CD Martina Krajča a Radky Krajčovej Kaspar Joseph Mertz – Guitar Music je vzácnym prírastkom do knižnice nahrávok hudby prešporského rodáka, gitaristu a skladateľa Kaspara Josepha Mertza. Mertz sa narodil v roku 1806 na Laurinskej ulici v Bratislave a tomuto mestu zasvätil značnú časť života a tvorby (pôsobil tu do roku 1843). Patrí k významným postavám ranoromantickej gitarovej hudby, zanechal po sebe rozsiahle dielo pre gitaru sólo, gitarové duo a gitaru a klavír, ktoré dodnes nie je úplne známe.

Kaspar Joseph Mertz
Guitar Music
Martin Krajčo, Radka Krajčová

Diskant 2006

 

M. Krajčo a R. Krajčová si vybrali ukážky z Mertzovej tvorby pre sólovú gitaru a kompozícií pre dve gitary. Vo svojej sólovej časti (tracky 1—8) predstavuje M. Krajčo skladby, ktoré Mertz napísal a interpretoval na koncertoch v období svojho pôsobenia v dnešnej Bratislave (Zwey Polonaisen und Mazurka op. 3 – koncert v Pálffyho paláci v roku 1834; Le Carnaval de Venice op. 6, variácie na známu benátsku pieseň Mamma mia cara – koncert na akadémii Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina v roku 1840) a kompozície, ktoré neboli publikované počas hudobníkovho života (Pianto dell’ Amante, Grande Fantaisie „Harmonie du Soir“, Le Gondolier). Výber je zároveň koncipovaný tak, aby ukázal viaceré črty Mertzovej skladateľskej osobnosti: vlastnú autorskú tvorbu (tracky 1, 3—8) i spracovania populárnych ľudových motívov (track 2).

Na prvé počutie disk zaujme zvukom gitary. M. Krajčo disponuje nadštandardnou kvalitou tónu, ktorou vytvára jedinečné zvukové prostredie presahujúce bežnú determinovanosť gitarovej zvukovosti. Okrem brilantne zvládnutých virtuóznych častí – ktoré pre Krajča nie sú prekážkou pre intenzívnosť hudobnej výpovede, je azda najvýnimočnejšou črtou v jeho hre neobyčajná a originálna schopnosť stvárniť krátke ozdobné improvizačné pasáže a kantilénové úseky (Pianto dell’ Amante; Le Carnaval de Venice  op. 6). Jedinečné je tiež stvárnenie tanečných foriem (Zwey Polonaisen und Mazurka op. 3), kde Krajčove uvoľnené a nonšalantné podanie evokuje salónny charakter tancov ranoromantickej klavírnej tvorby.

Do výberu gitarových duet (track 9—15) zaradili Krajčovci skladby, či verzie doteraz nepublikovaných skladieb (okrem Ständchen a Mazurky), dostupné v opisoch v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni a v „Boije Collection“ v štokholmskej Statens Musikbibliotek. Výber zahŕňa pôvodnú tvorbu K. J. Mertza (track 9—11), Mertzove spracovania ľudových tém (track 13,14) i autorove transkripcie skladieb iných skladateľov (track 15). Duetová časť nezaostáva za celkovou výnimočnou zvukovosťou CD. Radka a Martin Krajčovci tu dospievajú k jednoliatosti prejavu a plnému, farebne bohatému zvuku. Do pozornosti by som dala azda „La Rage“ Premier grand Fantaisie concertante, ktorá zaujme zvláštnymi kompozičnými efektmi, posilnenými výbornou interpretáciou, no bez povšimnutia by sa nemalo zaobísť ani podanie a výber bonusového tracku – transkripcia Mazurky op. 7 č. 1 Fryderyka Chopina.

CD Martina Krajča a Radky Krajčovej predstavuje hodnotný výsledok dlhodobého bádania a práce s kompozičným jazykom K. J. Mertza. Tvorí ucelený, autentický a sugestívny názor na Mertzov hudobný odkaz a vkladá mu pečať jedinečnosti i vážnosti nielen v gitarovom repertoári, ale aj v širšom koncertantnom repertoári ranoromantickej epochy.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x