Grup Instrumental de València
J. Cerveró
Kairos 2018/distribúcia DIVYD

Rakúske vydavateľstvo Kairos zamerané na nahrávky autorských projektov súčasnej hudby vydalo dánskemu skladateľovi Larsovi Graugaardovi (1957) album jeho troch aktuálnych diel. Ide o skladby pre komorný orchester, ktoré nahral súbor Grup Instrumental de València pod vedením Joana Cerveróa. V Graugaardovej titulnej skladbe Engage and Share (2014) prevládajú hutné symfonické textúry a hlboké polohy klavíra, ktorými vykresľuje temné a husté farebné plochy. Mysteriózny priebeh skladby rozbúri prudké dynamické vzopätie polyrytmických mozaík i pôvabný ostinátny groove v base. Skladba Slonk (2017) evokuje elektronické zvuky kombináciou perkusií a harfy. Rýchle rytmizované repetície dychových nástrojov, perkusií a sláčikov i dravé rytmické pasáže však postupne strácajú na sile a smerujú k samovoľnej „dekonštrukcii“ celej štruktúry. Aj tu je zvuk klavíra exponovaný do brutálnych úderov v najhlbších polohách, kým orchestrálne echá postupne doznievajú v halucinogénne tikajúcom prchavom pianissime. Treťou skladbou albumu je Blind Lemon (2013). Pokojné, statické figúry harfy a flauty tu narušujú vpády obsesívnych chromatických motívov, ostro znejúce repetitívne plochy i nástojčivé, temné nástrojové chóry, ktoré náhle preruší rázne ukončenie.

Graugaardova hudba by sa dala charakterizovať ako dokonalá symbióza tradične ponímanej klasickej hudby a experimentálneho „elektronického“ zvukového konceptu. Akademicky vzdelaný hráč na flaute, excelujúci v barokovom a klasicistickom repertoári, sa už desaťročia venuje kompozícii, interaktívnej počítačovej hudbe a algoritmom a reprezentuje vo svojej tvorbe pozoruhodnú vyváženosť tradičných a moderných prvkov hudobného myslenia. Tú tradičnú časť v jeho hudbe zastupujú jasne profilované štruktúry, zreteľný, neúnavne vedený melos plný exponovaných rapsodických vĺn a odbočení, rozsiahle rozvíjanie motívov v horizontálnej rovine, ktoré neustále narúšajú a „ničia“ cudzorodé vpády indiferentnej masy zvuku. Graugaard skvele pracuje so zvukovým „zaostrovaním“ a akousi „prednou a zadnou projekciou“ zvukovej masy. Svet počítačovej estetiky tu zosobňujú nerozlíšiteľné zvuky akustických nástrojov pripomínajúcich digitálne zvukové prostredie. Jeho zvukové plátno prakticky nikdy neobsahuje „čisté pozadie“, aj v najtichšom piane znie zlovestná „background music“ (skladba Slonk) na prahu ruchových podnetov a  ambientu, no táto ruchová zložka sa často dokáže prepracovať až na pozíciu ozajstného „účastníka“ hudobného procesu v popredí. Väčšinou sa však v popredí nachádza konkrétna dvojica nástrojov v priam koncertantnom súznení (dva sláčiky alebo skvelé vzájomné kombinácie klavíra, perkusií a pozoruhodne zdôraznenej harfy), ako je to v skladbe Blind Lemon so zdanlivo nekoordinovanými sólami dvoch prelínajúcich sa nástrojov.

U Larsa Graugaarda cítiť vzdialený, presne nešpecifikovaný španielsky, resp. juhoamerický kolorit, oblasť, na ktorú má autor profesionálne i osobné väzby a ktorej prvky „farbia“ hudbu v kvázi gitarových akordických rozkladoch, v divokých repetovaných pizzicatových ostinátach sláčikov a vo vzdialených ponáškach klavíra a sláčikov na juhoamerické zvukové impresie. Komplikovaná polyrytmika uňho zvyčajne rozkladá proces na drobné čiastky, ale nepretržité napätie plynúce z dynamiky takmer vokálnych línií posúva hudobný proces vpred. Graugaardova hudba však okrem exponovaných úsekov obsahuje aj kontrastné, statické plochy. Ide o hudbu v „dezolátnom stave“ bezčasovosti, ktorá si v tichu po desivých výbuchoch opätovne hľadá cestičky na povrch. Napriek extrémnej interpretačnej náročnosti Graugaardových partitúr s precízne vypísanými polyrytmickými vzorcami a virtuóznymi partmi znejú všetky tri kompozície transparentne, sviežo a brilantne a Grup Instrumental de València na albume Engage and Share podáva mimoriadny umelecký výkon.

Lars Graugaard SOUNDCLOUD

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x