• 1983 – 1986

  súkromné štúdium hry na flaute (Vladislav Brunner st.)

 • 1986 – 1992

  Konzervatórium v Bratislave (flauta – Dagmar Zsapková), súčasne súkromné štúdium kompozície (Ladislav Burlas a Ilja Zeljenka)

 • 1990 – 1991

  štipendijné pobyty v rámci nadácie Künstlerhaus Boswil vo Švajčiarsku

 • 1990 – 1995

  VŠMU (kompozícia – Ilja Zeljenka), súčasne súkromné štúdium elektroakustickej hudby u Juraja Ďuriša v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu

 • od 1991

  člen VENI ensemblu a súboru TULEŇ

 • 1993

  štipendijný pobyt na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii (K. Jones)

 • 1994

  spoluzakladateľ súboru Vapori del Cuore

 • 1994

  spoluzakladateľ Malomestského komorného orchestra Požoň sentimentál

 • 1994 – 1998

  viceprezident ISCM – Slovak Section

 • 1995

  člen dramaturgickej komisie festivalu Večery novej hudby

 • 1996 – 2005

   VŠMU (doktorandské štúdium kompozície – Vladimír Bokes)

 • 1996

  študijný pobyt na Akademie für Neue Musik (B. Schaeffer, M. Choloniewski)

 • 2007

   kompozičný kurz IMAutomaat – Kulturfabrik Hainburg: Theremin-Sensor- Workshop (A. Smirnov)

 • 2018

   habilitácia – HAMU Praha v odbore Skladba: Stieranie hraníc žánrov a druhov v súčasnej opere

"Centrum Piačekovho kompozičného záujmu predstavujú multimediálne projekty, synteticky spájajúce hudobný prejav s prvkami naivného divadla (Corrado, 1993; !AHORA FUERA DE BURLAS!, 1994). Pri svojich kompozičných realizáciách vychádza z princípu hry, pričom využíva techniku koláže, citácií a alúzie na sféry „nevážnej“ hudobnej kultúry (filmová hudba, pop music). Sám pritom v rámci svojich projektov vystupuje ako interpret-multiinštrumentalista, ktorý riadi naštudovanie i pódiové predvedenie kompozícií. Tieto ideály ho vedú k úzkej spolupráci s umelcami z ďalších umeleckých odvetví (divadlo, výtvarné umenie). Za najväčší úspech autora možno považovať udelenie prvej ceny skladbe Flauto dolce ’91 na 13. súťaži skladateľov elektroakustickej a počítačovej hudby Russolo-Pratella 1991."

(GODÁROVÁ, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 226.) 

x