Tribus Musicae 2016

CD Missa Tirnaviensis et alia opera musicae sacrae predstavuje reprezentatívny výber z cirkevnej hudby Stanislava Šurina –organistu, cirkevného hudobníka a organizátora hudobného života, a to najmä organových i širšie koncipovaných festivalov na Západnom Slovensku (Trnava, Bratislava, Modra, Skalica, Piešťany, Dolný Kubín). Kompozícii sa venuje príležitostne. Skladby prezentované na CD vznikli v rozmedzí rokov 1997 až 2015 v súvislosti s jeho činnosťou praktického cirkevného hudobníka pre konkrétne príležitosti.

V súlade s názvom CD nosiča je ťažiskovou kompozíciou Missa Tirnaviensis (Trnavská omša), ktorá bola po prvýkrát predvedená 15. septembra 2008 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv mestu Trnava. Dielo autor neskôr rozšíril o ďalšie časti a v tejto podobe zaznelo na koncerte 2. septembra 2012 v Katedrále Sv. Martina v rámci Katedrálneho organového festivalu Bratislava. Nahrávka je live záznamom z tohto koncertu. Kompozíciu starostlivo naštudovali sólisti Hilda Gulyásová (soprán) a Peter Kollár (barytón) a spevácke zbory Tirnavia a Technik pod vedením zbormajsteriek Zuzany Buchovej-Holičkovej a Ivety Weiss Viskupovej.

Významný podiel na kvalitnom interpretačnom vyznení skladby má stvárnenie jej inštrumentálnej zložky Slovenskou filharmóniou s dirigentom Rastislavom Štúrom. Dramaturgiu CD dopĺňajú menšie inštrumentálne a vokálne skladby Stanislava Šurina, ktorý je zároveň interpretom všetkých organových partov s výnimkou úvodných Fanfár, kde na organe hrá Martin Bako a ide o záznam z koncertu v Trnavskej bazilike v roku 2015. Šurinov kompozičný jazyk kombinuje pôsobivým a poslucháčsky komunikatívnym spôsobom modálnu a tonálnu harmóniu. V kontexte slovenského prostredia pôsobí Šurinova cirkevná hudba inovatívne i výchovne, lebo „otvára uši“ chrámových zhromaždení pre súčasnú hudobnú reč vyspelých hudobných kultúr západnej Európy a amerického kontinentu. Väčšina kompozícií preferuje lyricko-meditatívnu výrazovú rovinu. Chronológiu a okolnosti vzniku jednotlivých skladieb osvetľuje v booklete text Rastislava Podperu.

Stanislav TICHÝ

Aktualizované: 11. 05. 2020
x