Opera Nova 2019

  OperaPlus, 2019

 • 2019

  KUZNIK, Frank: Stargazing in Prague: Opera Nova Festival

 • 2019

  TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  PAVLICA, Lukáš: Mimozemšťané přilétají na Blaník v nové Mé vlasti

  Harmonie online, 2018

 • 2017

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre

  Sólo pre akordeón a violončelo

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 36

 • 2017

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Melodráma o bombardovaní Apolky

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 10

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2017

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: Múry, ktoré až príliš dobre poznajú krehkosť života, okúsili nesmrteľnosť

  Pravda - Kultúra, 2017

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pállfyho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Skalické Divergencie 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 5

 • 2014

  KRUŠINSKÁ, Martina: V tichu vošli malí, vyšli veľkí

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 43

 • 2014

  HEINDL, Christian: Lost & Found: New Sounds from Slovakia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: KRAA! – festival skutočne súčasnej hudby

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 7

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Príspevok k odkrývaniu urbánnych legiend

  Pravda - Kultúra, 2013, roč. 23, č. 281, s. 41

 • 2013

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jak nezapomínat na dějiny aneb Apolloopera

  OperaPlus, 22. 11. 2013

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 36

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Ludi Apollinares/Burgr, Kundlák, Piaček, Schramek, Wiedermann

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 11

 • 2013

  PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013

  Ešte raz Adamčiak

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 19

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: Apolloopera – zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky"

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 4

 • 2013

  ULIČIANSKA, Zuzana: Košice? Tak ďaleko od mora? : Projekt prezentovaný v rámci záveru EHMK bol geniálne lokálnym i globálnym zároveň

  SME 17.12., 2013, roč. 21, č. 293, s. 15

 • 2013

  Slovenskú operu 66 sezón odpremiérujú na záver EHMK

  Pravda - Kultúra, 2013

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: VAPORI del CUORE : Possible Stories [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 37 – 38

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Viva Musica! festival. Sólový recitál fenomenálneho ruského klaviristu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 11

 • 2011

  KIRÁLY, Fero: the radical cut [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 56

 • 2009

  (PEB, her): Skuta/Piacek Darmstadt Acoustic Breakcore. Hevhetia

  SME, 4. 6. 2009, s. 22

 • 2009

  JAREMKOVÁ, Mariana: Filmová hudba je ďalším hercom [rozhovor]

  Film.sk, 2009, č. 6, s. 22 – 25

 • 2007

  ŽUCHOVÁ, Svetlana: Zlet myšlienok [rozhovor]

  Slovo, 2007, č. 5

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hexagram # 11 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 6, s. 38 – 39

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2002

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Marek Piaček : Urban Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 40 – 41

 • 2002

  BÁLIK, Peter: Vážna hudba nemusí byť vážna. Skladateľ a flautista Marek Piaček sa nechce vyjadriť k veľkým témam

  SME, 26. 7. 2002

 • 2002

  SEREČINOVÁ, Andrea: Skončila opera v stoke?

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 23 – 24

 • 2002

  SADLOŇ, D.: Filozofujúci flautista a spievajúci filozof

  Mosty, 2002, č. 39 (24. 9.)

 • 2002

  NAGY, D.: Vážna hudba nevážna. Rozhovor so skladateľom a flautistom Marekom Piačekom

  Domino fórum, príloha Hudba, 2002, č. 15

 • 2001

  AS: Marek Piaček – Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 4 – 5

 • 1997

  SEREČINOVÁ, Andrea: Alternatíva? [rozhovor s M. Piačkom]

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 288 – 292

 • 1997

  SMETANOVÁ, Oľga: Inštitúciu „skladateľ“ je potrebné prekonať

  (O hudbe, banalitách, Požoni a ďalších kontextoch s M. Piačekom)

  Ticho, 1997, č. 6 – 7, s. 12 – 14

 • 1997

  BALAZSHÁZYOVÁ, Zuzana: Odpad je dnes moderný I. [rozhovor s M. Piačekom]

  Dotyky, 1997, č. 6, s. 12 – 13

x